lexicolóxicu - axetivu

masculínfemenínneutru
singularlexicolóxiculexicolóxicalexicolóxico
plurallexicolóxicoslexicolóxiques

Flexona como: blancu

variante ortográfica : llexicolóxicu

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana