carrascal - parte de locución

Palabra non flexonada

Flexona como: aciu


Nota: malvís carrascal

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana