deshora - parte de locución

Palabra non flexonada

Flexona como: aciu


Nota: a deshora

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana