granel - parte de locución

Palabra non flexonada

Flexona como: aciu


Nota: a granel

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana