posta - parte de locución

Palabra non flexonada

Flexona como: aciu


Nota: a posta

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana