Babia - parte de locución

Palabra non flexonada

Flexona como: aciu


Nota: A Babia con sos Argüeyos, en Babia

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana