premer - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
premo
premes
preme
prememos
preméis
premen
premía
premíes
premía
premíamos / premíemos
premíais / premíeis
premíen
premí
premiesti / premisti
premió
premimos
premiestis / premistis
premieron
premiera / premiere
premieras / premieres
premiera / premiere
premiéramos / premiéremos
premierais / premiereis
premieran / premieren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
prema
premas
prema
premamos
premáis
preman
premiera / premiere
premieras / premieres
premiera / premiere
premiéramos / premiéremos
premierais / premiereis
premieran / premieren
premeré
premerás
premerá
premeremos
premeréis
premerán
premería
premeríes
premería
premeríamos / premeríemos
premeríais / premeríeis
premeríen
Infinitivupremer
Xerundiupremiendo
Participiu
premíupremidapremío
premíospremíes
Imperativupremi
preméi

Flexona como: llamber

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana