entremecer - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
entremezo
entremeces
entremez
entremecemos
entremecéis
entremecen
entremecía
entremecíes
entremecía
entremecíamos / entremecíemos
entremecíais / entremecíeis
entremecíen
entremecí
entremeciesti / entremecisti
entremeció
entremeciemos / entremecimos
entremeciestis / entremecistis
entremecieron
entremeciera / entremeciere
entremecieras / entremecieres
entremeciera / entremeciere
entremeciéramos / entremeciéremos
entremecierais / entremeciereis
entremecieran / entremecieren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
entremeza
entremezas
entremeza
entremezamos
entremezáis
entremezan
entremeciera / entremeciere
entremecieras / entremecieres
entremeciera / entremeciere
entremeciéramos / entremeciéremos
entremecierais / entremeciereis
entremecieran / entremecieren
entremeceré
entremecerás
entremecerá
entremeceremos
entremeceréis
entremecerán
entremecería
entremeceríes
entremecería
entremeceríamos / entremeceríemos
entremeceríais / entremeceríeis
entremeceríen
Infinitivuentremecer
Xerundiuentremeciendo
Participiu
entremecíuentremecidaentremecío
entremecíosentremecíes
Imperativuentremez
entremecéi

Flexona como: paecer

variante ortográfica de : entemecer

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana