falampurniar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
falampurnio
falampurnies
falampurnia
falampurniamos
falampurniáis
falampurnien
falampurniaba
falampurniabes
falampurniaba
falampurniábamos / falampurniábemos
falampurniabais / falampurniabeis
falampurniaben
falampurnié
falampurniasti / falampurniesti
falampurnió
falampurniemos
falampurniastis / falampurniestis
falampurniaron
falampurniara / falampurniare
falampurniaras / falampurniares
falampurniara / falampurniare
falampurniáramos / falampurniáremos
falampurniarais / falampurniareis
falampurniaran / falampurniaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
falampurnie
falampurnias / falampurnies
falampurnie
falampurniemos
falampurniéis
falampurnian / falampurnien
falampurniara / falampurniare
falampurniaras / falampurniares
falampurniara / falampurniare
falampurniáramos / falampurniáremos
falampurniarais / falampurniareis
falampurniaran / falampurniaren
falampurniaré
falampurniarás
falampurniará
falampurniaremos
falampurniaréis
falampurniarán
falampurniaría
falampurniaríes
falampurniaría
falampurniaríamos / falampurniaríemos
falampurniaríais / falampurniaríeis
falampurniaríen
Infinitivufalampurniar
Xerundiufalampurniando
Participiu
falampurniáufalampurniadafalampurniao
falampurniaosfalampurniaes
Imperativufalampurnia
falampurniái

Flexona como: falar

variante ortográfica : zalampurniar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana