consumar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
consumo
consumes
consuma
consumamos
consumáis
consumen
consumaba
consumabes
consumaba
consumábamos / consumábemos
consumabais / consumabeis
consumaben
consumé
consumasti / consumesti
consumó
consumemos
consumastis / consumestis
consumaron
consumara / consumare
consumaras / consumares
consumara / consumare
consumáramos / consumáremos
consumarais / consumareis
consumaran / consumaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
consume
consumas / consumes
consume
consumemos
consuméis
consuman / consumen
consumara / consumare
consumaras / consumares
consumara / consumare
consumáramos / consumáremos
consumarais / consumareis
consumaran / consumaren
consumaré
consumarás
consumará
consumaremos
consumaréis
consumarán
consumaría
consumaríes
consumaría
consumaríamos / consumaríemos
consumaríais / consumaríeis
consumaríen
Infinitivuconsumar
Xerundiuconsumando
Participiu
consumáuconsumadaconsumao
consumaosconsumaes
Imperativuconsuma
consumái

Flexona como: falar