reetiquetar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
reetiqueto
reetiquetes
reetiqueta
reetiquetamos
reetiquetáis
reetiqueten
reetiquetaba
reetiquetabes
reetiquetaba
reetiquetábamos / reetiquetábemos
reetiquetabais / reetiquetabeis
reetiquetaben
reetiqueté
reetiquetasti / reetiquetesti
reetiquetó
reetiquetemos
reetiquetastis / reetiquetestis
reetiquetaron
reetiquetara / reetiquetare
reetiquetaras / reetiquetares
reetiquetara / reetiquetare
reetiquetáramos / reetiquetáremos
reetiquetarais / reetiquetareis
reetiquetaran / reetiquetaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
reetiquete
reetiquetas / reetiquetes
reetiquete
reetiquetemos
reetiquetéis
reetiquetan / reetiqueten
reetiquetara / reetiquetare
reetiquetaras / reetiquetares
reetiquetara / reetiquetare
reetiquetáramos / reetiquetáremos
reetiquetarais / reetiquetareis
reetiquetaran / reetiquetaren
reetiquetaré
reetiquetarás
reetiquetará
reetiquetaremos
reetiquetaréis
reetiquetarán
reetiquetaría
reetiquetaríes
reetiquetaría
reetiquetaríamos / reetiquetaríemos
reetiquetaríais / reetiquetaríeis
reetiquetaríen
Infinitivureetiquetar
Xerundiureetiquetando
Participiu
reetiquetáureetiquetadareetiquetao
reetiquetaosreetiquetaes
Imperativureetiqueta
reetiquetái

Flexona como: falar