sobreocupar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
sobreocupo
sobreocupes
sobreocupa
sobreocupamos
sobreocupáis
sobreocupen
sobreocupaba
sobreocupabes
sobreocupaba
sobreocupábamos / sobreocupábemos
sobreocupabais / sobreocupabeis
sobreocupaben
sobreocupé
sobreocupasti / sobreocupesti
sobreocupó
sobreocupemos
sobreocupastis / sobreocupestis
sobreocuparon
sobreocupara / sobreocupare
sobreocuparas / sobreocupares
sobreocupara / sobreocupare
sobreocupáramos / sobreocupáremos
sobreocuparais / sobreocupareis
sobreocuparan / sobreocuparen
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
sobreocupe
sobreocupas / sobreocupes
sobreocupe
sobreocupemos
sobreocupéis
sobreocupan / sobreocupen
sobreocupara / sobreocupare
sobreocuparas / sobreocupares
sobreocupara / sobreocupare
sobreocupáramos / sobreocupáremos
sobreocuparais / sobreocupareis
sobreocuparan / sobreocuparen
sobreocuparé
sobreocuparás
sobreocupará
sobreocuparemos
sobreocuparéis
sobreocuparán
sobreocuparía
sobreocuparíes
sobreocuparía
sobreocuparíamos / sobreocuparíemos
sobreocuparíais / sobreocuparíeis
sobreocuparíen
Infinitivusobreocupar
Xerundiusobreocupando
Participiu
sobreocupáusobreocupadasobreocupao
sobreocupaossobreocupaes
Imperativusobreocupa
sobreocupái

Flexona como: falar