OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

llarinxeu - axetivu

masculínfemenínneutru
singularllarinxeullarínxeallarínxeo
pluralllarínxeosllarínxees

Flexona como: espontaneu

variante ortográfica de : larinxeu

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.