OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

llibar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
llibo
llibes
lliba
llibamos
llibáis
lliben
llibaba
llibabes
llibaba
llibábamos / llibábemos
llibabais / llibabeis
llibaben
llibé
llibasti / llibesti
llibó
llibemos
llibastis / llibestis
llibaron
llibara / llibare
llibaras / llibares
llibara / llibare
llibáramos / llibáremos
llibarais / llibareis
llibaran / llibaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
llibe
llibas / llibes
llibe
llibemos
llibéis
lliban / lliben
llibara / llibare
llibaras / llibares
llibara / llibare
llibáramos / llibáremos
llibarais / llibareis
llibaran / llibaren
llibaré
llibarás
llibará
llibaremos
llibaréis
llibarán
llibaría
llibaríes
llibaría
llibaríamos / llibaríemos
llibaríais / llibaríeis
llibaríen
Infinitivullibar
Xerundiullibando
Participiu
llibáullibadallibao
llibaosllibaes
Imperativulliba
llibái

Flexona como: falar

forma nominal : llibación

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.