OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

llixar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
llixo
llixes
llixa
llixamos
llixáis
llixen
llixaba
llixabes
llixaba
llixábamos / llixábemos
llixabais / llixabeis
llixaben
llixé
llixasti / llixesti
llixó
llixemos
llixastis / llixestis
llixaron
llixara / llixare
llixaras / llixares
llixara / llixare
llixáramos / llixáremos
llixarais / llixareis
llixaran / llixaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
llixe
llixas / llixes
llixe
llixemos
llixéis
llixan / llixen
llixara / llixare
llixaras / llixares
llixara / llixare
llixáramos / llixáremos
llixarais / llixareis
llixaran / llixaren
llixaré
llixarás
llixará
llixaremos
llixaréis
llixarán
llixaría
llixaríes
llixaría
llixaríamos / llixaríemos
llixaríais / llixaríeis
llixaríen
Infinitivullixar
Xerundiullixando
Participiu
llixáullixadallixao
llixaosllixaes
Imperativullixa
llixái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.