OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

lloar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
lloo
lloes
lloa
lloamos
lloáis
lloen
lloaba
lloabes
lloaba
lloábamos / lloábemos
lloabais / lloabeis
lloaben
lloé
lloasti / lloesti
lloó
lloemos
lloastis / lloestis
lloaron
lloara / lloare
lloaras / lloares
lloara / lloare
lloáramos / lloáremos
lloarais / lloareis
lloaran / lloaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
lloe
lloas / lloes
lloe
lloemos
lloéis
lloan / lloen
lloara / lloare
lloaras / lloares
lloara / lloare
lloáramos / lloáremos
lloarais / lloareis
lloaran / lloaren
lloaré
lloarás
lloará
lloaremos
lloaréis
lloarán
lloaría
lloaríes
lloaría
lloaríamos / lloaríemos
lloaríais / lloaríeis
lloaríen
Infinitivulloar
Xerundiulloando
Participiu
lloáulloadalloao
lloaoslloaes
Imperativulloa
lloái

Flexona como: falar

forma nominal : lloamientu

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.