OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

abozar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
abozo
aboces
aboza
abozamos
abozáis
abocen
abozaba
abozabes
abozaba
abozábamos / abozábemos
abozabais / abozabeis
abozaben
abocé
abocesti / abozasti
abozó
abocemos
abocestis / abozastis
abozaron
abozara / abozare
abozaras / abozares
abozara / abozare
abozáramos / abozáremos
abozarais / abozareis
abozaran / abozaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
aboce
aboces / abozas
aboce
abocemos
abocéis
abocen / abozan
abozara / abozare
abozaras / abozares
abozara / abozare
abozáramos / abozáremos
abozarais / abozareis
abozaran / abozaren
abozaré
abozarás
abozará
abozaremos
abozaréis
abozarán
abozaría
abozaríes
abozaría
abozaríamos / abozaríemos
abozaríais / abozaríeis
abozaríen
Infinitivuabozar
Xerundiuabozando
Participiu
abozáuabozadaabozao
abozaosabozaes
Imperativuaboza
abozái

Flexona como: rezar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.