OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

llorar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
lloro
llores
llora
lloramos
lloráis
lloren
lloraba
llorabes
lloraba
llorábamos / llorábemos
llorabais / llorabeis
lloraben
lloré
llorasti / lloresti
lloró
lloremos
llorastis / llorestis
lloraron
llorara / llorare
lloraras / llorares
llorara / llorare
lloráramos / lloráremos
llorarais / llorareis
lloraran / lloraren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
llore
lloras / llores
llore
lloremos
lloréis
lloran / lloren
llorara / llorare
lloraras / llorares
llorara / llorare
lloráramos / lloráremos
llorarais / llorareis
lloraran / lloraren
lloraré
llorarás
llorará
lloraremos
lloraréis
llorarán
lloraría
lloraríes
lloraría
lloraríamos / lloraríemos
lloraríais / lloraríeis
lloraríen
Infinitivullorar
Xerundiullorando
Participiu
lloráulloradallorao
lloraoslloraes
Imperativullora
llorái

Flexona como: falar

forma nominal : lloru, lloríu, llorera, lloradera

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.