OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

parrar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
parro
parres
parra
parramos
parráis
parren
parraba
parrabes
parraba
parrábamos / parrábemos
parrabais / parrabeis
parraben
parré
parrasti / parresti
parró
parremos
parrastis / parrestis
parraron
parrara / parrare
parraras / parrares
parrara / parrare
parráramos / parráremos
parrarais / parrareis
parraran / parraren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
parre
parras / parres
parre
parremos
parréis
parran / parren
parrara / parrare
parraras / parrares
parrara / parrare
parráramos / parráremos
parrarais / parrareis
parraran / parraren
parraré
parrarás
parrará
parraremos
parraréis
parrarán
parraría
parraríes
parraría
parraríamos / parraríemos
parraríais / parraríeis
parraríen
Infinitivuparrar
Xerundiuparrando
Participiu
parráuparradaparrao
parraosparraes
Imperativuparra
parrái

Flexona como: falar

variante ortográfica de : aparrar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.