OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

pasar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
paso
pases
pasa
pasamos
pasáis
pasen
pasaba
pasabes
pasaba
pasábamos / pasábemos
pasabais / pasabeis
pasaben
pasé
pasasti / pasesti
pasó
pasemos
pasastis / pasestis
pasaron
pasara / pasare
pasaras / pasares
pasara / pasare
pasáramos / pasáremos
pasarais / pasareis
pasaran / pasaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
pase
pasas / pases
pase
pasemos
paséis
pasan / pasen
pasara / pasare
pasaras / pasares
pasara / pasare
pasáramos / pasáremos
pasarais / pasareis
pasaran / pasaren
pasaré
pasarás
pasará
pasaremos
pasaréis
pasarán
pasaría
pasaríes
pasaría
pasaríamos / pasaríemos
pasaríais / pasaríeis
pasaríen
Infinitivupasar
Xerundiupasando
Participiu
pasáupasadapasao
pasaospasaes
Imperativupasa
pasái

Flexona como: falar

forma nominal : pasu, pase, pasaxe, pasadura, pasada

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.