OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

xelar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
xelo
xeles
xela
xelamos
xeláis
xelen
xelaba
xelabes
xelaba
xelábamos / xelábemos
xelabais / xelabeis
xelaben
xelé
xelasti / xelesti
xeló
xelemos
xelastis / xelestis
xelaron
xelara / xelare
xelaras / xelares
xelara / xelare
xeláramos / xeláremos
xelarais / xelareis
xelaran / xelaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
xele
xelas / xeles
xele
xelemos
xeléis
xelan / xelen
xelara / xelare
xelaras / xelares
xelara / xelare
xeláramos / xeláremos
xelarais / xelareis
xelaran / xelaren
xelaré
xelarás
xelará
xelaremos
xelaréis
xelarán
xelaría
xelaríes
xelaría
xelaríamos / xelaríemos
xelaríais / xelaríeis
xelaríen
Infinitivuxelar
Xerundiuxelando
Participiu
xeláuxeladaxelao
xelaosxelaes
Imperativuxela
xelái

Flexona como: falar

forma nominal : xelamientu, xeladura, xelada

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.