OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

ataxar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
ataxo
ataxes
ataxa
ataxamos
ataxáis
ataxen
ataxaba
ataxabes
ataxaba
ataxábamos / ataxábemos
ataxabais / ataxabeis
ataxaben
ataxé
ataxasti / ataxesti
ataxó
ataxemos
ataxastis / ataxestis
ataxaron
ataxara / ataxare
ataxaras / ataxares
ataxara / ataxare
ataxáramos / ataxáremos
ataxarais / ataxareis
ataxaran / ataxaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
ataxe
ataxas / ataxes
ataxe
ataxemos
ataxéis
ataxan / ataxen
ataxara / ataxare
ataxaras / ataxares
ataxara / ataxare
ataxáramos / ataxáremos
ataxarais / ataxareis
ataxaran / ataxaren
ataxaré
ataxarás
ataxará
ataxaremos
ataxaréis
ataxarán
ataxaría
ataxaríes
ataxaría
ataxaríamos / ataxaríemos
ataxaríais / ataxaríeis
ataxaríen
Infinitivuataxar
Xerundiuataxando
Participiu
ataxáuataxadaataxao
ataxaosataxaes
Imperativuataxa
ataxái

Flexona como: falar

forma nominal : ataxu

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.