OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

barañar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
baraño
barañes
baraña
barañamos
barañáis
barañen
barañaba
barañabes
barañaba
barañábamos / barañábemos
barañabais / barañabeis
barañaben
barañé
barañasti / barañesti
barañó
barañemos
barañastis / barañestis
barañaron
barañara / barañare
barañaras / barañares
barañara / barañare
barañáramos / barañáremos
barañarais / barañareis
barañaran / barañaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
barañe
barañas / barañes
barañe
barañemos
barañéis
barañan / barañen
barañara / barañare
barañaras / barañares
barañara / barañare
barañáramos / barañáremos
barañarais / barañareis
barañaran / barañaren
barañaré
barañarás
barañará
barañaremos
barañaréis
barañarán
barañaría
barañaríes
barañaría
barañaríamos / barañaríemos
barañaríais / barañaríeis
barañaríen
Infinitivubarañar
Xerundiubarañando
Participiu
barañáubarañadabarañao
barañaosbarañaes
Imperativubaraña
barañái

Flexona como: falar

variante ortográfica de : marañar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.