OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

anexar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
anexo
anexes
anexa
anexamos
anexáis
anexen
anexaba
anexabes
anexaba
anexábamos / anexábemos
anexabais / anexabeis
anexaben
anexé
anexasti / anexesti
anexó
anexemos
anexastis / anexestis
anexaron
anexara / anexare
anexaras / anexares
anexara / anexare
anexáramos / anexáremos
anexarais / anexareis
anexaran / anexaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
anexe
anexas / anexes
anexe
anexemos
anexéis
anexan / anexen
anexara / anexare
anexaras / anexares
anexara / anexare
anexáramos / anexáremos
anexarais / anexareis
anexaran / anexaren
anexaré
anexarás
anexará
anexaremos
anexaréis
anexarán
anexaría
anexaríes
anexaría
anexaríamos / anexaríemos
anexaríais / anexaríeis
anexaríen
Infinitivuanexar
Xerundiuanexando
Participiu
anexáuanexadaanexao
anexaosanexaes
Imperativuanexa
anexái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.