OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

axelar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
axelo
axeles
axela
axelamos
axeláis
axelen
axelaba
axelabes
axelaba
axelábamos / axelábemos
axelabais / axelabeis
axelaben
axelé
axelasti / axelesti
axeló
axelemos
axelastis / axelestis
axelaron
axelara / axelare
axelaras / axelares
axelara / axelare
axeláramos / axeláremos
axelarais / axelareis
axelaran / axelaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
axele
axelas / axeles
axele
axelemos
axeléis
axelan / axelen
axelara / axelare
axelaras / axelares
axelara / axelare
axeláramos / axeláremos
axelarais / axelareis
axelaran / axelaren
axelaré
axelarás
axelará
axelaremos
axelaréis
axelarán
axelaría
axelaríes
axelaría
axelaríamos / axelaríemos
axelaríais / axelaríeis
axelaríen
Infinitivuaxelar
Xerundiuaxelando
Participiu
axeláuaxeladaaxelao
axelaosaxelaes
Imperativuaxela
axelái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.