OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

enexar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
enexo
enexes
enexa
enexamos
enexáis
enexen
enexaba
enexabes
enexaba
enexábamos / enexábemos
enexabais / enexabeis
enexaben
enexé
enexasti / enexesti
enexó
enexemos
enexastis / enexestis
enexaron
enexara / enexare
enexaras / enexares
enexara / enexare
enexáramos / enexáremos
enexarais / enexareis
enexaran / enexaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
enexe
enexas / enexes
enexe
enexemos
enexéis
enexan / enexen
enexara / enexare
enexaras / enexares
enexara / enexare
enexáramos / enexáremos
enexarais / enexareis
enexaran / enexaren
enexaré
enexarás
enexará
enexaremos
enexaréis
enexarán
enexaría
enexaríes
enexaría
enexaríamos / enexaríemos
enexaríais / enexaríeis
enexaríen
Infinitivuenexar
Xerundiuenexando
Participiu
enexáuenexadaenexao
enexaosenexaes
Imperativuenexa
enexái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.