OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

frexar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
frexo
frexes
frexa
frexamos
frexáis
frexen
frexaba
frexabes
frexaba
frexábamos / frexábemos
frexabais / frexabeis
frexaben
frexé
frexasti / frexesti
frexó
frexemos
frexastis / frexestis
frexaron
frexara / frexare
frexaras / frexares
frexara / frexare
frexáramos / frexáremos
frexarais / frexareis
frexaran / frexaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
frexe
frexas / frexes
frexe
frexemos
frexéis
frexan / frexen
frexara / frexare
frexaras / frexares
frexara / frexare
frexáramos / frexáremos
frexarais / frexareis
frexaran / frexaren
frexaré
frexarás
frexará
frexaremos
frexaréis
frexarán
frexaría
frexaríes
frexaría
frexaríamos / frexaríemos
frexaríais / frexaríeis
frexaríen
Infinitivufrexar
Xerundiufrexando
Participiu
frexáufrexadafrexao
frexaosfrexaes
Imperativufrexa
frexái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.