OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

podar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
podo
podes
poda
podamos
podáis
poden
podaba
podabes
podaba
podábamos / podábemos
podabais / podabeis
podaben
podé
podasti / podesti
podó
podemos
podastis / podestis
podaron
podara / podare
podaras / podares
podara / podare
podáramos / podáremos
podarais / podareis
podaran / podaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
pode
podas / podes
pode
podemos
podéis
podan / poden
podara / podare
podaras / podares
podara / podare
podáramos / podáremos
podarais / podareis
podaran / podaren
podaré
podarás
podará
podaremos
podaréis
podarán
podaría
podaríes
podaría
podaríamos / podaríemos
podaríais / podaríeis
podaríen
Infinitivupodar
Xerundiupodando
Participiu
podáupodadapodao
podaospodaes
Imperativupoda
podái

Flexona como: falar

forma nominal : podadura, podadera, poda

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.