OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

prexar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
prexo
prexes
prexa
prexamos
prexáis
prexen
prexaba
prexabes
prexaba
prexábamos / prexábemos
prexabais / prexabeis
prexaben
prexé
prexasti / prexesti
prexó
prexemos
prexastis / prexestis
prexaron
prexara / prexare
prexaras / prexares
prexara / prexare
prexáramos / prexáremos
prexarais / prexareis
prexaran / prexaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
prexe
prexas / prexes
prexe
prexemos
prexéis
prexan / prexen
prexara / prexare
prexaras / prexares
prexara / prexare
prexáramos / prexáremos
prexarais / prexareis
prexaran / prexaren
prexaré
prexarás
prexará
prexaremos
prexaréis
prexarán
prexaría
prexaríes
prexaría
prexaríamos / prexaríemos
prexaríais / prexaríeis
prexaríen
Infinitivuprexar
Xerundiuprexando
Participiu
prexáuprexadaprexao
prexaosprexaes
Imperativuprexa
prexái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.