OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

apolar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
apolo
apoles
apola
apolamos
apoláis
apolen
apolaba
apolabes
apolaba
apolábamos / apolábemos
apolabais / apolabeis
apolaben
apolé
apolasti / apolesti
apoló
apolemos
apolastis / apolestis
apolaron
apolara / apolare
apolaras / apolares
apolara / apolare
apoláramos / apoláremos
apolarais / apolareis
apolaran / apolaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
apole
apolas / apoles
apole
apolemos
apoléis
apolan / apolen
apolara / apolare
apolaras / apolares
apolara / apolare
apoláramos / apoláremos
apolarais / apolareis
apolaran / apolaren
apolaré
apolarás
apolará
apolaremos
apolaréis
apolarán
apolaría
apolaríes
apolaría
apolaríamos / apolaríemos
apolaríais / apolaríeis
apolaríen
Infinitivuapolar
Xerundiuapolando
Participiu
apoláuapoladaapolao
apolaosapolaes
Imperativuapola
apolái

Flexona como: falar

Esta palabra atópase en Diccionariu de la Llingua Asturiana

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.