OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

xestar - verbu

Indicativu
Presente Pretéritu imperfeutu Pretéritu indefiníu Pluscuamperfeutu
xesto
xestes
xesta
xestamos
xestáis
xesten
xestaba
xestabes
xestaba
xestábamos / xestábemos
xestabais / xestabeis
xestaben
xesté
xestasti / xestesti
xestó
xestemos
xestastis / xestestis
xestaron
xestara / xestare
xestaras / xestares
xestara / xestare
xestáramos / xestáremos
xestarais / xestareis
xestaran / xestaren
Suxuntivu Potencial
Presente Pretéritu imperfeutu Futuru Condicional
xeste
xestas / xestes
xeste
xestemos
xestéis
xestan / xesten
xestara / xestare
xestaras / xestares
xestara / xestare
xestáramos / xestáremos
xestarais / xestareis
xestaran / xestaren
xestaré
xestarás
xestará
xestaremos
xestaréis
xestarán
xestaría
xestaríes
xestaría
xestaríamos / xestaríemos
xestaríais / xestaríeis
xestaríen
Infinitivuxestar
Xerundiuxestando
Participiu
xestáuxestadaxestao
xestaosxestaes
Imperativuxesta
xestái

Flexona como: falar

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.