OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ga

gb

gc

gd

ge

gf

gg

gh

gi

gj

gk

gl

gm

gn

go

gp

gq

gr

gs

gt

gu

gv

gw

gx

gy

gz

gabacha - sustantivu
gabachu - axetivu
gabachu - sustantivu masculín
gabardina - sustantivu femenín
gabardu - sustantivu masculín
gabarra - sustantivu femenín
gabarrera - sustantivu femenín
gabarreru - sustantivu masculín
gabatu - sustantivu masculín
gabaxu - sustantivu masculín
gabela - sustantivu femenín
gabeñu - axetivu
gabeta - sustantivu femenín
gabiete - sustantivu masculín
gabinete - sustantivu masculín
gabiñón - sustantivu masculín
gabiñuela - sustantivu femenín
gabita - sustantivu femenín
gabitaña - sustantivu femenín
gabitar - verbu
gabitera - sustantivu femenín
gabiteru - axetivu
gabitina - sustantivu femenín
gabitu - sustantivu masculín
gabonés - axetivu
gabu - sustantivu masculín
gabucha - sustantivu femenín
gaburniu - axetivu
gabuxa - sustantivu femenín
gabuxal - sustantivu masculín
gabuxu - axetivu
gabuza - sustantivu femenín
gabuzu - sustantivu masculín
gacela - sustantivu femenín
gaceta - sustantivu femenín
gaceteru - axetivu
gacetu - axetivu
gacha - sustantivu femenín
gachar - verbu
gachopín - axetivu
gachu - axetivu
gachuelu - axetivu
gachumba - sustantivu femenín
gadaña - sustantivu femenín
gadañada - sustantivu femenín
gadañar - verbu
gadañazu - sustantivu masculín
gadañera - sustantivu femenín
gadañeru - sustantivu masculín
gadañeta - sustantivu femenín
gadañín - sustantivu masculín
gadañina - sustantivu femenín
gadañón - axetivu
gadañu - sustantivu masculín
gadenate - sustantivu masculín
gadeya - sustantivu femenín
gadeyu - sustantivu masculín
gádidu - sustantivu masculín
gaditanu - axetivu
gadoliniu - sustantivu masculín
gadoriu - axetivu
gaduña - sustantivu femenín
gaelicofalante - axetivu
gaélicu - axetivu
gaélicu - sustantivu masculín
gafar - verbu
gafaríu - sustantivu masculín
gafedá - sustantivu femenín
gafencia - sustantivu femenín
gafes - sustantivu femenín
gafez - sustantivu femenín
gafeza - sustantivu femenín
gafientu - axetivu
gafina - sustantivu femenín
gafíu - axetivu
gafíu - sustantivu masculín
gafor - sustantivu masculín
gafosu - axetivu
gafu - axetivu
gafundiada - sustantivu femenín
gafura - sustantivu femenín
gagausu - axetivu
gagausu - sustantivu masculín
gai - sustantivu masculín/femenín
gai - axetivu
gaireña - sustantivu femenín
gaita - sustantivu femenín
gaitada - sustantivu femenín
gaitar - verbu
gaitera - sustantivu femenín
gaiterada - sustantivu femenín
gaiteríu - sustantivu masculín
gaiteru - sustantivu masculín
gaiteru - axetivu
gaites - interxección
gaitiar - verbu
gaitina - sustantivu femenín
gala - sustantivu femenín
galácticu - axetivu
galactita - sustantivu femenín
galactófagu - axetivu
galactómetru - sustantivu masculín
galactosa - sustantivu femenín
galafra - sustantivu femenín
galafre - axetivu
galaicoportugués - axetivu
galaicoportugués - sustantivu masculín
galaicu - axetivu
gálamu - sustantivu masculín
galán - axetivu
galán - sustantivu masculín
galana - sustantivu femenín
galanería - sustantivu femenín
galantiador - axetivu
galantiar - verbu
galápagu - sustantivu masculín
galapán - axetivu
galardeyu - sustantivu masculín
galardón - sustantivu masculín
galardonada - sustantivu femenín
galardonar - verbu
galardonáu - sustantivu masculín
galardorniar - verbu
gálata - axetivu
galatita - sustantivu femenín
galaxa - sustantivu femenín
galbana - sustantivu femenín
galbaneru - axetivu
galbaniegu - axetivu
galbanón - axetivu
galbanosu - axetivu
galdéu - sustantivu masculín
galdez - sustantivu femenín
galdiar - verbu
galdidura - sustantivu femenín
galdimientu - sustantivu masculín
galdir - verbu
galdrapu - sustantivu masculín
galdrir - verbu
galdrofa - sustantivu femenín
galena - sustantivu femenín
galénicu - axetivu
galenismu - sustantivu masculín
galenista - axetivu
galeón - sustantivu masculín
galeote - sustantivu masculín
galeote - sustantivu femenín
galera - sustantivu femenín
galería - sustantivu femenín
galeríu - sustantivu masculín
galerna - sustantivu femenín
galés - axetivu
galés - sustantivu masculín
galfarru - sustantivu masculín
galga - sustantivu femenín
galgada - sustantivu femenín
galgazu - sustantivu masculín
galgón - sustantivu masculín
galgu - sustantivu masculín
galguiada - sustantivu femenín
galguiar - verbu
gálibu - sustantivu masculín
galicada - sustantivu femenín
galicanismu - sustantivu masculín
galicanu - axetivu
galicazu - sustantivu masculín
galicismu - sustantivu masculín
galicosu - axetivu
gálicu - axetivu
gálicu - sustantivu masculín
galiléu - axetivu
galipada - sustantivu femenín
galipáu - sustantivu masculín
galipota - sustantivu femenín
galipotada - sustantivu femenín
galipote - sustantivu masculín
galipoteru - axetivu
galipu - sustantivu masculín
galiu - sustantivu masculín
galla - sustantivu femenín
galladura - sustantivu femenín
gallapota - sustantivu femenín
gallar - verbu
gallardón - sustantivu masculín
gallardoniar - verbu
gallareru - sustantivu masculín
gallaretar - verbu
gallaretu - sustantivu masculín
gallarín - sustantivu masculín
gallaríu - sustantivu masculín
gallarota - sustantivu femenín
gallega - sustantivu femenín
gallegada - sustantivu femenín
gallego-asturianu - sustantivu masculín
gallegoasturianu - sustantivu masculín
gallegoasturianu - axetivu
gallegofalante - axetivu
gallegoportugués - axetivu
gallegoportugués - sustantivu masculín
gallegu - sustantivu masculín
gallegu - axetivu
galleguidá - sustantivu femenín
galleguismu - sustantivu masculín
galleguista - axetivu
gallera - sustantivu femenín
galleta - sustantivu femenín
galletera - sustantivu femenín
galleteru - sustantivu masculín
galleteru - axetivu
galletina - sustantivu femenín
galletu - sustantivu masculín
galléu - sustantivu masculín
gallín - sustantivu masculín
gallina - axetivu
gallina - sustantivu femenín
gallinácea - sustantivu femenín
gallinada - sustantivu femenín
gallinaza - sustantivu femenín
gallinera - sustantivu femenín
gallineru - sustantivu masculín
gallineta - sustantivu femenín
gallinizáu - axetivu
gallinizu - sustantivu masculín
gallipota - sustantivu femenín
gallipote - sustantivu masculín
gallofa - sustantivu femenín
gallón - sustantivu masculín
gallonada - sustantivu femenín
gallopita - sustantivu femenín
gallu - sustantivu masculín
gallu - axetivu
galmea - sustantivu femenín
galmiada - sustantivu femenín
galmiar - verbu
galmión - axetivu
galmiosu - axetivu
galmiu - sustantivu masculín
galmu - sustantivu masculín
galocha - sustantivu femenín
galochu - sustantivu masculín
galón - sustantivu masculín
galope - sustantivu masculín
galopiar - verbu
galopíu - sustantivu masculín
galopiu - sustantivu masculín
galorromanu - axetivu
galu - sustantivu masculín
galu - axetivu
galupa - sustantivu femenín
galupín - axetivu
galvánicu - axetivu
galvanismu - sustantivu masculín
galvanización - sustantivu femenín
galvanizar - verbu
galvanómetru - sustantivu masculín
gama - sustantivu femenín
gamaglobulina - sustantivu femenín
gamar - verbu
gamáu - axetivu
gamaya - sustantivu femenín
gamayada - sustantivu femenín
gamayazu - sustantivu masculín
gamayeres - sustantivu femenín
gamayeru - sustantivu masculín
gamayón - sustantivu masculín
gamayu - sustantivu masculín
gamba - sustantivu femenín
gamberrada - sustantivu femenín
gamberrismu - sustantivu masculín
gamberru - axetivu
gamberu - sustantivu masculín
gambianu - axetivu
gambiella - sustantivu femenín
gambón - sustantivu masculín
gambrellón - sustantivu masculín
gamellón - sustantivu masculín
gamellu - sustantivu masculín
gametocitu - sustantivu masculín
gametu - sustantivu masculín
gamiar - verbu
gamiáu - axetivu
gamionar - verbu
gamón - sustantivu masculín
gamoneta - sustantivu femenín
gamoniella - sustantivu femenín
gamonita - sustantivu femenín
gamu - sustantivu masculín
gamuesu - sustantivu masculín
gamuesu - axetivu
gamueta - sustantivu femenín
gamuetu - sustantivu masculín
gamusín - sustantivu masculín
gamuya - sustantivu femenín
gamuza - sustantivu femenín
gana - sustantivu
ganadera - sustantivu femenín
ganadería - sustantivu femenín
ganaderu - sustantivu masculín
ganaderu - axetivu
ganador - axetivu
ganancia - sustantivu femenín
ganancial - axetivu
ganapierde - sustantivu masculín
ganar - verbu
gañar - verbu
ganatón - sustantivu masculín
gañatu - sustantivu masculín
ganatu - sustantivu masculín
ganáu - sustantivu masculín
gancha - sustantivu femenín
ganchada - sustantivu femenín
ganchar - verbu
gancheru - sustantivu masculín
ganchete - sustantivu masculín
ganchiyu - sustantivu masculín
ganchu - sustantivu masculín
ganchudu - axetivu
ganciella - sustantivu femenín
ganciellu - sustantivu masculín
gancina - parte de locución
gancir - verbu
ganciu - sustantivu masculín
gandaina - sustantivu femenín
gandamiar - verbu
gandamión - axetivu
gandatiar - verbu
gandaya - sustantivu femenín
gandayada - sustantivu femenín
gandayeru - axetivu
gandayón - axetivu
gandinga - sustantivu femenín
gandir - verbu
gandíu - axetivu
gandumia - sustantivu femenín
ganés - axetivu
ganga - sustantivu femenín
ganglioma - sustantivu masculín
ganglionar - axetivu
gangliu - sustantivu masculín
gangosu - axetivu
gangu - sustantivu masculín
gangueru - axetivu
ganguiar - verbu
gañida - sustantivu femenín
gañidor - axetivu
gañidoriu - sustantivu masculín
gañín - axetivu
gañipu - sustantivu masculín
gañir - verbu
gañíu - sustantivu masculín
ganosu - axetivu
gañota - sustantivu femenín
gañotada - sustantivu femenín
gañote - sustantivu masculín
gañotera - sustantivu femenín
gañotu - sustantivu masculín
gansa - sustantivu femenín
gansada - sustantivu femenín
gansu - sustantivu masculín
gansu - axetivu
gañuetu - sustantivu masculín
ganxa - sustantivu femenín
ganyuelu - sustantivu masculín
ganyuelu - axetivu
ganza - sustantivu femenín
ganzabera - sustantivu femenín
ganzadal - sustantivu masculín
ganzal - sustantivu masculín
ganzu - sustantivu masculín
ganzúa - sustantivu femenín
gapiñosu - axetivu
garabar - verbu
garabata - sustantivu femenín
garabatada - sustantivu femenín
garabatadura - sustantivu femenín
garabatar - verbu
garabatera - sustantivu femenín
garabateru - sustantivu masculín
garabatiar - verbu
garabatu - sustantivu masculín
garabaya - sustantivu femenín
garabeña - sustantivu femenín
garabeñu - axetivu
garabeta - sustantivu femenín
garabexa - sustantivu femenín
garabeya - sustantivu femenín
garabiellu - sustantivu masculín
garabín - sustantivu masculín
garabita - sustantivu femenín
garabitu - sustantivu masculín
garabochu - sustantivu masculín
gárabu - sustantivu masculín
garabuxu - axetivu
garabuxu - sustantivu masculín
garabuya - sustantivu femenín
garabuyar - verbu
garabuyu - sustantivu masculín
garalla - sustantivu femenín
garamatel - sustantivu masculín
garamayu - sustantivu masculín
garambaina - sustantivu femenín
garamera - sustantivu femenín
garameta - sustantivu femenín
garamitón - sustantivu masculín
garamitu - sustantivu masculín
garamota - sustantivu femenín
garampayu - sustantivu masculín
garampín - sustantivu masculín
garampiñar - verbu
garampiñeru - axetivu
garampiniegu - axetivu
garamuta - sustantivu femenín
garandaya - sustantivu femenín
garañón - sustantivu masculín
garantía - sustantivu femenín
garantizador - axetivu
garantizar - verbu
garañuela - sustantivu femenín
garapaldu - sustantivu masculín
garapallu - sustantivu masculín
garapellada - sustantivu femenín
garapiel - sustantivu masculín
garapiellu - sustantivu masculín
garapiña - sustantivu femenín
garapiñegu - axetivu
garapiñeru - axetivu
garapiñosu - axetivu
garapiñu - sustantivu masculín
garapoleru - axetivu
garapuyu - sustantivu masculín
garatuña - sustantivu femenín
garatusa - sustantivu femenín
garax - sustantivu masculín
garaxe - sustantivu masculín
garaxella - sustantivu femenín
garaxellu - axetivu
garaxera - sustantivu femenín
garaxeru - sustantivu masculín
garbancera - sustantivu femenín
garbanceru - sustantivu masculín
garbanceru - axetivu
garbanciegu - axetivu
garbanzal - sustantivu masculín
garbanzón - sustantivu masculín
garbanzu - sustantivu masculín
garbiar - verbu
garbosu - axetivu
garbu - sustantivu masculín
garcellada - sustantivu femenín
garceta - sustantivu femenín
garcía - sustantivu femenín
garciella - sustantivu femenín
garcina - sustantivu femenín
garciu - sustantivu masculín
garciu - axetivu
gardaleyu - sustantivu masculín
gardencha - sustantivu femenín
gardenia - sustantivu femenín
garduña - sustantivu femenín
garduñar - verbu
garduñazu - sustantivu masculín
garduñera - sustantivu femenín
garduñón - axetivu
garduñu - axetivu
garduñu - sustantivu masculín
gareña - sustantivu femenín
garete - parte de locución
garfa - sustantivu femenín
garfada - sustantivu femenín
garfañu - axetivu
garfáu - sustantivu masculín
garfellada - sustantivu femenín
garfellar - verbu
garfelláu - sustantivu masculín
garfellazu - sustantivu masculín
garfelleru - sustantivu masculín
garfia - sustantivu femenín
garfiáu - sustantivu masculín
garfiella - sustantivu femenín
garfiellu - sustantivu masculín
garfiu - sustantivu masculín
gargaberu - sustantivu masculín
gargallada - sustantivu femenín
gargalleru - sustantivu masculín
gargallosu - axetivu
gargallu - sustantivu masculín
garganta - sustantivu femenín
gargantada - sustantivu femenín
gargantera - sustantivu femenín
gargantiya - sustantivu femenín
gargantón - sustantivu masculín
gargantudu - axetivu
gárgara - sustantivu femenín
gargareru - sustantivu masculín
gargarexar - verbu
gargariar - verbu
gargaxada - sustantivu femenín
gargaxar - verbu
gargaxón - axetivu
gargaxosu - axetivu
gargaxu - sustantivu masculín
gargayada - sustantivu femenín
gárgola - sustantivu femenín
gargolazu - sustantivu masculín
gargolexar - verbu
gargosu - axetivu
gargüelu - sustantivu masculín
garibalda - sustantivu femenín
garibaldi - axetivu
garibaldi - sustantivu masculín
garífuna - axetivu
garífuna - sustantivu masculín
garigote - sustantivu masculín
garilla - sustantivu femenín
garillu - axetivu
garipola - sustantivu femenín
garipota - sustantivu femenín
garita - sustantivu femenín
gariteru - axetivu
garitu - sustantivu masculín
garlitu - sustantivu masculín
garlladura - sustantivu femenín
garllar - verbu
garllarín - axetivu
garlopa - sustantivu femenín
garlopiar - verbu
garma - sustantivu femenín
garmiegu - axetivu
garnacha - sustantivu femenín
garnatada - sustantivu femenín
garnesín - sustantivu masculín
garnesina - sustantivu femenín
garnispu - sustantivu masculín
garota - sustantivu femenín
garotu - axetivu
garpecháu - axetivu
garra - sustantivu femenín
garraba - sustantivu femenín
garraderu - sustantivu masculín
garradiella - sustantivu femenín
garrador - sustantivu masculín
garrador - axetivu
garradoriu - sustantivu masculín
garrafa - sustantivu femenín
garrafada - sustantivu femenín
garrafal - axetivu
garrafiar - verbu
garrafina - sustantivu femenín
garrafón - sustantivu masculín
garrafonáu - sustantivu masculín
garrafundia - sustantivu femenín
garrallu - sustantivu masculín
garrampiñeru - axetivu
garrancha - sustantivu femenín
garranchar - verbu
garranchón - sustantivu masculín
garranchu - axetivu
garranchu - sustantivu masculín
garrapata - sustantivu femenín
garrapiella - sustantivu femenín
garrapiña - sustantivu femenín
garrapiñáu - axetivu
garrapináu - axetivu
garrapiñeru - axetivu
garrapitu - sustantivu masculín
garrapiu - sustantivu masculín
garrar - verbu
garraspia - sustantivu femenín
garrazón - sustantivu masculín
garriar - verbu
garridosu - axetivu
garriperu - sustantivu masculín
garríu - axetivu
garriu - sustantivu masculín
garrochín - sustantivu masculín
garrón - sustantivu masculín
garrotada - sustantivu femenín
garrotazu - sustantivu masculín
garrote - sustantivu masculín
garrotéu - sustantivu masculín
garrotiada - sustantivu femenín
garrotiador - sustantivu masculín
garrotiadora - sustantivu femenín
garrotiar - verbu
garrotín - sustantivu masculín
garrotiyu - sustantivu masculín
garrucha - sustantivu femenín
garruchu - axetivu
garruchu - sustantivu masculín
garruelu - sustantivu masculín
garruperu - sustantivu masculín
garuchu - sustantivu masculín
garuchu - axetivu
garuelu - axetivu
garuelu - sustantivu masculín
garulla - sustantivu femenín
garullar - verbu
garullón - axetivu
garullu - axetivu
garullu - sustantivu masculín
garunchu - axetivu
garusa - sustantivu femenín
garza - sustantivu femenín
garzudu - axetivu
gas - sustantivu masculín
gasa - sustantivu femenín
gasayar - verbu
gasayosu - axetivu
gascón - axetivu
gascón - sustantivu masculín
gaseiforme - axetivu
gaseosa - sustantivu femenín
gaseosu - axetivu
gasiar - verbu
gasificación - sustantivu femenín
gasificar - verbu
gasiforme - axetivu
gasoductu - sustantivu masculín
gasoil - sustantivu
gasoleu - sustantivu masculín
gasolina - sustantivu femenín
gasolinera - sustantivu femenín
gasolineru - sustantivu masculín
gasometría - sustantivu femenín
gasométricu - axetivu
gasómetru - sustantivu masculín
gasosa - sustantivu femenín
gasosu - axetivu
gasóxenu - sustantivu masculín
gaspia - sustantivu femenín
gastable - axetivu
gastador - axetivu
gastadura - sustantivu femenín
gastar - verbu
gastayu - sustantivu masculín
gasterópodu - sustantivu masculín
gastible - axetivu
gastiegu - axetivu
gastizu - axetivu
gástricu - axetivu
gastritis - sustantivu femenín
gastroenteritis - sustantivu femenín
gastrointestinal - axetivu
gastrónoma - sustantivu femenín
gastronomía - sustantivu femenín
gastronómicu - axetivu
gastrónomu - sustantivu masculín
gastu - sustantivu masculín
gata - sustantivu femenín
gatada - sustantivu femenín
gatafayu - axetivu
gatafón - axetivu
gatafu - axetivu
gatamuya - sustantivu femenín
gatañes - parte de locución
gatañón - sustantivu masculín
gatapayón - axetivu
gataplasma - sustantivu femenín
gátenes - parte de locución
gatera - sustantivu femenín
gatería - sustantivu femenín
gateríu - sustantivu masculín
gateru - axetivu
gateru - sustantivu masculín
gatiar - verbu
gatilar - verbu
gatilera - sustantivu femenín
gatillar - verbu
gatillu - sustantivu masculín
gatimar - verbu
gatiña - sustantivu femenín
gatines - parte de locución
gationda - sustantivu femenín
gationdu - axetivu
gatizu - axetivu
gatizu - sustantivu masculín
gatón - axetivu
gatona - sustantivu femenín
gatondiu - axetivu
gatu - sustantivu masculín
gatu - axetivu
gatuelu - axetivu
gatuña - sustantivu femenín
gatuñar - verbu
gatuñazu - sustantivu masculín
gatuñón - axetivu
gatuñu - axetivu
gatuñu - sustantivu masculín
gatuperiu - sustantivu masculín
gaucha - sustantivu femenín
gauchu - axetivu
gauchu - sustantivu masculín
gaudeamus - sustantivu masculín
gavellar - verbu
gavellón - sustantivu masculín
gavia - sustantivu femenín
gaviada - sustantivu femenín
gaviar - verbu
gaviella - sustantivu femenín
gaviellu - sustantivu masculín
gavilán - sustantivu masculín
gavilanceru - sustantivu masculín
gavilanceru - parte de locución
gavilanchu - sustantivu masculín
gaviluchu - sustantivu masculín
gavilueta - sustantivu femenín
gaviota - sustantivu femenín
gaviotera - sustantivu femenín
gavioteru - sustantivu masculín
gavixáu - sustantivu masculín
gaxa - sustantivu femenín
gaxapada - sustantivu femenín
gaxapu - sustantivu masculín
gaxarte - sustantivu masculín
gaxartiar - verbu
gaxetu - sustantivu masculín
gaxín - sustantivu masculín
gaxu - sustantivu masculín
gaya - sustantivu femenín
gayada - sustantivu femenín
gayán - sustantivu masculín
gayardu - axetivu
gayasperu - axetivu
gayatu - sustantivu masculín
gayeru - axetivu
gayeru - sustantivu masculín
gayetu - sustantivu masculín
gayola - sustantivu femenín
gayolar - verbu
gayoleru - axetivu
gayón - axetivu
gayón - sustantivu masculín
gayu - sustantivu masculín
gayuba - sustantivu femenín
gayudu - axetivu
gayudu - sustantivu masculín
gayuela - sustantivu femenín
gayumbu - axetivu
gazapa - sustantivu femenín
gazapada - sustantivu femenín
gazapar - verbu
gazaperu - axetivu
gazapiegu - axetivu
gazapu - sustantivu masculín
gazmiar - verbu
gazmión - axetivu
gazmuñu - axetivu
gaznacha - sustantivu femenín
gaznatada - sustantivu femenín
gaznatu - sustantivu masculín
gazniador - axetivu
gazniadoriu - sustantivu masculín
gazniar - verbu
gazniatada - sustantivu femenín
gaznidoriu - sustantivu masculín
gaznir - verbu
gazníu - sustantivu masculín
gazofia - sustantivu femenín
gazofiada - sustantivu femenín
gazofiu - axetivu
gazpachu - sustantivu masculín

761 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.