OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

ck

cl

cm

cn

co

cp

cq

cr

cs

ct

cu

cv

cw

cx

cy

cz

ca - interxección
ca - sustantivu femenín
caba - sustantivu femenín
cabal - axetivu
cábala - sustantivu femenín
cabalgata - sustantivu femenín
cabalista - sustantivu masculín
cabalista - sustantivu femenín
cabalísticu - axetivu
caballa - sustantivu femenín
caballar - axetivu
caballerescu - axetivu
caballería - sustantivu femenín
caballeru - sustantivu masculín
caballeru - axetivu
caballete - sustantivu masculín
caballín - sustantivu masculín
caballina - sustantivu femenín
caballista - sustantivu masculín
caballista - sustantivu femenín
caballitos - sustantivu masculín
caballón - sustantivu masculín
caballu - sustantivu masculín
caballunu - axetivu
cabaña - sustantivu femenín
cabañada - sustantivu femenín
cabañegu - axetivu
cabañeru - axetivu
cabañizu - axetivu
cabañón - sustantivu masculín
cabañón - sustantivu femenín
cabañu - sustantivu masculín
cabardiella - sustantivu femenín
cabaré - sustantivu masculín
cabaretera - sustantivu femenín
cabareteru - sustantivu masculín
cabareteru - axetivu
cabarra - sustantivu femenín
cabarrón - sustantivu masculín
cabarru - sustantivu masculín
cabás - sustantivu masculín
cabasáu - sustantivu masculín
cabazu - sustantivu masculín
cabecera - sustantivu femenín
cabeceru - sustantivu masculín
cabeciador - axetivu
cabeciadora - sustantivu femenín
cabeciadura - sustantivu femenín
cabeciamientu - sustantivu masculín
cabeciar - verbu
caber - verbu
cabera - sustantivu femenín
cabero - preposición
caberu - axetivu
caberu - sustantivu masculín
cabestrar - verbu
cabestru - sustantivu masculín
cabexu - sustantivu masculín
cabeza - sustantivu femenín
cabezada - sustantivu femenín
cabezal - sustantivu masculín
cabezalera - sustantivu femenín
cabezaleru - sustantivu masculín
cabezaleru - axetivu
cabezaprietu - sustantivu masculín
cabezar - verbu
cabezazu - sustantivu masculín
cabezón - axetivu
cabezón - sustantivu masculín
cabezonada - sustantivu femenín
cabezonería - sustantivu femenín
cabezoniar - verbu
cabezu - sustantivu masculín
cabezuda - sustantivu femenín
cabezudu - sustantivu masculín
cabezudu - axetivu
cabiana - sustantivu femenín
cabida - sustantivu femenín
cabidón - sustantivu masculín
cabidru - sustantivu masculín
cabiella - parte de locución
cabildéu - parte de locución
cabildrar - verbu
cabildru - sustantivu masculín
cabildu - sustantivu masculín
cabina - sustantivu femenín
cable - sustantivu masculín
cablegrafiar - verbu
cablegrama - sustantivu masculín
cabo - preposición
cabón - sustantivu masculín
caborniar - verbu
caborniu - sustantivu masculín
caborniu - axetivu
cabornu - axetivu
cabornu - sustantivu masculín
cabotax - sustantivu masculín
cabotaxe - sustantivu masculín
caboverdianu - axetivu
caboxa - sustantivu femenín
caboxu - sustantivu masculín
cabra - sustantivu masculín
cabra - axetivu
cabra - sustantivu femenín
cabrachu - sustantivu masculín
cabrada - sustantivu femenín
cabrales - sustantivu masculín
cabraliega - sustantivu femenín
cabraliegu - sustantivu masculín
cabraliegu - axetivu
cabralloca - sustantivu femenín
cabralloca - sustantivu masculín
cabrallocha - sustantivu femenín
cabraniegu - axetivu
cabranxín - axetivu
cabrear - verbu
cabreirés - sustantivu masculín
cabreirés - axetivu
cabrelleru - sustantivu masculín
cabrera - sustantivu femenín
cabrerizu - sustantivu masculín
cabreru - sustantivu masculín
cabréu - sustantivu masculín
cabriada - sustantivu femenín
cabriador - axetivu
cabriadora - sustantivu femenín
cabriadura - sustantivu femenín
cabrial - sustantivu masculín
cabriar - verbu
cabriegu - axetivu
cabriella - sustantivu femenín
cabril - sustantivu masculín
cabrín - sustantivu masculín
cabrina - sustantivu femenín
cabrirocha - sustantivu femenín
cabrita - sustantivu femenín
cabritada - sustantivu femenín
cabriteru - axetivu
cabritín - sustantivu masculín
cabritina - sustantivu femenín
cabritu - sustantivu masculín
cabritu - axetivu
cabriu - sustantivu masculín
cabrizu - axetivu
cabrizu - sustantivu masculín
cabrochu - sustantivu masculín
cabrón - axetivu
cabrón - sustantivu masculín
cabronada - sustantivu femenín
cabruaxénigu - axetivu
cabrún - axetivu
cabrún - sustantivu masculín
cabruña - sustantivu femenín
cabruna - sustantivu femenín
cabruñador - axetivu
cabruñadura - sustantivu femenín
cabruñamientu - sustantivu masculín
cabruñar - verbu
cabrúncanu - sustantivu masculín
cabruncu - sustantivu masculín
cabrunu - axetivu
cabruñu - sustantivu masculín
cabruxa - sustantivu femenín
cabu - sustantivu masculín
cabuda - sustantivu femenín
cabudañu - sustantivu masculín
cabudera - sustantivu femenín
cabudu - sustantivu masculín
cabuerca - sustantivu femenín
cabuercu - sustantivu masculín
cabuexu - sustantivu masculín
cabumundu - sustantivu masculín
cabuverdianu - axetivu
cabuyeru - sustantivu masculín
caca - sustantivu femenín
cacabera - sustantivu femenín
cacaberu - sustantivu masculín
cacabiella - sustantivu femenín
cacabiellu - sustantivu masculín
cácabu - sustantivu masculín
cacagüés - sustantivu masculín
cacagüesa - sustantivu femenín
cacaracá - interxección
cacarada - sustantivu femenín
cacarañar - verbu
cacarañáu - axetivu
cacarañosu - axetivu
cacaraquiar - verbu
cacaraquíu - sustantivu masculín
cacareñar - verbu
cacareñáu - axetivu
cacarexada - sustantivu femenín
cacarexador - axetivu
cacarexadura - sustantivu femenín
cacarexamientu - sustantivu masculín
cacarexar - verbu
cacarexíu - sustantivu masculín
cacarexu - sustantivu masculín
cacariar - verbu
cacariellu - axetivu
cacarrañáu - axetivu
cacatúa - sustantivu femenín
cacáu - sustantivu masculín
cacchiquel - axetivu
cacea - sustantivu femenín
cacear - verbu
cacellón - sustantivu masculín
cacereñu - axetivu
cacería - sustantivu femenín
caceru - axetivu
caceta - sustantivu femenín
caceya - sustantivu femenín
caceyu - sustantivu masculín
cacha - sustantivu femenín
cachaba - sustantivu femenín
cachabiellu - sustantivu masculín
cachabu - sustantivu masculín
cachada - sustantivu femenín
cachador - sustantivu masculín
cachalote - sustantivu masculín
cachamarín - sustantivu masculín
cachamiellu - sustantivu masculín
cachán - axetivu
cachapa - sustantivu femenín
cachapada - sustantivu femenín
cachaparra - sustantivu femenín
cachapete - sustantivu masculín
cachapiellu - sustantivu masculín
cachapierna - parte de locución
cachaporra - sustantivu femenín
cachaporrada - sustantivu femenín
cachaporrazu - sustantivu masculín
cachaporru - sustantivu masculín
cachapu - sustantivu masculín
cachapurriar - verbu
cachar - verbu
cacharrazu - sustantivu masculín
cacharrera - sustantivu femenín
cacharrería - sustantivu femenín
cacharreru - sustantivu masculín
cacharru - sustantivu masculín
cacharulu - axetivu
cacharulu - sustantivu masculín
cacháu - axetivu
cacháu - sustantivu masculín
cachavate - sustantivu masculín
cachaza - sustantivu femenín
cachazu - sustantivu masculín
cachazudu - axetivu
cache - interxección
cachelada - sustantivu femenín
cachelu - sustantivu masculín
cachera - sustantivu femenín
cacheta - sustantivu femenín
cacheta - parte de locución
cachi - interxección
cachicán - sustantivu masculín
cachicana - sustantivu femenín
cachicón - axetivu
cachigordu - axetivu
cachimán - sustantivu masculín
cachimana - sustantivu femenín
cachiparán - sustantivu masculín
cachiparáu - sustantivu masculín
cachiparra - sustantivu femenín
cachiparres - sustantivu femenín
cachiparru - sustantivu masculín
cachiporra - sustantivu femenín
cachiporru - axetivu
cachiquel - axetivu
cachivache - sustantivu masculín
cachizulu - sustantivu masculín
cachola - sustantivu femenín
cachón - sustantivu masculín
cachonada - sustantivu femenín
cachondu - axetivu
cachones - sustantivu masculín
cachones - sustantivu femenín
cachopa - sustantivu femenín
cachopiador - axetivu
cachopiadura - sustantivu femenín
cachopiar - verbu
cachopu - sustantivu masculín
cachorra - sustantivu femenín
cachorrillu - sustantivu masculín
cachorru - axetivu
cachorru - sustantivu masculín
cachu - sustantivu masculín
cachucha - sustantivu femenín
cachucu - sustantivu masculín
cachumba - sustantivu femenín
cachumbiar - verbu
cachumpa - sustantivu femenín
cacía - sustantivu femenín
cacia - sustantivu masculín
caciada - sustantivu femenín
caciar - verbu
caciáu - sustantivu masculín
cacicada - sustantivu femenín
cacicalgu - sustantivu masculín
caciclán - axetivu
cacida - sustantivu femenín
cacina - sustantivu femenín
caciperu - axetivu
cacipiada - sustantivu femenín
cacipiáu - sustantivu masculín
cacipiu - sustantivu masculín
cacipla - sustantivu femenín
caciplada - sustantivu femenín
caciplador - axetivu
cacipladura - sustantivu femenín
caciplán - axetivu
caciplar - verbu
cacipláu - sustantivu masculín
caciple - sustantivu masculín
cacipleru - axetivu
caciplón - axetivu
caciplu - sustantivu masculín
caciplu - axetivu
cacípola - parte de locución
cacipongu - axetivu
cacique - sustantivu masculín
cacique - axetivu
cacique - sustantivu femenín
caciquiar - verbu
caciquismu - sustantivu masculín
cacíu - sustantivu masculín
caciyu - sustantivu masculín
cacofonía - sustantivu femenín
cacofónicu - axetivu
cacografía - sustantivu femenín
cacoloxía - sustantivu femenín
cacón - sustantivu masculín
cactus - sustantivu masculín
cacu - sustantivu masculín
cacuminal - axetivu
cada - axetivu
cádaba - sustantivu femenín
cadabal - sustantivu masculín
cadabáu - sustantivu masculín
cadabeñu - sustantivu masculín
cadaberu - sustantivu masculín
cadabéu - sustantivu masculín
cadabiella - sustantivu femenín
cadabre - sustantivu masculín
cadabru - axetivu
cádabu - sustantivu masculín
cadafalsu - sustantivu masculín
cadañeru - axetivu
cadanga - sustantivu femenín
cadapanal - sustantivu masculín
cadapanar - sustantivu masculín
cadápanu - sustantivu masculín
cadarciu - sustantivu masculín
cadarma - sustantivu femenín
cadarzu - sustantivu masculín
cadávere - sustantivu masculín
cadazu - sustantivu masculín
cadecer - verbu
cadecu - sustantivu masculín
cadella - sustantivu femenín
cadena - sustantivu femenín
cadencia - sustantivu femenín
cadenciosu - axetivu
cadeneta - sustantivu femenín
cadeniella - sustantivu femenín
cadenote - sustantivu masculín
cadera - sustantivu femenín
caderalga - sustantivu femenín
caderalgu - sustantivu masculín
caderia - sustantivu femenín
cadete - sustantivu masculín
cadete - sustantivu femenín
cadexu - sustantivu masculín
cadeyu - sustantivu masculín
cadiellu - axetivu
cadiellu - sustantivu masculín
cadíu - sustantivu masculín
cadiu - sustantivu masculín
cadiyu - sustantivu masculín
cádmicu - axetivu
cadmiu - sustantivu masculín
cadolla - sustantivu femenín
cadollu - sustantivu masculín
cadornu - sustantivu masculín
cadoucar - verbu
cadoucu - axetivu
cadriella - sustantivu femenín
cadril - sustantivu masculín
cadrilada - sustantivu femenín
cadrilazu - sustantivu masculín
cadrilera - sustantivu femenín
cadroucu - sustantivu masculín
caducar - verbu
caducidá - sustantivu femenín
caducifloru - axetivu
caducifoliu - axetivu
caducu - axetivu
caduernu - sustantivu masculín
caederu - axetivu
caedizu - axetivu
caella - sustantivu femenín
caellón - sustantivu masculín
cafarnaya - sustantivu femenín
café - sustantivu masculín
cafeína - sustantivu femenín
cafetada - sustantivu femenín
cafetal - sustantivu masculín
cafetaleru - axetivu
cafetáu - sustantivu masculín
cafetera - sustantivu femenín
cafeterada - sustantivu femenín
cafetería - sustantivu femenín
cafeteru - sustantivu masculín
cafeteru - axetivu
cafetiar - verbu
cafetu - sustantivu masculín
cafiacu - axetivu
cafiante - axetivu
cafiar - verbu
caficultor - sustantivu masculín
caficultora - sustantivu femenín
caficultura - sustantivu femenín
cafre - axetivu
cafresna - sustantivu femenín
cafresnu - sustantivu masculín
cafruñu - axetivu
cafurniu - axetivu
cagada - sustantivu femenín
cagadera - sustantivu femenín
cagaderu - sustantivu masculín
cagadiella - sustantivu femenín
cagador - axetivu
cagadoriu - sustantivu masculín
cagadura - sustantivu femenín
cagalaperra - parte de locución
cagalar - parte de locución
cagalcán - parte de locución
cagalera - sustantivu femenín
cagalera - axetivu
cagalerada - sustantivu femenín
cagaleratu - axetivu
cagalerosu - axetivu
cagaleru - axetivu
cagaleta - sustantivu femenín
cagalita - sustantivu femenín
cagalluna - sustantivu femenín
cagallunera - sustantivu femenín
cagalón - axetivu
cágalu - sustantivu masculín
cagamenteru - axetivu
cagamentiar - verbu
cagamentu - sustantivu masculín
cagamplatu - sustantivu masculín
cagamplatu - sustantivu femenín
caganciu - axetivu
cagaplón - axetivu
cagapraos - sustantivu masculín
cagaprieses - sustantivu masculín
cagaprieses - sustantivu femenín
cagar - verbu
cagarata - sustantivu femenín
cagarata - sustantivu masculín
cagareta - sustantivu femenín
cagareta - sustantivu masculín
cagaretu - sustantivu masculín
cagaretu - axetivu
cagariella - sustantivu femenín
cagarita - sustantivu femenín
cagaritu - sustantivu masculín
cagarreta - sustantivu femenín
cagarria - sustantivu femenín
cagarriada - sustantivu femenín
cagarriella - sustantivu femenín
cagarrión - axetivu
cagarrita - sustantivu femenín
cagarritu - sustantivu masculín
cagarruciu - axetivu
cagarrumia - parte de locución
cagarruta - sustantivu femenín
cagarrutu - axetivu
cagatu - sustantivu masculín
cagáu - axetivu
cagaxu - sustantivu masculín
cagaya - sustantivu femenín
cagayina - sustantivu femenín
cagayón - axetivu
cagayón - sustantivu masculín
cagayonada - sustantivu femenín
cagayonera - sustantivu femenín
cagaza - sustantivu femenín
cagazu - sustantivu masculín
cagón - axetivu
cagón - sustantivu masculín
cagoneru - sustantivu masculín
cagüercu - sustantivu
cagueta - sustantivu femenín
cagueta - axetivu
caguica - axetivu
cai - sustantivu masculín
cai - sustantivu femenín
caicón - axetivu
caicón - sustantivu masculín
caiconada - sustantivu femenín
caiconiar - verbu
caída - sustantivu femenín
caidón - sustantivu masculín
caimán - sustantivu masculín
caimanés - axetivu
caimientu - sustantivu masculín
caimúa - sustantivu femenín
caín - sustantivu masculín
caína - parte de locución
cainada - sustantivu femenín
cainismu - sustantivu masculín
cainita - axetivu
caiquín - sustantivu masculín
cairel - sustantivu masculín
cairón - sustantivu masculín
cairota - axetivu
cairotal - sustantivu masculín
cairueta - sustantivu femenín
cairuetu - sustantivu masculín
cairuezu - sustantivu masculín
caíu - sustantivu masculín
caízu - axetivu
cal - sustantivu masculín
cala - sustantivu femenín
cálaba - sustantivu femenín
calabaciar - verbu
calabaciellu - sustantivu masculín
calabacín - sustantivu masculín
calabal - sustantivu masculín
calabáu - sustantivu masculín
calabaz - sustantivu masculín
calabaza - sustantivu femenín
calabazal - sustantivu masculín
calabazón - axetivu
calabazón - sustantivu masculín
calabazona - sustantivu
calabazonera - sustantivu femenín
calabazu - axetivu
calabazu - sustantivu masculín
calabeñu - sustantivu masculín
calaberniu - sustantivu masculín
calabexar - verbu
calabexazu - sustantivu masculín
calabexu - parte de locución
calabornión - sustantivu masculín
calaborniu - sustantivu masculín
calabornu - sustantivu masculín
calabozu - sustantivu masculín
calabre - sustantivu masculín
calabrés - axetivu
calabrés - sustantivu masculín
calabrón - sustantivu masculín
calabrote - sustantivu masculín
calada - sustantivu femenín
caladera - sustantivu femenín
caladeru - sustantivu masculín
caladoria - sustantivu femenín
caladura - sustantivu femenín
calafaciar - verbu
calafate - sustantivu masculín
calafate - sustantivu femenín
calafatiador - axetivu
calafatiar - verbu
calafríu - sustantivu masculín
calagüezu - sustantivu masculín
calamar - sustantivu masculín
calamariu - sustantivu masculín
calamaya - sustantivu femenín
calamayada - sustantivu femenín
calamayazu - sustantivu masculín
calamayu - axetivu
calamberniu - interxección
calambón - sustantivu masculín
calambranar - verbu
calámbranu - sustantivu masculín
calambre - sustantivu masculín
calambre - sustantivu femenín
calambriada - sustantivu femenín
calambrión - sustantivu masculín
calambriza - sustantivu femenín
calambrizu - sustantivu masculín
calambrón - sustantivu masculín
calambru - sustantivu masculín
calamentu - sustantivu masculín
calamidá - sustantivu femenín
calamiera - sustantivu femenín
calamieres - sustantivu
calamina - sustantivu femenín
calamiñeru - sustantivu masculín
calamiyera - sustantivu femenín
calamiyeru - sustantivu masculín
calamocanu - axetivu
calamocha - sustantivu femenín
calamochada - sustantivu femenín
calamochanu - axetivu
calamochazu - sustantivu masculín
calamochu - sustantivu masculín
calamollu - sustantivu masculín
calamón - axetivu
calamón - sustantivu masculín
calamona - sustantivu femenín
calamorniazu - sustantivu masculín
calamornión - sustantivu masculín
calamorru - sustantivu masculín
calamuellu - sustantivu masculín
calaña - sustantivu femenín
calancha - sustantivu femenín
calandariu - sustantivu masculín
calandra - sustantivu femenín
calandrar - verbu
calandria - sustantivu femenín
calandriar - verbu
calandrín - axetivu
calangranera - sustantivu femenín
calar - verbu
calarciu - sustantivu masculín
caláu - axetivu
caláu - sustantivu masculín
calavera - sustantivu femenín
calavera - axetivu
calaverada - sustantivu femenín
calaverín - axetivu
calavía - sustantivu femenín
calaviar - verbu
calaviya - sustantivu femenín
calaviyar - verbu
calaviyón - sustantivu masculín
calax - sustantivu masculín
calaxe - sustantivu masculín
calaxón - sustantivu masculín
calba - sustantivu femenín
calbarra - sustantivu femenín
calbarrón - sustantivu masculín
calcabalagares - sustantivu masculín
calcadera - sustantivu femenín
calcadura - sustantivu femenín
calcalapina - sustantivu femenín
calcalapina - sustantivu masculín
calcamonía - sustantivu femenín
calcamontones - sustantivu masculín
calcañada - sustantivu femenín
calcañal - sustantivu masculín
calcañar - sustantivu masculín
calcañarazu - sustantivu masculín
calcañazu - sustantivu masculín
calcañera - sustantivu femenín
calcañón - axetivu
calcañón - sustantivu masculín
calcañu - sustantivu masculín
calcar - verbu
calcareu - axetivu
calcáu - axetivu
calce - sustantivu masculín
calcedonia - sustantivu femenín
cálcer - sustantivu masculín
cálcere - sustantivu masculín
calceta - sustantivu femenín
calcetar - verbu
calcetáu - sustantivu masculín
calcetiar - verbu
calcetín - sustantivu masculín
calcetu - sustantivu masculín
calcetu - axetivu
cálcicu - axetivu
calcificación - sustantivu femenín
calcificar - verbu
calcín - sustantivu masculín
calcinación - sustantivu femenín
calcinar - verbu
calcita - sustantivu femenín
calciu - sustantivu masculín
calcografía - sustantivu femenín
calcográficu - axetivu
calcomanía - sustantivu femenín
calcón - axetivu
calcón - sustantivu masculín
calcopirita - sustantivu femenín
calcu - sustantivu masculín
calcu - axetivu
calcuezu - sustantivu masculín
calculador - axetivu
calculadora - sustantivu femenín
calcular - verbu
calculatoriu - axetivu
calculosu - axetivu
cálculu - sustantivu masculín
calcuzar - verbu
calda - sustantivu femenín
caldada - sustantivu femenín
caldapiu - sustantivu masculín
caldar - sustantivu masculín
caldar - verbu
caldarapiu - sustantivu masculín
caldariegu - axetivu
caldaropiu - sustantivu masculín
caldarudu - axetivu
caldataplayada - sustantivu femenín
caldaxu - axetivu
caldaxu - sustantivu masculín
caldera - sustantivu femenín
calderada - sustantivu femenín
calderáu - sustantivu masculín
calderera - sustantivu femenín
calderería - sustantivu femenín
caldereru - sustantivu masculín
caldereta - sustantivu femenín
calderetada - sustantivu femenín
calderexu - sustantivu masculín
calderín - sustantivu masculín
calderón - sustantivu masculín
calderona - sustantivu femenín
calderonianu - axetivu
calderu - sustantivu masculín
caldéu - axetivu
caldéu - sustantivu masculín
caldia - sustantivu femenín
caldía - alverbiu
caldiar - verbu
caldiellu - sustantivu masculín
caldina - sustantivu femenín
caldión - sustantivu masculín
caldiu - axetivu
caldosu - axetivu
caldriellu - sustantivu masculín
caldu - axetivu
caldu - sustantivu masculín
calduya - sustantivu femenín
cale - sustantivu masculín
calecedor - axetivu
calecedoriu - sustantivu masculín
calecer - verbu
caledoniu - axetivu
calefacción - sustantivu femenín
calefactor - axetivu
calefaición - sustantivu femenín
calefautor - axetivu
caleidoscópicu - axetivu
caleidoscopiu - sustantivu masculín
calenda - sustantivu femenín
calendariu - sustantivu masculín
calentador - sustantivu masculín
calentador - axetivu
calentadura - sustantivu femenín
calentamientu - sustantivu masculín
calentar - verbu
calentazu - sustantivu masculín
calentón - sustantivu masculín
calentuciu - axetivu
calentura - sustantivu femenín
calenturientu - axetivu
calenturón - sustantivu masculín
calentuzu - axetivu
caler - verbu
calera - sustantivu femenín
calerada - sustantivu femenín
caleriar - verbu
caleru - sustantivu masculín
calestru - sustantivu masculín
caleta - sustantivu femenín
caletrar - verbu
caletre - sustantivu masculín
caletru - sustantivu masculín
caletu - axetivu
caleya - sustantivu femenín
caleyada - sustantivu femenín
caleyar - verbu
caleyar - sustantivu masculín
caleyeru - axetivu
caleyón - axetivu
caleyu - sustantivu masculín
caliar - axetivu
caliar - sustantivu masculín
caliar - verbu
calibra - sustantivu femenín
calibración - sustantivu femenín
calibrador - axetivu
calibrar - verbu
calibre - sustantivu masculín
calicata - sustantivu femenín
calicatiadura - sustantivu femenín
calicatiar - verbu
cálice - sustantivu masculín
calicor - sustantivu masculín
calidá - sustantivu femenín
calidable - axetivu
calidez - sustantivu
calidoscopiu - sustantivu masculín
cálidu - axetivu
calienda - sustantivu femenín
calientamanes - sustantivu masculín
caliente - axetivu
caliente - sustantivu masculín
califa - sustantivu masculín
califal - axetivu
califalgu - sustantivu masculín
califatu - sustantivu masculín
calificación - sustantivu femenín
calificador - axetivu
calificar - verbu
calificativu - axetivu
calificativu - sustantivu
californianu - axetivu
californiu - sustantivu masculín
calígrafa - sustantivu femenín
caligrafía - sustantivu femenín
caligrafiar - verbu
caligráficu - axetivu
calígrafu - sustantivu masculín
calima - parte de locución
calimerna - sustantivu femenín
calimete - sustantivu masculín
calín - sustantivu masculín
calina - sustantivu femenín
calinga - sustantivu femenín
calipotráu - axetivu
calisma - sustantivu femenín
calismosu - axetivu
calistrar - verbu
calistrón - axetivu
cáliz - sustantivu masculín
calizu - sustantivu masculín
calla - sustantivu femenín
callaberniu - sustantivu masculín
callada - sustantivu femenín
calladera - sustantivu femenín
callandiella - parte de locución
callandín - axetivu
callapazu - sustantivu masculín
callar - verbu
callarota - sustantivu femenín
callasna - sustantivu femenín
callasnudu - axetivu
calláu - axetivu
calláxina - sustantivu femenín
callaza - sustantivu femenín
callazu - sustantivu masculín
calle - sustantivu femenín
calleya - sustantivu femenín
callezna - sustantivu femenín
callezu - sustantivu masculín
callicida - sustantivu masculín
callicida - axetivu
callón - sustantivu masculín
callóndrigu - sustantivu masculín
callosu - axetivu
callu - sustantivu masculín
calluezu - sustantivu masculín
calma - sustantivu femenín
calmante - sustantivu masculín
calmante - axetivu
calmar - verbu
calmayu - sustantivu masculín
calme - sustantivu masculín
calmentar - verbu
calmosu - axetivu
calmu - axetivu
calmudu - axetivu
calmura - sustantivu femenín
caloca - sustantivu femenín
calomar - verbu
calón - sustantivu masculín
caloña - sustantivu femenín
calóndrigu - sustantivu masculín
caloniar - verbu
calor - sustantivu femenín
calorada - sustantivu femenín
caloráu - sustantivu masculín
caloría - sustantivu femenín
calóricu - axetivu
calorientu - axetivu
caloríficu - axetivu
calorimetría - sustantivu femenín
calorímetru - sustantivu masculín
calorín - sustantivu masculín
calorón - sustantivu masculín
calorosu - axetivu
calorza - sustantivu femenín
calostres - parte de locución
calquier - sustantivu masculín
calquín - axetivu
calquiñar - verbu
caltenedor - axetivu
caltenencia - sustantivu femenín
caltener - verbu
caltenible - axetivu
caltenimientu - sustantivu masculín
calter - sustantivu masculín
caltre - sustantivu masculín
caltriadura - sustantivu femenín
caltriar - verbu
caltriáu - axetivu
caltrir - verbu
caltrizar - verbu
calumbamientu - sustantivu masculín
calumbar - verbu
calumbón - sustantivu masculín
calumbu - sustantivu masculín
calume - sustantivu masculín
calumnia - sustantivu femenín
calumniador - axetivu
calumniar - verbu
calumniosu - axetivu
calva - sustantivu femenín
calvados - sustantivu masculín
calvariu - sustantivu masculín
calvera - sustantivu femenín
calvez - sustantivu femenín
calviar - verbu
calvicie - sustantivu femenín
calvinismu - sustantivu masculín
calvinista - axetivu
calvu - sustantivu masculín
calvu - axetivu
calza - sustantivu femenín
calzada - sustantivu femenín
calzaderu - sustantivu masculín
calzador - sustantivu masculín
calzadura - sustantivu femenín
calzafoces - sustantivu masculín
calzamiñáu - axetivu
calzapeta - sustantivu femenín
calzapetu - sustantivu masculín
calzar - verbu
calzáu - axetivu
calzáu - sustantivu masculín
calzón - axetivu
calzón - sustantivu masculín
calzonada - sustantivu femenín
calzonada - sustantivu masculín
calzonazos - axetivu
calzonciellu - sustantivu masculín
calzoncíu - sustantivu
calzonciyu - sustantivu
calzoneru - axetivu
calzu - sustantivu masculín
calzudu - axetivu
calzuela - parte de locución
cama - sustantivu femenín
camada - sustantivu femenín
camaféu - sustantivu masculín
camaleón - sustantivu masculín
camándula - sustantivu femenín
camanduleru - axetivu
camándules - axetivu
cámara - sustantivu femenín
cámara - sustantivu masculín
camarada - sustantivu masculín/femenín
camaral - sustantivu masculín
camaráu - sustantivu masculín
camarera - sustantivu femenín
camareru - sustantivu masculín
camareta - sustantivu femenín
camaretada - sustantivu femenín
camaretu - sustantivu masculín
camarín - sustantivu masculín
camarón - sustantivu masculín
camarote - sustantivu masculín
camarzu - sustantivu masculín
camastrón - axetivu
camastru - sustantivu masculín
camba - sustantivu femenín
cambaléu - sustantivu masculín
cámbares - sustantivu femenín
cambarón - sustantivu masculín
cámbaru - sustantivu masculín
cambayaes - parte de locución
camberáu - sustantivu masculín
camberu - sustantivu masculín
cambeta - sustantivu femenín
cambetu - sustantivu masculín
cambéu - sustantivu masculín
cambexu - parte de locución
cambiadizu - axetivu
cambiador - axetivu
cambiante - axetivu
cambiar - verbu
cambiazu - sustantivu masculín
cambiche - sustantivu masculín
cambichu - sustantivu masculín
cambiella - sustantivu femenín
cambiellu - sustantivu masculín
cambín - sustantivu masculín
cambista - sustantivu masculín
cambista - sustantivu femenín
cambitu - sustantivu masculín
cambiu - sustantivu masculín
cambón - axetivu
cambón - sustantivu masculín
cambona - sustantivu femenín
camboyanu - axetivu
camboyanu - sustantivu masculín
cambre - sustantivu masculín
cambre - sustantivu femenín
cambrellón - sustantivu masculín
cambría - sustantivu femenín
cambria - sustantivu femenín
cambrianu - axetivu
cámbricu - axetivu
cámbricu - sustantivu masculín
cambrión - parte de locución
cambriyeres - sustantivu femenín
cambriza - sustantivu femenín
cambu - sustantivu masculín
cambucha - sustantivu femenín
cambuchu - sustantivu masculín
camburar - verbu
camelador - axetivu
cameladura - sustantivu femenín
camelar - verbu
camelia - sustantivu femenín
camélidu - sustantivu masculín
camélidu - axetivu
camella - sustantivu femenín
camellar - verbu
camellegu - axetivu
camellera - sustantivu femenín
camelleru - sustantivu masculín
camelleru - axetivu
camellón - sustantivu masculín
camellu - sustantivu masculín
camellu - axetivu
camentamientu - sustantivu masculín
camentar - verbu
camera - sustantivu femenín
camerín - sustantivu masculín
cameru - axetivu
camerunés - axetivu
camexón - sustantivu masculín
camexu - sustantivu masculín
camiella - sustantivu femenín
camiellu - sustantivu masculín
camientu - sustantivu
camín - sustantivu masculín
caminada - sustantivu femenín
caminante - axetivu
caminar - verbu
caminata - sustantivu femenín
caminencu - axetivu
caminera - sustantivu femenín
camineru - sustantivu masculín
camineru - axetivu
camiñeru - sustantivu masculín
camión - sustantivu masculín
camionada - sustantivu femenín
camionáu - sustantivu masculín
camionera - sustantivu femenín
camionerada - sustantivu femenín
camioneráu - sustantivu masculín
camioneru - sustantivu masculín
camioneta - sustantivu femenín
camionetada - sustantivu femenín
camionetáu - sustantivu masculín
camionetu - sustantivu masculín
camisa - sustantivu femenín
camisería - sustantivu femenín
camiseta - sustantivu femenín
camisón - sustantivu masculín
camisu - sustantivu masculín
camita - axetivu
camíticu - axetivu
camoca - sustantivu femenín
camonéu - sustantivu masculín
camorra - sustantivu femenín
campa - sustantivu femenín
campamentu - sustantivu masculín
campana - sustantivu femenín
campaña - sustantivu femenín
campanada - sustantivu femenín
campanariu - sustantivu masculín
campanazu - sustantivu masculín
campanera - sustantivu femenín
campaneru - sustantivu masculín
campaneru - parte de locución
campanéu - sustantivu masculín
campaniar - verbu
campaniforme - axetivu
campanín - sustantivu masculín
campanina - sustantivu femenín
campanón - sustantivu masculín
campañón - sustantivu masculín
campante - axetivu
campanu - sustantivu masculín
campanu - axetivu
campanudu - axetivu
campaprieta - sustantivu femenín
campar - sustantivu masculín
campar - verbu
camparrasa - parte de locución
campasola - sustantivu masculín
campasola - sustantivu femenín
campechanu - axetivu
campeisar - verbu
campellegu - axetivu
campeón - sustantivu masculín
campeona - sustantivu femenín
campeonatu - sustantivu masculín
campera - sustantivu femenín
camperu - sustantivu masculín
campesín - sustantivu masculín
campesín - axetivu
campesina - sustantivu femenín
campesináu - sustantivu
campestre - axetivu
campiar - verbu
campiciar - verbu
campillal - sustantivu masculín
campín - axetivu
campin - sustantivu masculín
campiña - parte de locución
campiu - axetivu
campíu - axetivu
campizal - sustantivu masculín
campizar - verbu
campizu - sustantivu masculín
campoamorianu - axetivu
campón - sustantivu masculín
camposu - axetivu
campu - sustantivu masculín
campulladrón - sustantivu masculín
campus - sustantivu masculín
campusantu - sustantivu masculín
campusín - axetivu
campusu - axetivu
camúa - sustantivu femenín
camudable - axetivu
camudamientu - sustantivu masculín
camudancia - sustantivu femenín
camudar - verbu
camuerga - sustantivu femenín
camuesu - axetivu
camuesu - sustantivu masculín
camuezcu - sustantivu masculín
camuflar - verbu
camuflax - sustantivu
camuflaxe - sustantivu
camuñu - sustantivu masculín
camuza - sustantivu femenín
camuzu - sustantivu masculín
can - sustantivu masculín
cana - sustantivu femenín
caña - sustantivu femenín
cañada - sustantivu femenín
cañadáu - sustantivu masculín
canadianu - axetivu
canadiense - sustantivu masculín
canadiense - axetivu
canal - sustantivu femenín
cañal - sustantivu masculín
canaleta - sustantivu femenín
canaletu - sustantivu masculín
canalexa - sustantivu femenín
canaleya - sustantivu femenín
canaliega - sustantivu femenín
canalización - sustantivu femenín
canalizar - verbu
cañalizu - sustantivu masculín
canalla - axetivu
canallada - sustantivu femenín
canalón - sustantivu masculín
cáñama - sustantivu femenín
cañamina - sustantivu femenín
cañamón - sustantivu masculín
cáñamu - sustantivu masculín
canana - sustantivu
cananéu - axetivu
cananéu - sustantivu masculín
canapé - sustantivu masculín
canar - sustantivu femenín
cañar - verbu
cañaraza - sustantivu femenín
canarés - sustantivu masculín
canaria - sustantivu femenín
canariu - axetivu
canariu - sustantivu masculín
canarón - sustantivu masculín
canasta - sustantivu femenín
canastra - sustantivu femenín
canastriya - sustantivu femenín
canastriyu - sustantivu masculín
canastru - sustantivu masculín
cañáu - sustantivu masculín
cañavera - sustantivu femenín
cañaverada - sustantivu femenín
cañaveral - sustantivu masculín
cañaverazu - sustantivu masculín
cañaveru - sustantivu masculín
cañavetu - sustantivu masculín
canaya - sustantivu femenín
canayu - sustantivu masculín
cañaza - sustantivu femenín
cañazu - sustantivu masculín
cancallar - verbu
cancalleru - axetivu
cancallón - axetivu
cancallu - sustantivu masculín
cáncamu - sustantivu masculín
cancanazu - sustantivu masculín
cancanosu - axetivu
cáncanu - sustantivu masculín
cancelación - sustantivu
cancelar - verbu
cancellera - sustantivu femenín
cancellón - axetivu
cáncer - sustantivu masculín
canceríxenu - axetivu
canceróloga - sustantivu femenín
cancerólogu - sustantivu masculín
canceroloxía - sustantivu femenín
cancerosu - axetivu
cancha - sustantivu
canciana - sustantivu femenín
cancianu - axetivu
canciella - sustantivu femenín
canciellu - sustantivu masculín
canciller - sustantivu masculín
cancillera - sustantivu femenín
cancillería - sustantivu femenín
canción - sustantivu femenín
cancioneru - sustantivu masculín
cancusa - sustantivu femenín
candamín - axetivu
cándanu - sustantivu masculín
candanya - sustantivu femenín
candar - sustantivu masculín
candar - verbu
cándaru - sustantivu masculín
candás - axetivu
candasín - axetivu
candasu - axetivu
candasu - sustantivu masculín
candáu - sustantivu masculín
candaya - sustantivu femenín
cande - axetivu
candela - sustantivu femenín
candelabru - sustantivu masculín
candelar - verbu
candelera - sustantivu femenín
candeleru - sustantivu masculín
candelina - sustantivu femenín
candial - axetivu
candidata - sustantivu femenín
candidatu - sustantivu masculín
candidatura - sustantivu femenín
candil - sustantivu masculín
candila - sustantivu femenín
candilexa - sustantivu femenín
candilexu - sustantivu masculín
candiliador - axetivu
candiliar - verbu
candón - parte de locución
candonga - sustantivu femenín
candongón - axetivu
candongu - axetivu
candongueru - axetivu
candonguiar - verbu
candoniar - verbu
candor - sustantivu masculín
candorriu - axetivu
canduercu - axetivu
canea - sustantivu femenín
canear - verbu
canecer - verbu
canela - sustantivu femenín
canelón - sustantivu masculín
canelu - axetivu
cañería - sustantivu femenín
caneru - sustantivu masculín
canesba - sustantivu femenín
canesú - sustantivu masculín
caneya - sustantivu femenín
caneyar - verbu
caneyar - sustantivu
caneyu - sustantivu masculín
canga - sustantivu femenín
cángalu - axetivu
cangarexu - sustantivu masculín
cangax - sustantivu masculín
cangaxe - sustantivu masculín
cangrena - sustantivu femenín
cangrenar - verbu
cangrexu - sustantivu masculín
cangu - sustantivu masculín
canguelu - sustantivu masculín
cangués - axetivu
canguesada - sustantivu femenín
canguetu - sustantivu masculín
canguiar - verbu
canguru - sustantivu masculín
canía - sustantivu femenín
caníbal - axetivu
canibalismu - sustantivu masculín
canica - sustantivu femenín
cañicaderu - sustantivu masculín
cañicadoriu - sustantivu masculín
cañicar - verbu
canicatu - sustantivu masculín
cañicón - sustantivu masculín
cañicu - sustantivu masculín
canícula - sustantivu femenín
cánidu - sustantivu masculín
cánidu - axetivu
caniegu - axetivu
caniella - sustantivu femenín
caniellada - sustantivu femenín
canielleru - sustantivu masculín
caniellu - sustantivu masculín
canil - sustantivu masculín
canilada - sustantivu femenín
canilazu - sustantivu masculín
canín - axetivu
canín - sustantivu masculín
canión - sustantivu masculín
caniosu - axetivu
cañiquera - sustantivu femenín
cañiqueru - sustantivu masculín
cañiqueta - sustantivu femenín
caniscu - axetivu
cañitaderu - sustantivu masculín
cañitar - verbu
caniya - sustantivu femenín
cañiza - sustantivu femenín
cañizu - sustantivu masculín
cannabis - sustantivu femenín
canoa - sustantivu femenín
canocu - sustantivu masculín
canódromu - sustantivu masculín
cañoleru - axetivu
canon - sustantivu masculín
cañón - sustantivu masculín
cañona - sustantivu femenín
cañonazu - sustantivu masculín
cañonera - sustantivu femenín
cañoneru - axetivu
canónicu - axetivu
canonización - sustantivu femenín
canonizar - verbu
canonxía - sustantivu femenín
canosu - sustantivu masculín
canosu - axetivu
canoxar - verbu
canoxu - sustantivu masculín
canoxu - axetivu
canque - sustantivu masculín
canrái - sustantivu masculín
cansanciu - sustantivu masculín
cansar - verbu
cansáu - axetivu
cansedá - sustantivu femenín
cansera - sustantivu femenín
cansosu - axetivu
cansu - axetivu
cantábricu - axetivu
cántabru - axetivu
cantaciar - verbu
cantada - sustantivu femenín
cantadera - sustantivu femenín
cantador - axetivu
cantador - sustantivu masculín
cantadora - sustantivu femenín
cantadoria - sustantivu femenín
cantagallu - sustantivu masculín
cantal - sustantivu masculín
cantamuellu - sustantivu masculín
cantaneru - axetivu
cantaniellu - sustantivu masculín
cantante - sustantivu masculín
cantante - axetivu
cantante - sustantivu femenín
cantar - verbu
cantar - sustantivu masculín
cántara - sustantivu femenín
cantarada - sustantivu femenín
cantaráu - sustantivu masculín
cantarera - sustantivu femenín
cantareru - sustantivu masculín
cantarida - sustantivu femenín
cantaridina - sustantivu femenín
cantariegu - axetivu
cantariella - sustantivu femenín
cantáriga - sustantivu femenín
cantarilla - sustantivu femenín
cantarín - axetivu
cantaríu - sustantivu masculín
cántaru - sustantivu masculín
cantata - sustantivu femenín
cantáu - axetivu
cantautor - sustantivu masculín
cantautora - sustantivu femenín
cantazu - sustantivu masculín
cantel - sustantivu masculín
cantellada - sustantivu femenín
cantera - sustantivu femenín
cantería - sustantivu femenín
canteriar - verbu
canteru - sustantivu masculín
cantesa - sustantivu femenín
cantesar - verbu
cantesu - sustantivu masculín
cantexu - sustantivu masculín
cantiada - sustantivu femenín
cantiáu - sustantivu masculín
cánticu - sustantivu masculín
cantida - sustantivu femenín
cantidá - sustantivu femenín
cantiellu - sustantivu masculín
cantiga - sustantivu femenín
cantil - sustantivu masculín
cantilador - sustantivu masculín
cantimplora - sustantivu femenín
cantinela - sustantivu femenín
cantíu - sustantivu masculín
cantollada - sustantivu femenín
cantollal - sustantivu masculín
cantollazu - sustantivu masculín
cantollu - sustantivu masculín
cantón - sustantivu masculín
cantonal - axetivu
cantonalismu - sustantivu masculín
cantonalista - axetivu
cantonera - sustantivu femenín
cantonés - axetivu
cantonés - sustantivu masculín
cantor - sustantivu masculín
cantor - axetivu
cantora - sustantivu femenín
cantrella - sustantivu femenín
cantrellazu - sustantivu masculín
cantrellón - sustantivu masculín
cantrochu - sustantivu masculín
cantrolla - sustantivu femenín
cantu - sustantivu masculín
cantudu - axetivu
canturiar - verbu
canturriada - sustantivu femenín
canturriar - verbu
canturrión - axetivu
cantusa - sustantivu femenín
cantuyu - sustantivu masculín
canu - axetivu
cañu - sustantivu masculín
cañuela - sustantivu femenín
cañuelu - axetivu
cañuelu - sustantivu masculín
cañuetu - sustantivu masculín
cañusca - sustantivu femenín
cañuscu - sustantivu masculín
cañutal - sustantivu masculín
cañuteru - sustantivu masculín
cañutes - parte de locución
canutu - sustantivu masculín
cañutu - sustantivu masculín
canxilón - sustantivu masculín
canxilonada - sustantivu femenín
canxilonáu - sustantivu masculín
canyuela - sustantivu femenín
canyuelu - sustantivu masculín
canyuelu - axetivu
canzón - sustantivu femenín
canzorru - sustantivu masculín
cao, co - preposición
caoba - sustantivu femenín
caolín - sustantivu masculín
caos - sustantivu masculín
caóticu - axetivu
capa - sustantivu femenín
capachada - sustantivu femenín
capacháu - sustantivu masculín
capachu - sustantivu masculín
capacidá - sustantivu femenín
capacitación - sustantivu femenín
capacitar - verbu
capacoru - sustantivu femenín
capadera - sustantivu femenín
capadociu - axetivu
capador - sustantivu masculín
capadora - sustantivu femenín
capadoria - sustantivu femenín
capadura - sustantivu femenín
capandina - sustantivu femenín
capar - verbu
caparina - sustantivu femenín
caparréi - sustantivu masculín
caparrucia - sustantivu femenín
capataz - sustantivu masculín
capataza - sustantivu femenín
capatu - sustantivu masculín
capáu - axetivu
capáu - sustantivu masculín
capaxu - sustantivu masculín
capaz - axetivu
capaz - sustantivu masculín
capazu - sustantivu masculín
capelina - sustantivu femenín
capellán - sustantivu masculín
capellanía - sustantivu femenín
capellar - verbu
capellera - sustantivu femenín
capelliza - sustantivu femenín
capellón - sustantivu masculín
capelluda - sustantivu femenín
capelludu - axetivu
caperol - sustantivu masculín
caperucha - sustantivu femenín
caperuchu - sustantivu masculín
capía - sustantivu femenín
capiar - verbu
capibara - sustantivu femenín
capicúa - axetivu
capicuar - verbu
capiega - sustantivu femenín
capiella - sustantivu femenín
capiellu - sustantivu masculín
capilar - axetivu
capilaridá - sustantivu femenín
capilocha - sustantivu femenín
capina - sustantivu femenín
capirote - parte de locución
capital - sustantivu masculín
capital - axetivu
capital - sustantivu femenín
capitalidá - sustantivu femenín
capitalín - axetivu
capitalismu - sustantivu masculín
capitalista - sustantivu masculín
capitalista - axetivu
capitalista - sustantivu femenín
capitalización - sustantivu femenín
capitalizar - verbu
capitán - sustantivu masculín
capitana - sustantivu femenín
capitanía - sustantivu femenín
capitaniar - verbu
capitel - sustantivu masculín
capitoliu - sustantivu masculín
capitón - sustantivu masculín
capitoniar - verbu
capitulación - sustantivu femenín
capitular - verbu
capítulu - sustantivu masculín
capiu - sustantivu masculín
capiya - sustantivu femenín
capó - sustantivu masculín
capón - sustantivu masculín
caponar - verbu
caponazu - sustantivu masculín
caponeru - sustantivu masculín
caporal - sustantivu masculín
capota - sustantivu femenín
capotada - sustantivu femenín
capote - sustantivu masculín
caprichosa - sustantivu femenín
caprichosu - axetivu
caprichu - sustantivu masculín
caprichudu - axetivu
caprimúlxidu - sustantivu masculín
caprimúlxidu - axetivu
caprín - axetivu
cápsula - sustantivu femenín
captación - sustantivu femenín
captar - verbu
captor - sustantivu
captora - sustantivu
captura - sustantivu femenín
capturar - verbu
capucha - sustantivu femenín
capuchín - axetivu
capuchín - sustantivu masculín
capuchón - sustantivu masculín
capuchu - sustantivu masculín
capudre - sustantivu masculín
capudu - sustantivu masculín
capulla - sustantivu femenín
capullu - sustantivu masculín
capurriu - sustantivu masculín
caputre - sustantivu masculín
capuxa - sustantivu femenín
caqui - sustantivu masculín
caqui - axetivu
cara - axetivu
cara - sustantivu femenín
caraba - sustantivu femenín
carabela - sustantivu femenín
carabellar - verbu
carabiella - sustantivu femenín
carabina - sustantivu femenín
carabinera - sustantivu femenín
carabineru - sustantivu masculín
carabobos - sustantivu masculín
carabobos - sustantivu femenín
carabobu - sustantivu masculín
carabobu - sustantivu femenín
cárabu - sustantivu masculín
carabuyu - sustantivu masculín
caracha - interxección
carache - interxección
caracho - interxección
caracio - interxección
caracocha - sustantivu femenín
caracol - sustantivu masculín
caracoleru - axetivu
caracoliar - verbu
caracolín - sustantivu masculín
carácter - sustantivu masculín
característica - sustantivu femenín
característicu - axetivu
caracterización - sustantivu femenín
caracterizador - axetivu
caracterizar - verbu
caracteroloxía - sustantivu
caracterolóxicu - axetivu
caradura - axetivu
carafe - interxección
carái - interxección
caramanchón - sustantivu masculín
caramañola - sustantivu femenín
caramba - sustantivu femenín
caramba - interxección
carámbanu - sustantivu masculín
carambelu - sustantivu masculín
carambiellu - sustantivu masculín
carambola - sustantivu femenín
caramboliar - verbu
caramellada - sustantivu femenín
caramellón - sustantivu masculín
caramellona - sustantivu femenín
caramelludu - axetivu
caramiella - sustantivu femenín
caramiellu - sustantivu masculín
caramocha - sustantivu femenín
caramochu - axetivu
caramochu - sustantivu masculín
caramocu - sustantivu masculín
caramocu - sustantivu femenín
carámpanu - sustantivu masculín
carángana - sustantivu femenín
caranquín - axetivu
carantoña - sustantivu femenín
carantoñu - sustantivu masculín
carantoyón - axetivu
carantueña - sustantivu femenín
carantueñu - axetivu
carapanal - sustantivu masculín
carápanu - sustantivu masculín
carape - interxección
carapiella - sustantivu femenín
carapiellu - sustantivu masculín
carapochu - sustantivu masculín
carapucha - sustantivu femenín
carapuchu - sustantivu masculín
caraputín - sustantivu masculín
carapuza - sustantivu femenín
caraqueñu - axetivu
carastiellu - sustantivu masculín
caráuter - sustantivu masculín
carauterística - sustantivu femenín
carauterísticu - axetivu
carauterización - sustantivu femenín
carauterizador - axetivu
carauterizar - verbu
carauteroloxía - sustantivu femenín
carauterolóxicu - axetivu
caraván - sustantivu masculín
caravana - sustantivu femenín
caravaniar - verbu
caravía - sustantivu femenín
caravianu - axetivu
caraviya - sustantivu femenín
caraxa - sustantivu femenín
caraxu - sustantivu masculín
caraxudes - axetivu
carayón - sustantivu masculín
carba - sustantivu femenín
carbana - sustantivu femenín
carbayada - sustantivu femenín
carbayal - sustantivu masculín
carbayeda - sustantivu femenín
carbayedal - sustantivu masculín
carbayera - sustantivu femenín
carbayéu - sustantivu masculín
carbayín - sustantivu masculín
carbayón - axetivu
carbayón - sustantivu masculín
carbayu - sustantivu masculín
carbaza - sustantivu femenín
carbena - sustantivu femenín
carbesón - sustantivu masculín
carbesu - sustantivu masculín
carbiáu - axetivu
carbiesu - axetivu
carbín - sustantivu masculín
carbiz - sustantivu femenín
carbón - sustantivu masculín
carbonatar - verbu
carbonatu - sustantivu masculín
carbonera - sustantivu femenín
carbonería - sustantivu femenín
carboneru - sustantivu masculín
carboneru - axetivu
carbonexa - sustantivu femenín
carbónicu - axetivu
carboníferu - axetivu
carboníferu - sustantivu masculín
carbonización - sustantivu femenín
carbonizar - verbu
carbonizu - sustantivu masculín
carbonosu - axetivu
carbonu - sustantivu masculín
carboxílicu - axetivu
carbu - sustantivu masculín
carbúncanu - sustantivu masculín
carbunclu - sustantivu masculín
carbuncu - sustantivu masculín
carburación - sustantivu femenín
carburador - sustantivu masculín
carburante - sustantivu masculín
carburar - verbu
carburiar - verbu
carburu - sustantivu masculín
carcabarru - sustantivu masculín
carcabina - sustantivu femenín
carcamal - sustantivu masculín
carcamal - sustantivu femenín
carcamal - axetivu
carcasa - sustantivu femenín
cárcava - sustantivu femenín
carcavallu - sustantivu masculín
carcavar - verbu
carcavón - sustantivu masculín
carcaxa - sustantivu femenín
carcaxada - sustantivu femenín
carcaxu - axetivu
cárcel - sustantivu femenín
cárcele - sustantivu femenín
carcelera - sustantivu femenín
carceleru - sustantivu masculín
carceleru - axetivu
carcholáu - axetivu
carcholón - sustantivu masculín
carchuela - sustantivu femenín
carcinóloga - sustantivu femenín
carcinólogu - sustantivu masculín
carcinoloxía - sustantivu
carcinolóxicu - axetivu
carcinoma - sustantivu masculín
carcinosis - sustantivu femenín
carcinóxenu - axetivu
carcoma - sustantivu femenín
carcomer - verbu
cárcova - sustantivu femenín
carcovar - verbu
carcoxa - sustantivu femenín
carcoxu - axetivu
carcoxu - sustantivu masculín
carda - sustantivu femenín
cardada - sustantivu femenín
cardador - axetivu
cardadura - sustantivu femenín
cardal - sustantivu masculín
cardanientu - axetivu
cárdanu - sustantivu masculín
cardar - verbu
cardáu - axetivu
cardáu - sustantivu masculín
cardeña - sustantivu femenín
cardenal - sustantivu masculín
cardenalatu - sustantivu masculín
cardenaliciu - axetivu
cardencha - sustantivu femenín
cardenillu - sustantivu masculín
cárdenu - axetivu
carderu - sustantivu masculín
cardiacu - axetivu
cardín - axetivu
cardina - sustantivu femenín
cardinal - axetivu
cardiógrafu - sustantivu masculín
cardiograma - sustantivu masculín
cardióloga - sustantivu femenín
cardiólogu - sustantivu masculín
cardioloxía - sustantivu femenín
cardiolóxicu - axetivu
cardiopatía - sustantivu femenín
cardiopulmonar - axetivu
cardiorrespiratoriu - axetivu
cardiovascular - axetivu
cardiz - sustantivu femenín
cardón - sustantivu masculín
cardoria - sustantivu femenín
cardoriu - sustantivu masculín
cardosu - axetivu
cardosu - sustantivu masculín
cardoxu - sustantivu masculín
cardoxu - axetivu
cardu - sustantivu masculín
cardunca - sustantivu femenín
carea - parte de locución
carecer - verbu
carecimientu - sustantivu masculín
caréi - sustantivu masculín
carel - sustantivu masculín
carelianu - axetivu
carelianu - sustantivu masculín
careliu - axetivu
careliu - sustantivu masculín
carena - sustantivu femenín
carenar - verbu
carencia - sustantivu femenín
careru - axetivu
cares - interxección
caresa - sustantivu femenín
careste - interxección
careta - sustantivu femenín
caretada - sustantivu femenín
caretona - sustantivu femenín
caretu - axetivu
caretu - sustantivu masculín
caretudu - axetivu
caréu - sustantivu masculín
carexa - sustantivu femenín
carga - sustantivu femenín
cargación - sustantivu femenín
cargada - sustantivu femenín
cargadera - sustantivu femenín
cargaderu - axetivu
cargaderu - sustantivu masculín
cargador - axetivu
cargador - sustantivu masculín
cargadora - sustantivu femenín
cargadoriu - sustantivu masculín
cargadura - sustantivu femenín
cargamentu - sustantivu masculín
cargancia - sustantivu femenín
cargante - axetivu
cargar - verbu
cargáu - axetivu
cargáu - sustantivu masculín
cargaxa - sustantivu femenín
cargaxu - sustantivu masculín
cargazón - sustantivu femenín
cargu - sustantivu masculín
cargue - sustantivu masculín
carguería - sustantivu femenín
cargueru - axetivu
carguía - sustantivu femenín
cariadura - sustantivu femenín
cariar - verbu
cariátide - sustantivu femenín
cariáu - axetivu
cariáu - sustantivu masculín
caribe - sustantivu masculín
caribe - axetivu
caribeñu - axetivu
caribú - sustantivu masculín
caricatura - sustantivu femenín
caricaturista - sustantivu masculín
caricaturista - sustantivu femenín
caricaturizador - axetivu
caricaturizar - verbu
caricia - verbu
caricia - sustantivu femenín
cariciar - verbu
cariciosu - axetivu
caricol - sustantivu masculín
caricoliar - verbu
caricós - sustantivu masculín
caricosiar - verbu
caricote - sustantivu masculín
caricox - sustantivu masculín
caridá - sustantivu femenín
cariegu - axetivu
caries - sustantivu femenín
carifu - sustantivu masculín
carillón - sustantivu masculín
carín - sustantivu masculín
carina - sustantivu femenín
cariñosu - axetivu
carintiu - axetivu
cariñu - sustantivu masculín
carioca - sustantivu femenín
carís - sustantivu masculín
carisma - sustantivu masculín
carismáticu - axetivu
caristiu - sustantivu masculín
caritatible - axetivu
caritativu - axetivu
caritu - sustantivu masculín
carixa - sustantivu femenín
carlinga - sustantivu femenín
carlismu - sustantivu masculín
carlista - axetivu
carlistada - sustantivu femenín
carmelita - axetivu
carmenar - verbu
carmín - sustantivu masculín
carnada - sustantivu femenín
carnal - axetivu
carnapoderu - sustantivu masculín
carnapuya - sustantivu femenín
carnáu - sustantivu masculín
carnaval - sustantivu masculín
carnavaleru - axetivu
carnax - sustantivu masculín
carnaxe - sustantivu masculín
carnazu - sustantivu masculín
carne - sustantivu femenín
carné - sustantivu masculín
carnerada - sustantivu femenín
carnerazu - sustantivu masculín
carnerina - sustantivu femenín
carnerón - axetivu
carneru - sustantivu masculín
carneru - axetivu
carnevería - parte de locución
carniar - verbu
carnicera - sustantivu femenín
carnicería - sustantivu femenín
carniceru - sustantivu masculín
carniceru - axetivu
carniegu - axetivu
carniques - parte de locución
carnívoru - axetivu
carnizu - sustantivu masculín
carnosu - axetivu
carnudu - axetivu
carnuezu - sustantivu masculín
carnutes - parte de locución
carolín - axetivu
carolinxu - axetivu
carolu - sustantivu masculín
caroña - sustantivu femenín
carona - sustantivu femenín
caroñar - verbu
caronchosu - axetivu
caronchu - sustantivu masculín
carondia - sustantivu femenín
carondiar - verbu
carondiu - sustantivu masculín
caroñu - axetivu
caronxu - sustantivu masculín
carótida - sustantivu femenín
carótidu - axetivu
carozal - sustantivu femenín
carpa - sustantivu femenín
carpancháu - sustantivu masculín
carpanchu - sustantivu masculín
carpanta - sustantivu femenín
carpantada - sustantivu femenín
carpanzu - sustantivu masculín
carpáticu - axetivu
carpelu - sustantivu masculín
carpeta - sustantivu femenín
carpetanu - axetivu
carpetazu - sustantivu masculín
carpetu - sustantivu masculín
carpeza - sustantivu femenín
carpezar - verbu
carpezu - sustantivu masculín
carpia - sustantivu femenín
carpianu - axetivu
carpiar - verbu
carpida - sustantivu femenín
carpidera - sustantivu femenín
carpideru - sustantivu masculín
carpidor - axetivu
carpidor - sustantivu masculín
carpidoriu - sustantivu masculín
carpín - sustantivu masculín
carpintera - sustantivu femenín
carpinterexar - verbu
carpintería - sustantivu femenín
carpinteriar - verbu
carpinteru - sustantivu masculín
carpintexar - verbu
carpintiar - verbu
carpiolón - axetivu
carpión - axetivu
carpir - verbu
carpíu - sustantivu masculín
carpizu - sustantivu masculín
carpoloxía - sustantivu femenín
carpu - sustantivu masculín
carquesa - sustantivu femenín
carquexa - sustantivu femenín
carquexal - sustantivu masculín
carquexina - sustantivu femenín
carra - sustantivu femenín
carraca - sustantivu femenín
carracada - sustantivu femenín
carracha - sustantivu femenín
carrachu - sustantivu masculín
carrada - sustantivu femenín
carragán - sustantivu masculín
carral - sustantivu femenín
carraliega - sustantivu femenín
carralón - sustantivu masculín
carramellar - verbu
carramiella - sustantivu femenín
carramiellu - axetivu
carramochu - axetivu
carranca - sustantivu femenín
carrancha - sustantivu femenín
carrancla - sustantivu femenín
carranclín - sustantivu masculín
carrancu - axetivu
carrandón - axetivu
carranquete - axetivu
carranquetu - axetivu
carranquiar - verbu
carranquina - sustantivu femenín
carrapacha - sustantivu femenín
carrapachu - sustantivu masculín
carrapata - sustantivu femenín
carrapelláu - axetivu
carrapellín - sustantivu masculín
carrapetada - sustantivu femenín
carrapetal - sustantivu masculín
carrapetar - verbu
carrapetáu - sustantivu masculín
carrapetu - sustantivu masculín
carrapiella - sustantivu femenín
carrapiellu - sustantivu masculín
carrapiezu - sustantivu masculín
carrapitu - sustantivu masculín
carrapochu - sustantivu masculín
carrapotada - sustantivu femenín
carrapotáu - sustantivu masculín
carrapote - parte de locución
carrapotiar - verbu
carrapotu - parte de locución
carrapucha - parte de locución
carrapuchar - verbu
carrapucheru - sustantivu masculín
carrapuchete - sustantivu masculín
carrapuchu - parte de locución
carraputu - parte de locución
carraquera - sustantivu femenín
carraqueru - sustantivu masculín
carrasca - sustantivu femenín
carrascal - sustantivu masculín
carrascal - parte de locución
carrascu - sustantivu masculín
carraspera - sustantivu femenín
carraspial - sustantivu masculín
carraspiar - verbu
carraspiente - axetivu
carraspiu - sustantivu masculín
carrasposu - axetivu
carrasqueru - axetivu
carrasqueru - sustantivu masculín
carrasquéu - sustantivu masculín
carrasquiellu - sustantivu masculín
carrastán - sustantivu masculín
carrastiellu - sustantivu masculín
carrastriellu - sustantivu
carráu - sustantivu masculín
carraxeita - parte de locución
carrazana - sustantivu femenín
carrazpiu - sustantivu masculín
carrelinga - sustantivu femenín
carrellada - sustantivu femenín
carrelláu - sustantivu masculín
carrellera - sustantivu femenín
carrellín - sustantivu masculín
carrellón - sustantivu masculín
carrelludu - axetivu
carreña - sustantivu femenín
carreñada - sustantivu femenín
carreñán - axetivu
carreñáu - sustantivu masculín
carrendera - sustantivu femenín
carreñín - axetivu
carreñu - axetivu
carreñu - sustantivu masculín
carrera - sustantivu femenín
carrera - parte de locución
carrerada - sustantivu femenín
carreru - sustantivu masculín
carreta - sustantivu femenín
carretada - sustantivu femenín
carretaderu - sustantivu masculín
carretador - sustantivu masculín
carretador - axetivu
carretadora - sustantivu femenín
carretal - sustantivu masculín
carretar - verbu
carrete - sustantivu masculín
carretera - sustantivu femenín
carreteru - sustantivu masculín
carreteru - parte de locución
carretiar - verbu
carretilla - sustantivu femenín
carretillada - sustantivu femenín
carretilláu - sustantivu masculín
carretillu - sustantivu masculín
carretón - axetivu
carretón - sustantivu masculín
carretu - sustantivu masculín
carrexa - sustantivu femenín
carrexar - verbu
carrexón - sustantivu masculín
carrexu - sustantivu masculín
carreyu - sustantivu masculín
carriar - verbu
carriazu - sustantivu masculín
carricar - verbu
carricoche - sustantivu masculín
carricón - sustantivu masculín
carriella - sustantivu femenín
carriellada - sustantivu femenín
carriellu - sustantivu masculín
carriera - sustantivu femenín
carrieru - sustantivu masculín
carril - sustantivu masculín
carril - sustantivu femenín
carrila - sustantivu femenín
carrilera - sustantivu femenín
carrilla - sustantivu femenín
carrillada - sustantivu femenín
carrilláu - sustantivu masculín
carrilona - sustantivu femenín
carrín - sustantivu masculín
carrincadera - sustantivu femenín
carrincar - verbu
carrinchaderu - sustantivu masculín
carrinchadoriu - sustantivu masculín
carrinchar - verbu
carrinchu - sustantivu masculín
carrión - sustantivu masculín
carripote - sustantivu masculín
carriquín - sustantivu masculín
carriza - sustantivu femenín
carrizal - sustantivu masculín
carrizu - sustantivu masculín
carrobexazu - sustantivu masculín
carrobexu - sustantivu masculín
carrocera - sustantivu femenín
carrocería - sustantivu femenín
carroceru - sustantivu masculín
carroceta - sustantivu femenín
carrocetada - sustantivu femenín
carrocetáu - sustantivu masculín
carrochada - sustantivu femenín
carrochu - sustantivu masculín
carrociar - verbu
carromatu - sustantivu masculín
carrón - sustantivu masculín
carropiáu - sustantivu masculín
carrouva - sustantivu femenín
carroza - sustantivu femenín
carrozada - sustantivu femenín
carrozadura - sustantivu femenín
carrozar - verbu
carrozáu - sustantivu masculín
carru - sustantivu masculín
carruax - sustantivu masculín
carruaxe - sustantivu masculín
carrucha - sustantivu femenín
carruchada - sustantivu femenín
carruchadura - sustantivu femenín
carruchar - verbu
carrucháu - sustantivu masculín
carruchera - sustantivu femenín
carrucheru - sustantivu masculín
carruchudu - axetivu
carrular - verbu
carrulla - sustantivu femenín
carrusel - sustantivu
cársticu - axetivu
carta - sustantivu femenín
cartabón - sustantivu masculín
cartafueyu - sustantivu masculín
cartalexu - sustantivu masculín
cartapaz - sustantivu masculín
cartaxinés - axetivu
cartel - sustantivu masculín
cártel - sustantivu
cartelax - sustantivu masculín
cartelaxe - sustantivu masculín
cartelera - sustantivu femenín
cartelería - sustantivu femenín
carteleru - sustantivu masculín
cartelista - sustantivu masculín
cartelista - sustantivu femenín
cartelu - sustantivu masculín
cárter - sustantivu masculín
cartera - sustantivu femenín
cartería - sustantivu femenín
carteru - sustantivu masculín
cartesianismu - sustantivu masculín
cartesianu - axetivu
cartía - sustantivu femenín
cartiadura - sustantivu femenín
cartiar - verbu
cartiáu - axetivu
cartílagu - sustantivu masculín
cartilaxinosu - axetivu
cartiya - sustantivu femenín
cartógrafa - sustantivu femenín
cartografía - sustantivu femenín
cartografiar - verbu
cartográficu - axetivu
cartógrafu - sustantivu masculín
cartomancia - sustantivu femenín
cartomántica - sustantivu femenín
cartománticu - axetivu
cartománticu - sustantivu masculín
cartón - sustantivu masculín
cartuchera - sustantivu femenín
cartuchu - sustantivu masculín
cartulariu - sustantivu masculín
cartulina - sustantivu femenín
cartuxa - sustantivu femenín
cartuxanu - axetivu
cartuxu - axetivu
caru - axetivu
carucha - interxección
carucu - sustantivu masculín
carueca - sustantivu femenín
caruela - sustantivu femenín
carueza - sustantivu femenín
caruezu - sustantivu masculín
carura - sustantivu femenín
caruyu - sustantivu masculín
carzolín - sustantivu masculín
cas - interxección
casa - sustantivu femenín
casaca - sustantivu femenín
casada - sustantivu femenín
casadera - sustantivu femenín
casaderu - axetivu
casadiella - sustantivu femenín
casadura - sustantivu femenín
casaéu - parte de locución
casamenteru - axetivu
casamientu - sustantivu masculín
casar - verbu
casar - sustantivu masculín
casarada - sustantivu femenín
casariegu - axetivu
casarón - sustantivu masculín
casasola - sustantivu femenín
casasola - sustantivu masculín
casayada - sustantivu femenín
casayáu - sustantivu masculín
casca - sustantivu femenín
cascabel - sustantivu masculín
cascabelada - sustantivu femenín
cascabeleru - axetivu
cascabiellu - axetivu
cascada - sustantivu femenín
cascadura - sustantivu femenín
cascancia - sustantivu femenín
cascanciu - sustantivu masculín
cascandil - axetivu
cascante - axetivu
cascantín - axetivu
cascanueces - sustantivu masculín
cascanueces - sustantivu femenín
cascar - verbu
cáscara - sustantivu femenín
cascarada - sustantivu femenín
cascarera - sustantivu femenín
cascaretudu - axetivu
cascariella - sustantivu femenín
cascariellu - sustantivu masculín
cascarín - sustantivu masculín
cascarital - sustantivu masculín
cascarolada - sustantivu femenín
cascarolazu - sustantivu masculín
cascaroleru - parte de locución
cascarón - sustantivu masculín
cascarote - sustantivu masculín
cascarrabies - axetivu
cascarria - sustantivu femenín
cascarriu - sustantivu masculín
cáscaru - sustantivu masculín
cascayal - sustantivu masculín
cascayeru - sustantivu masculín
cascayosu - axetivu
cascayu - sustantivu masculín
cascazu - sustantivu masculín
cascoxu - sustantivu masculín
cascu - sustantivu masculín
cascubellar - verbu
cascubiellu - sustantivu masculín
cascudu - axetivu
cascudu - sustantivu masculín
cascullu - sustantivu masculín
casé - sustantivu masculín
caseificación - sustantivu femenín
caseificar - verbu
caseína - sustantivu femenín
casera - sustantivu femenín
caserada - sustantivu femenín
casería - sustantivu femenín
caserón - sustantivu masculín
caseru - sustantivu masculín
caseru - axetivu
caseta - sustantivu femenín
casetu - sustantivu masculín
caseyada - sustantivu femenín
caseyáu - sustantivu masculín
casi - alverbiu
casiegu - axetivu
casiella - sustantivu femenín
casimente - alverbiu
casín - axetivu
casina - sustantivu femenín
casinu - sustantivu masculín
casiterita - sustantivu femenín
casón - sustantivu masculín
casona - sustantivu
casopión - sustantivu masculín
casoriu - sustantivu masculín
caspa - sustantivu femenín
caspia - sustantivu femenín
caspida - sustantivu femenín
caspión - sustantivu masculín
caspir - verbu
caspirria - sustantivu femenín
caspita - sustantivu femenín
caspiu - sustantivu masculín
caspiza - sustantivu femenín
caspizu - sustantivu masculín
casque - sustantivu masculín
casqueru - sustantivu masculín
casquetazu - sustantivu masculín
casquete - sustantivu masculín
casta - sustantivu femenín
castaña - sustantivu femenín
castañal - sustantivu femenín
castañaléu - sustantivu masculín
castañar - sustantivu femenín
castañaréu - sustantivu masculín
castañazu - sustantivu masculín
castañeda - sustantivu femenín
castañera - sustantivu femenín
castañeru - axetivu
castañeru - sustantivu masculín
castañeta - sustantivu femenín
castañetazu - sustantivu masculín
castanéu - sustantivu masculín
castañéu - sustantivu masculín
castañolada - sustantivu femenín
castañolar - verbu
castañoletada - sustantivu femenín
castañoletazu - sustantivu masculín
castañoletiar - verbu
castañu - axetivu
castañu - parte de locución
castañuela - sustantivu femenín
castelar - parte de locución
castellán - axetivu
castellán - sustantivu masculín
castellana - sustantivu femenín
castellaniegu - axetivu
castellanismu - sustantivu masculín
castellanista - axetivu
castellanización - sustantivu femenín
castellanizador - axetivu
castellanizar - verbu
castellanofalante - axetivu
castellanolleonés - axetivu
castellanomanchegu - axetivu
castellanu - sustantivu masculín
castellanu - axetivu
castellar - sustantivu masculín
castianu - sustantivu masculín
castianu - axetivu
casticismu - sustantivu masculín
casticista - sustantivu masculín
casticista - sustantivu femenín
castidá - sustantivu femenín
castiellu - sustantivu masculín
castiga - sustantivu femenín
castigador - axetivu
castigar - verbu
castigu - sustantivu masculín
castillete - sustantivu femenín
castíu - sustantivu masculín
castiyanu - axetivu
castiyanu - sustantivu masculín
castiyu - sustantivu masculín
castizu - axetivu
castor - sustantivu masculín
castra - sustantivu femenín
castración - sustantivu
castrar - verbu
castrial - sustantivu masculín
castrillonés - axetivu
castrismu - sustantivu masculín
castrista - axetivu
castrón - sustantivu masculín
castrón - axetivu
castronada - sustantivu femenín
castronera - sustantivu femenín
castroneru - sustantivu masculín
castru - sustantivu masculín
castu - axetivu
casu - sustantivu masculín
casual - axetivu
casualidá - sustantivu femenín
casuariu - sustantivu masculín
casucha - sustantivu femenín
casuística - sustantivu femenín
casuísticu - axetivu
casulla - sustantivu femenín
casupel - sustantivu masculín
casupina - sustantivu femenín
cata - sustantivu femenín
catabuéis - sustantivu masculín
catacha - sustantivu femenín
catachu - sustantivu masculín
cataclismu - sustantivu masculín
catacrás - interxección
catacumba - sustantivu femenín
catador - axetivu
catador - sustantivu masculín
catadora - sustantivu femenín
catadura - sustantivu femenín
catafalcu - sustantivu masculín
catalán - axetivu
catalán - sustantivu masculín
catalana - sustantivu femenín
catalanidá - sustantivu femenín
catalanismu - sustantivu masculín
catalanista - axetivu
catalanización - sustantivu femenín
catalanizar - verbu
catalanofalante - axetivu
catalavida - axetivu
catalavida - sustantivu masculín/femenín
cataldu - sustantivu masculín
catalepsia - sustantivu femenín
catalépticu - axetivu
catalina - sustantivu femenín
catalinina - sustantivu femenín
catálisis - sustantivu femenín
catalíticu - axetivu
catalización - sustantivu
catalizador - axetivu
catalizar - verbu
catalogación - sustantivu femenín
catalogador - sustantivu masculín
catalogadora - sustantivu femenín
catalogar - verbu
catálogu - sustantivu masculín
cataplasma - sustantivu femenín
cataplún - interxección
catapulgos - sustantivu masculín
catapulta - sustantivu femenín
catapultar - verbu
catapún - interxección
catar - verbu
catarata - sustantivu femenín
catarín - axetivu
catarral - axetivu
catarrín - sustantivu masculín
catarrín - axetivu
catarrosu - axetivu
catarru - sustantivu masculín
catarsis - sustantivu femenín
catárticu - axetivu
catasol - sustantivu masculín
catasola - sustantivu femenín
catastral - axetivu
catástrofe - sustantivu femenín
catastróficu - axetivu
catastrofismu - sustantivu
catastru - sustantivu masculín
catatumba - sustantivu femenín
catax - sustantivu masculín
cataxe - sustantivu masculín
cataxuán - sustantivu masculín
catecismu - sustantivu masculín
catecúmena - sustantivu femenín
catecumenáu - sustantivu masculín
catecúmenu - sustantivu masculín
cátedra - sustantivu femenín
catedral - sustantivu femenín
catedraliciu - axetivu
catedrática - sustantivu femenín
catedráticu - sustantivu masculín
categoría - sustantivu femenín
categóricu - axetivu
categorización - sustantivu
categorizar - verbu
catenaria - sustantivu
catenariu - axetivu
catequesis - sustantivu femenín
catequéticu - axetivu
catequista - sustantivu masculín
catequista - sustantivu femenín
catequísticu - axetivu
catequizador - axetivu
catequizar - verbu
caterma - sustantivu femenín
catermada - sustantivu femenín
caterva - sustantivu femenín
cateta - sustantivu femenín
catéter - sustantivu masculín
catetu - sustantivu masculín
catiar - verbu
catilinaria - sustantivu femenín
catión - sustantivu masculín
catiplena - parte de locución
cativu - axetivu
catódicu - axetivu
cátodu - sustantivu masculín
catolicidá - sustantivu femenín
catolicismu - sustantivu masculín
católicu - axetivu
catolización - sustantivu femenín
catolizar - verbu
catorce - sustantivu masculín
catorce - axetivu
catorceavu - sustantivu masculín
catorceavu - axetivu
catorcenu - axetivu
catrapada - sustantivu femenín
catre - sustantivu masculín
catrín - axetivu
catropea - parte de locución
catu - sustantivu masculín
cau - sustantivu masculín
caucasianu - axetivu
caucásicu - axetivu
cauce - sustantivu masculín
cauchu - sustantivu masculín
caudal - sustantivu masculín
caudal - axetivu
caudañu - sustantivu masculín
caudiellu - sustantivu masculín
caún - axetivu
cauneichu - sustantivu masculín
causa - sustantivu femenín
causal - axetivu
causalidá - sustantivu femenín
causante - axetivu
causar - verbu
causativu - axetivu
causticidá - sustantivu femenín
cáusticu - axetivu
cáusula - sustantivu femenín
cautela - sustantivu
cautelar - axetivu
cautelosu - axetivu
cautivar - verbu
cautiveriu - sustantivu
cautivu - axetivu
cautu - axetivu
cava - sustantivu femenín
cavada - sustantivu femenín
cavadera - sustantivu femenín
cavaderu - sustantivu masculín
cavador - sustantivu masculín
cavador - axetivu
cavadora - sustantivu femenín
cavar - verbu
cavar - sustantivu masculín
caváu - sustantivu masculín
cavernícola - axetivu
cavernosu - axetivu
cavía - sustantivu femenín
cavial - sustantivu masculín
caviar - sustantivu masculín
caviar - verbu
cavicorniu - sustantivu masculín
cavicuerna - sustantivu femenín
cavidá - sustantivu femenín
cavilación - sustantivu femenín
cavilador - axetivu
cavilar - verbu
cavilgadura - sustantivu femenín
cavilgamientu - sustantivu masculín
cavilgar - verbu
cavilgu - sustantivu masculín
cavixáu - sustantivu masculín
caviya - sustantivu femenín
caviyal - sustantivu masculín
caviyar - verbu
caviyeru - sustantivu masculín
caviyu - sustantivu masculín
cavón - sustantivu masculín
cavona - sustantivu femenín
caxa - sustantivu femenín
caxada - sustantivu femenín
caxáu - sustantivu masculín
caxecu - sustantivu masculín
caxella - sustantivu femenín
caxellar - sustantivu masculín
caxellón - axetivu
caxellu - sustantivu masculín
caxera - sustantivu femenín
caxeru - sustantivu masculín
caxetu - sustantivu masculín
caxica - sustantivu femenín
caxiga - sustantivu femenín
caxigal - sustantivu masculín
caxigalina - sustantivu femenín
caxigalines - axetivu
caxigu - sustantivu masculín
caxilón - sustantivu masculín
caxín - sustantivu masculín
caxina - sustantivu femenín
caxinar - verbu
caxines - axetivu
caxirola - sustantivu femenín
caxirolu - sustantivu masculín
caxmir - axetivu
caxmir - sustantivu masculín
caxón - sustantivu masculín
caxona - sustantivu femenín
caxonada - sustantivu femenín
caxonáu - sustantivu masculín
caxubiu - axetivu
caxubiu - sustantivu masculín
caxuellu - sustantivu masculín
caxuetu - sustantivu masculín
caxulla - sustantivu femenín
cayada - sustantivu femenín
cayadada - sustantivu femenín
cayadazu - sustantivu masculín
cayáu - sustantivu masculín
caye - sustantivu femenín
cayederu - axetivu
cayedizu - axetivu
cayer, caer - verbu
cayida - sustantivu femenín
cayimientu - sustantivu masculín
cayíu - sustantivu masculín
cayón - sustantivu masculín
cayoncu - axetivu
cayuela - sustantivu femenín
cayuelu - axetivu
caz - sustantivu masculín
caza - sustantivu femenín
caza - sustantivu masculín
cazacaballu - sustantivu masculín
cazacorrales - sustantivu masculín
cazacu - axetivu
cazacu - sustantivu masculín
cazacubiles - axetivu
cazada - sustantivu femenín
cazaderu - sustantivu masculín
cazador - sustantivu masculín
cazador - axetivu
cazadora - sustantivu femenín
cazadoriu - sustantivu masculín
cazalbu - axetivu
cazalla - sustantivu femenín
cazamiellu - sustantivu masculín
cazamurar - verbu
cazana - sustantivu femenín
cazanu - axetivu
cazapetín - sustantivu masculín
cazapetu - sustantivu masculín
cazaquistanín - axetivu
cazaquistanu - axetivu
cazaquistanu - sustantivu masculín
cazar - verbu
cazastanu - sustantivu masculín
cazastanu - axetivu
cazáu - sustantivu masculín
cazcarria - sustantivu femenín
cazcayeru - sustantivu masculín
cazcayu - sustantivu masculín
cazolada - sustantivu femenín
cazoláu - sustantivu masculín
cazoleru - axetivu
cazoleta - sustantivu femenín
cazoleteru - axetivu
cazoletiar - verbu
cazoletón - axetivu
cazoletu - axetivu
cazoliar - verbu
cazón - sustantivu masculín
cazonaya - sustantivu femenín
cazonín - sustantivu masculín
cazorru - sustantivu masculín
cazotudu - axetivu
cazoupín - parte de locución
cazu - sustantivu masculín
cazuela - sustantivu femenín
cazuellu - sustantivu masculín
cazuelu - sustantivu masculín
cazuetu - sustantivu masculín
cazumbre - sustantivu femenín
cazumbriada - sustantivu femenín
cazuña - sustantivu femenín
cazurrada - sustantivu femenín
cazurrería - sustantivu femenín
cazurru - axetivu

2697 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.