OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

va

vb

vc

vd

ve

vf

vg

vh

vi

vj

vk

vl

vm

vn

vo

vp

vq

vr

vs

vt

vu

vv

vw

vx

vy

vz

vía - sustantivu femenín
viabilidá - sustantivu
viable - axetivu
viacrucis - sustantivu masculín
viaductu - sustantivu masculín
vianda - sustantivu femenín
viar - parte de locución
viáticu - sustantivu masculín
viátigu - sustantivu masculín
viax - sustantivu masculín
viaxador - axetivu
viaxanta - sustantivu femenín
viaxante - sustantivu masculín
viaxar - verbu
viaxata - sustantivu femenín
viaxe - sustantivu masculín
viaxera - sustantivu femenín
viaxeru - sustantivu masculín
viaxeru - axetivu
víbora - sustantivu femenín
vibración - sustantivu femenín
vibrador - axetivu
vibrafonista - sustantivu
vibráfonu - sustantivu
vibrante - axetivu
vibrar - verbu
vibratoriu - axetivu
vicaría - sustantivu femenín
vicaria - sustantivu femenín
vicariu - sustantivu masculín
vicariu - axetivu
vicealcalde - sustantivu
vicealcaldesa - sustantivu
vicealmiranta - sustantivu femenín
vicealmirante - sustantivu masculín
vicecomisaria - sustantivu femenín
vicecomisariu - sustantivu masculín
viceconseyera - sustantivu
viceconseyería - sustantivu
viceconseyeru - sustantivu
viceministeriu - sustantivu masculín
viceministra - sustantivu femenín
viceministru - sustantivu masculín
vicepresidencia - sustantivu femenín
vicepresidenta - sustantivu femenín
vicepresidente - sustantivu masculín
vicerrector - sustantivu masculín
vicerrectora - sustantivu femenín
vicerrectoráu - sustantivu masculín
vicerreutor - sustantivu masculín
vicerreutora - sustantivu femenín
vicerreutoráu - sustantivu masculín
vicesecretaria - sustantivu femenín
vicesecretaría - sustantivu
vicesecretariu - sustantivu masculín
viceversa - parte de locución
viceversa - alverbiu
viciar - verbu
viciayada - sustantivu femenín
viciayosu - axetivu
viciayu - axetivu
viciayu - sustantivu masculín
vición - axetivu
viciosu - axetivu
viciu - sustantivu masculín
viciura - sustantivu femenín
víctima - sustantivu femenín
victimariu - axetivu
victimismu - sustantivu masculín
victimista - axetivu
victoria - sustantivu femenín
victoriosu - axetivu
vicuña - sustantivu femenín
vida - sustantivu femenín
vidable - axetivu
vidaya - sustantivu femenín
vide - sustantivu femenín
vidente - sustantivu masculín
vidente - sustantivu femenín
videoartista - sustantivu masculín/femenín
videocámara - sustantivu femenín
videoclip - sustantivu masculín
videoconferencia - sustantivu femenín
videoimaxe - sustantivu femenín
videoinstalación - sustantivu femenín
videoteca - sustantivu femenín
videovixilancia - sustantivu femenín
videoxuegu - sustantivu masculín
videu - sustantivu masculín
vidéu - sustantivu masculín
vidorra - sustantivu femenín
vidrada - sustantivu femenín
vidrar - verbu
vidráu - sustantivu masculín
vidrera - sustantivu femenín
vidreru - sustantivu masculín
vidriar - verbu
vidriáu - axetivu
vidriazu - sustantivu masculín
vidrión - sustantivu
vidrión - axetivu
vidriosu - axetivu
vidriu - sustantivu masculín
vidrón - axetivu
vidrón - sustantivu masculín
vidrosu - axetivu
vidru - sustantivu masculín
vidueñu - axetivu
vienés - axetivu
vienres - sustantivu masculín
vientre - sustantivu masculín
vientru - sustantivu masculín
vientu - sustantivu masculín
vierbe - sustantivu masculín
viérbene - sustantivu masculín
viérbene - sustantivu femenín
vierbu - parte de locución
viérmene - sustantivu masculín
viesca - sustantivu femenín
viescu - sustantivu masculín
viesgu - axetivu
viespa - sustantivu femenín
viéspara - sustantivu femenín
viéspera - sustantivu femenín
viéspora - sustantivu femenín
viésporu - sustantivu masculín
viespra - sustantivu femenín
viesu - sustantivu masculín
vietnamés - axetivu
vietnamés - sustantivu masculín
vietnamín - axetivu
vietnamita - axetivu
vietnamita - sustantivu masculín
vieya - sustantivu femenín
vieyada - sustantivu femenín
vieyancu - axetivu
vieyarrada - sustantivu femenín
vieyarrón - axetivu
vieyera - sustantivu femenín
vieyín - axetivu
vieyón - axetivu
vieyu - axetivu
vieyu - sustantivu masculín
vieyura - sustantivu femenín
viezu - sustantivu masculín
viga - sustantivu femenín
vigada - sustantivu femenín
viganaria - sustantivu femenín
vigor - sustantivu masculín
vigota - sustantivu femenín
vigüela - sustantivu femenín
vigués - axetivu
vigueta - sustantivu femenín
vikingu - axetivu
vilbu - axetivu
viliella - sustantivu femenín
villa - sustantivu femenín
villadiegu - axetivu
villalluesu - sustantivu masculín
villancicu - sustantivu masculín
villandiegu - axetivu
villandriegu - axetivu
villanía - sustantivu femenín
villanu - axetivu
villar - sustantivu masculín
víllara - sustantivu femenín
villarín - axetivu
villaviciosín - axetivu
villoriu - sustantivu masculín
vilu - parte de locución
viña - sustantivu femenín
vinagre - sustantivu masculín
vinagre - sustantivu femenín
vinagrera - sustantivu femenín
vinagreru - axetivu
vinagres - axetivu
vinagreta - sustantivu femenín
vinagrientu - axetivu
vinagrizu - sustantivu masculín
viñar - verbu
vinatera - sustantivu femenín
vinatería - sustantivu femenín
vinateru - sustantivu masculín
vinaxera - sustantivu femenín
víncalu - sustantivu masculín
vincianu - axetivu
vinculación - sustantivu
vinculante - axetivu
vincular - verbu
vínculu - sustantivu masculín
vindicación - sustantivu femenín
vindicar - verbu
vindicativu - axetivu
vineru - axetivu
viñeta - sustantivu femenín
viñéu - sustantivu masculín
vinícola - axetivu
vinicultor - sustantivu masculín
vinicultora - sustantivu femenín
vinicultura - sustantivu femenín
viniella - sustantivu femenín
viniente - axetivu
vinilu - sustantivu
vinizu - sustantivu masculín
vinosu - axetivu
vinu - sustantivu masculín
viola - sustantivu femenín
viola - sustantivu masculín
viola - axetivu
violación - sustantivu
violador - axetivu
violar - verbu
violencia - sustantivu femenín
violentar - verbu
violentu - axetivu
violeta - sustantivu femenín
violeta - sustantivu masculín
violeta - axetivu
violín - sustantivu masculín
violinera - sustantivu femenín
violineru - sustantivu masculín
violinista - sustantivu femenín
violinista - sustantivu masculín
violón - sustantivu masculín
violonchelista - sustantivu femenín
violonchelista - sustantivu masculín
violonchelu - sustantivu masculín
viquinga - sustantivu femenín
viquingu - sustantivu masculín
viquingu - axetivu
vira - sustantivu femenín
viradel - sustantivu masculín
viradera - sustantivu femenín
viralluellu - sustantivu masculín
virar - verbu
viravuelta - sustantivu femenín
virax - sustantivu
viraxe - sustantivu
virazón - sustantivu masculín
virazón - sustantivu femenín
virbiquetu - sustantivu masculín
vircha - parte de locución
virgu - sustantivu masculín
víricu - axetivu
virigüetu - sustantivu masculín
viril - axetivu
virisaxe - sustantivu masculín
virolé - parte de locución
viróloga - sustantivu femenín
virólogu - sustantivu masculín
virolosu - axetivu
viroloxía - sustantivu femenín
virolóxicu - axetivu
virolu - axetivu
viromenigu - axetivu
virón - sustantivu masculín
virréi - sustantivu masculín
virreina - sustantivu femenín
virreinatu - sustantivu masculín
virtú - sustantivu femenín
virtual - axetivu
virtualidá - axetivu
virtuosismu - sustantivu masculín
virtuosu - axetivu
viruela - sustantivu femenín
viruelu - sustantivu masculín
viruga - sustantivu femenín
virugu - sustantivu masculín
virulentu - axetivu
virus - sustantivu masculín
viruta - sustantivu femenín
virxe - sustantivu femenín
virxe - axetivu
virxinal - axetivu
virxinidá - sustantivu femenín
visadoriu - sustantivu masculín
visar - verbu
visáu - sustantivu masculín
visax - sustantivu masculín
visaxe - sustantivu masculín
víscera - sustantivu femenín
visera - sustantivu femenín
viseru - sustantivu masculín
visibilidá - sustantivu femenín
visibilizar - verbu
visible - axetivu
visicitú - sustantivu
visiegu - axetivu
visigodu - axetivu
visigóticu - axetivu
visillu - sustantivu masculín
visión - sustantivu femenín
visionariu - axetivu
visir - sustantivu masculín
visir - sustantivu femenín
visita - sustantivu femenín
visitable - axetivu
visitante - axetivu
visitar - verbu
visíu - axetivu
viso - parte de locución
visor - sustantivu masculín
víspere - sustantivu masculín
víspora - sustantivu femenín
vista - sustantivu femenín
vistar - verbu
vistayes - parte de locución
vistidura - sustantivu femenín
vistimenta - sustantivu
vistimienta - sustantivu femenín
vistimientu - sustantivu masculín
vistir - verbu
vistíu - sustantivu masculín
vistor - sustantivu masculín
vistora - sustantivu femenín
vistosidá - sustantivu
vistosu - axetivu
vistu - axetivu
visu - sustantivu masculín
visual - axetivu
visveo - sustantivu masculín
vital - axetivu
vitaliciu - axetivu
vitalidá - sustantivu femenín
vitalista - axetivu
vitamina - sustantivu femenín
vitamináu - axetivu
vitamínicu - axetivu
vitelín - axetivu
vitelu - sustantivu masculín
viticultor - sustantivu
viticultora - sustantivu
Vito - parte de locución
vitola - sustantivu femenín
Vítor - parte de locución
vitrina - sustantivu
vitriólicu - axetivu
viudar - verbu
viudedá - sustantivu femenín
viudu - axetivu
viva - sustantivu femenín
viva - interxección
vivales - axetivu
vivarachu - axetivu
vivecer - verbu
vivencia - sustantivu femenín
viveru - sustantivu masculín
viveza - sustantivu femenín
vividor - axetivu
viviegu - axetivu
vivienda - sustantivu femenín
viviente - axetivu
vivíparu - axetivu
vivir - verbu
vivir - sustantivu masculín
vivisector - axetivu
vivu - sustantivu masculín
vivu - axetivu
vixar - verbu
vixatu - sustantivu masculín
vixax - sustantivu masculín
vixaxe - sustantivu masculín
vixencia - sustantivu femenín
vixente - axetivu
vixilancia - sustantivu femenín
vixilante - sustantivu masculín
vixilante - sustantivu femenín
vixilar - verbu
vixilia - sustantivu femenín
vixilón - axetivu
vixota - sustantivu femenín
vixu - sustantivu masculín
viyuela - parte de locución
vizcaín - axetivu
vizcaín - sustantivu masculín
vizcaína - sustantivu femenín
vizcondáu - sustantivu masculín
vizconde - sustantivu masculín
vizcondesa - sustantivu femenín

379 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.