OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

va

vb

vc

vd

ve

vf

vg

vh

vi

vj

vk

vl

vm

vn

vo

vp

vq

vr

vs

vt

vu

vv

vw

vx

vy

vz

vecera - sustantivu femenín
vecerada - sustantivu femenín
vecería - sustantivu femenín
veceru - sustantivu masculín
veceru - axetivu
vechiriga - sustantivu femenín
vechirigu - axetivu
vechirigueru - sustantivu masculín
vecín - sustantivu masculín
vecín - axetivu
vecina - sustantivu femenín
vecinal - axetivu
vecindá - sustantivu femenín
vecindera - sustantivu femenín
vecinderu - sustantivu masculín
vector - sustantivu masculín
vectorial - axetivu
veda - sustantivu femenín
vedar - verbu
vedáu - sustantivu masculín
vedegame - sustantivu masculín
vedeyu - sustantivu masculín
védicu - axetivu
védicu - sustantivu masculín
vedixa - sustantivu femenín
vediya - sustantivu femenín
vedor - sustantivu masculín
vedora - sustantivu femenín
vedriyu - sustantivu masculín
vega - sustantivu femenín
vegada - sustantivu femenín
vegal - sustantivu masculín
vehicular - verbu
vehículu - sustantivu masculín
veigalín - axetivu
veigueñu - axetivu
veigüetu - axetivu
vela - sustantivu femenín
velachu - sustantivu masculín
velada - sustantivu femenín
velador - sustantivu masculín
veladora - sustantivu femenín
veladura - sustantivu
velame - sustantivu masculín
velanda - sustantivu femenín
velar - axetivu
velar - verbu
velarización - sustantivu femenín
velarizar - verbu
velasca - sustantivu femenín
velate - parte de locución
velatoriu - sustantivu masculín
velea - sustantivu femenín
velenduria - sustantivu femenín
velenosu - sustantivu masculín
velenosu - axetivu
velenu - sustantivu masculín
veleru - sustantivu masculín
veleta - sustantivu femenín
veleta - axetivu
veletada - sustantivu femenín
veleteru - axetivu
vella - sustantivu femenín
vellar - sustantivu masculín
velláu - axetivu
velláu - sustantivu masculín
vellín - axetivu
vellón - sustantivu masculín
vellu - sustantivu masculín
velocidá - sustantivu femenín
velocímetru - sustantivu masculín
velocípedu - sustantivu masculín
velocista - sustantivu femenín
velocista - sustantivu masculín
velódromu - sustantivu masculín
velón - sustantivu masculín
veloriu - sustantivu masculín
veloz - axetivu
velu - sustantivu masculín
vena - sustantivu femenín
venablu - sustantivu masculín
venada - sustantivu femenín
venar - verbu
venáu - sustantivu masculín
vencedor - axetivu
vencer - verbu
vencéu - sustantivu masculín
venceya - sustantivu femenín
venceyar - verbu
venceyu - sustantivu masculín
vencida - sustantivu femenín
vencimientu - sustantivu masculín
vendaval - sustantivu masculín
vendavalada - sustantivu femenín
vendederu - sustantivu masculín
vendedor - sustantivu masculín
vendedor - axetivu
vendedora - sustantivu femenín
vender - verbu
vendible - axetivu
vendida - sustantivu femenín
vendimia - sustantivu femenín
vendimiador - sustantivu masculín
vendimiadora - sustantivu femenín
vendimiar - verbu
vendíu - sustantivu masculín
venecianu - sustantivu masculín
venecianu - axetivu
venenosu - axetivu
venenosu - sustantivu masculín
venenu - sustantivu masculín
venera - sustantivu femenín
venerable - axetivu
veneración - sustantivu femenín
venerar - verbu
venereu - axetivu
venetada - sustantivu femenín
vénetu - axetivu
vénetu - sustantivu masculín
venezolanu - axetivu
venga - interxección
vengación - sustantivu femenín
vengador - axetivu
venganza - sustantivu femenín
vengar - verbu
vengatible - axetivu
vengativu - axetivu
venial - parte de locución
venida - sustantivu femenín
venideru - axetivu
veniencia - sustantivu femenín
venir - verbu
venosu - axetivu
venta - sustantivu femenín
ventada - sustantivu femenín
ventador - axetivu
ventador - sustantivu masculín
ventán - sustantivu masculín
ventana - sustantivu femenín
ventanal - sustantivu masculín
ventanar - sustantivu masculín
ventanazu - sustantivu masculín
ventanera - sustantivu femenín
ventanu - sustantivu masculín
ventar - verbu
ventarrión - sustantivu masculín
ventarrón - sustantivu masculín
ventaxa - sustantivu femenín
ventaxosu - axetivu
ventaya - sustantivu femenín
ventayosu - axetivu
ventena - sustantivu femenín
ventenu - axetivu
ventera - sustantivu femenín
venteru - sustantivu masculín
ventésimu - axetivu
venti - sustantivu masculín
venti - axetivu
ventiar - verbu
ventiavu - sustantivu masculín
ventiavu - axetivu
venticinco - sustantivu masculín
venticinco - axetivu
venticuatro - sustantivu masculín
venticuatro - axetivu
ventidós - axetivu
ventidós - sustantivu masculín
ventidosavu - axetivu
ventidosavu - sustantivu masculín
ventilación - sustantivu femenín
ventilador - sustantivu masculín
ventiladora - sustantivu femenín
ventilar - verbu
ventimilésimu - axetivu
ventimilésimu - sustantivu masculín
ventinueve - sustantivu masculín
ventinueve - axetivu
ventiocho - sustantivu masculín
ventiocho - axetivu
ventisca - sustantivu femenín
ventiséis - axetivu
ventiséis - sustantivu masculín
ventiseyes - axetivu
ventisiete - axetivu
ventisiete - sustantivu masculín
ventisquera - sustantivu femenín
ventisqueru - sustantivu masculín
ventitrés - axetivu
ventitrés - sustantivu masculín
ventiún - axetivu
ventiún - sustantivu masculín
ventiunavu - axetivu
ventiunavu - sustantivu masculín
ventolada - sustantivu femenín
ventolera - sustantivu femenín
ventolera - sustantivu masculín
ventolerón - axetivu
ventoleru - axetivu
ventoleru - sustantivu masculín
ventolín - sustantivu masculín
ventolina - sustantivu femenín
ventolón - sustantivu masculín
ventoral - sustantivu masculín
ventorrón - sustantivu masculín
ventosa - sustantivu femenín
ventosu - axetivu
ventrada - sustantivu femenín
ventragu - sustantivu masculín
ventral - axetivu
ventráu - sustantivu masculín
ventricular - axetivu
ventrículu - sustantivu masculín
ventril - sustantivu masculín
ventrílocua - sustantivu femenín
ventrílocuu - sustantivu masculín
ventrisca - sustantivu femenín
ventrón - sustantivu masculín
ventrudu - axetivu
ventu - sustantivu masculín
ventura - sustantivu
ventureru - axetivu
venturiega - sustantivu femenín
venturiegu - axetivu
venturosu - axetivu
venzón - parte de locución
ver - verbu
vera - sustantivu femenín
veracidá - sustantivu femenín
veral - sustantivu masculín
veranéu - sustantivu masculín
verangar - verbu
veraniante - sustantivu masculín
veraniar - verbu
veraniegu - axetivu
veranín - sustantivu masculín
veranu - sustantivu masculín
verañu - sustantivu masculín
veraz - axetivu
verba - sustantivu femenín
verbal - axetivu
verbena - sustantivu femenín
verbenar - verbu
verbéndanu - sustantivu masculín
verbendenal - sustantivu masculín
verbeneru - sustantivu masculín
verbeneru - axetivu
verboléu - axetivu
verboliar - verbu
verborrea - sustantivu
verbu - sustantivu masculín
verdá - sustantivu femenín
verdaderu - axetivu
verdasca - sustantivu femenín
verdascu - sustantivu masculín
verde - axetivu
verde - sustantivu masculín
verdecer - verbu
verdecín - sustantivu masculín
verdel - sustantivu masculín
verdeña - sustantivu femenín
verderín - sustantivu masculín
verderina - sustantivu femenín
verderón - sustantivu masculín
verderríos - sustantivu masculín
verdeta - sustantivu femenín
verdexar - verbu
verdeyar - verbu
verdiagazu - sustantivu masculín
verdiagu - sustantivu masculín
verdial - axetivu
verdial - sustantivu masculín
verdialada - sustantivu femenín
verdialín - axetivu
verdiana - sustantivu femenín
verdiar - verbu
verdiasca - sustantivu femenín
verdiascada - sustantivu femenín
verdiascal - sustantivu masculín
verdiascáu - axetivu
verdiascayu - sustantivu masculín
verdiascazu - sustantivu masculín
verdiasconada - sustantivu femenín
verdiascu - sustantivu masculín
verdiayu - axetivu
verdiayu - sustantivu masculín
verdiblancu - axetivu
verdín - sustantivu masculín
verdina - sustantivu femenín
verdiñegru - axetivu
verdinegru - axetivu
verdión - sustantivu masculín
verdiondu - axetivu
verdiprietu - axetivu
verdóngana - sustantivu femenín
verdor - sustantivu masculín
verdorientu - axetivu
verdoriu - axetivu
verdosáu - axetivu
verdosu - axetivu
verduénganu - axetivu
verduga - sustantivu femenín
verdugada - sustantivu femenín
verdugu - axetivu
verdugu - sustantivu masculín
verduguera - sustantivu femenín
verduguillu - sustantivu masculín
verdulera - sustantivu femenín
verduleru - sustantivu masculín
verdules - parte de locución
verdumada - sustantivu femenín
verdumal - sustantivu femenín
verdura - sustantivu femenín
verdurón - sustantivu masculín
verduscu - sustantivu masculín
vereda - sustantivu femenín
veredictu - sustantivu masculín
verenxel - sustantivu masculín
veres - parte de locución
verga - sustantivu femenín
vergayazu - sustantivu masculín
vergayu - sustantivu masculín
vergoña - sustantivu femenín
vergoncíu - axetivu
vergoñosu - axetivu
vergonzar - verbu
vergonzosu - axetivu
vergüenza - sustantivu femenín
vería - sustantivu femenín
veriar - verbu
vericu - sustantivu masculín
vericuetu - sustantivu masculín
verídicu - axetivu
veriegu - sustantivu masculín
verificación - sustantivu
verificar - verbu
veril - axetivu
veril - sustantivu masculín
verixu - axetivu
veriya - sustantivu femenín
vermicida - sustantivu masculín
vermicida - axetivu
vermú - sustantivu masculín
vermutiar - verbu
vernáculu - axetivu
verón - sustantivu masculín
verónica - sustantivu femenín
verosimilitú - sustantivu
verraca - sustantivu femenín
verracu - axetivu
verracu - sustantivu masculín
verráu - axetivu
verrecer - verbu
verriacu - sustantivu masculín
verriacu - axetivu
verrión - axetivu
verriondu - axetivu
verríu - axetivu
verriu - axetivu
verriu - sustantivu masculín
verrolar - verbu
verrón - axetivu
verrón - sustantivu masculín
verróndigu - axetivu
verrondiu - axetivu
verronera - sustantivu femenín
verroneru - sustantivu masculín
verru - axetivu
verruelu - axetivu
verruga - sustantivu femenín
verrugón - sustantivu masculín
verrugosu - axetivu
verrugu - axetivu
verrugu - sustantivu masculín
verrugueta - sustantivu femenín
verruguete - sustantivu masculín
verruguientu - axetivu
versal - sustantivu femenín
versar - verbu
versículu - sustantivu masculín
versificación - sustantivu femenín
versificador - axetivu
versificador - sustantivu
versificadora - sustantivu
versificar - verbu
versión - sustantivu femenín
versionar - verbu
versioniar - verbu
versu - sustantivu masculín
vértebra - sustantivu femenín
vertebración - sustantivu
vertebrador - axetivu
vertebral - axetivu
vertebrar - verbu
vertebráu - axetivu
vertedera - sustantivu femenín
vertenciu - sustantivu masculín
verter - verbu
vertical - sustantivu femenín
vertical - axetivu
verticalidá - sustantivu femenín
verticiliu - sustantivu masculín
vertideru - sustantivu masculín
vertiente - sustantivu femenín
vértigu - sustantivu masculín
vertir - verbu
vertixinosu - axetivu
vértiz - sustantivu masculín
veru - sustantivu masculín
veru - axetivu
vescón - sustantivu masculín
veséu - sustantivu masculín
veséu - axetivu
vesícula - sustantivu femenín
vesiga - sustantivu femenín
vesíu - axetivu
vesperteyu - sustantivu masculín
vespertín - axetivu
vesperu - sustantivu masculín
vespral - sustantivu masculín
vestal - sustantivu femenín
vestuariu - sustantivu masculín
veta - sustantivu femenín
vetar - verbu
veteranía - sustantivu
veteranu - axetivu
veterinaria - sustantivu femenín
veterinariu - sustantivu masculín
vetíu - sustantivu masculín
vetiyu - sustantivu masculín
vetón - axetivu
vetu - sustantivu masculín
vetu - axetivu
vexetación - sustantivu masculín
vexetal - sustantivu masculín
vexetal - axetivu
vexetar - verbu
vexetarianu - axetivu
vexetativu - axetivu
vexiga - sustantivu femenín
vexigada - sustantivu femenín
vexigar - verbu
vexigazu - sustantivu masculín
vexigón - axetivu
vexigón - sustantivu masculín
vexigosu - axetivu
vexigu - sustantivu masculín
veya - sustantivu femenín
veyadura - sustantivu femenín
veyarrada - sustantivu femenín
veyáu - sustantivu masculín
veyera - sustantivu femenín
veyu - sustantivu masculín
veyura - sustantivu femenín
veyurdería - sustantivu femenín
veyureru - axetivu
veyures - axetivu
veyuriar - verbu
veyuscu - axetivu
vez - sustantivu femenín
veza - sustantivu femenín
vezamientu - sustantivu masculín
vezar - verbu
vezona - sustantivu femenín
vezu - sustantivu masculín

464 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.