OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

ar

as

at

au

av

aw

ax

ay

az

al - artículu
ál - sustantivu masculín
ala - sustantivu femenín
alabastráu - axetivu
alabastrín - axetivu
alabastru - sustantivu masculín
alabecar - verbu
alacena - sustantivu femenín
alacrán - sustantivu masculín
alacráu - axetivu
alada - sustantivu femenín
aladru - sustantivu masculín
alagüézanu - sustantivu masculín
alagüezu - sustantivu masculín
alalimón - sustantivu masculín
alamán - axetivu
alamar - verbu
alambique - sustantivu masculín
alambrada - sustantivu femenín
alambrar - verbu
alambráu - sustantivu masculín
alambre - sustantivu femenín
alambrera - sustantivu femenín
alameda - sustantivu femenín
alamón - sustantivu masculín
álamu - sustantivu masculín
alanadura - sustantivu
alanar - verbu
alandrín - axetivu
alandrina - sustantivu femenín
alantre - alverbiu
alantrón - alverbiu
alantrones - alverbiu
alar - sustantivu masculín
alar - verbu
alarma - sustantivu femenín
alarmante - axetivu
alarmar - verbu
alarmismu - sustantivu masculín
alarmista - axetivu
aláu - axetivu
alavés - axetivu
alba - sustantivu femenín
albacea - sustantivu masculín
albacea - sustantivu femenín
albaceteñu - axetivu
albacor - sustantivu masculín
albacora - sustantivu femenín
albada - sustantivu femenín
albadíu - sustantivu masculín
albahaca - sustantivu femenín
albancia - sustantivu femenín
albanciada - sustantivu femenín
albanciar - verbu
albanción - sustantivu masculín
albanciu - sustantivu masculín
albanés - sustantivu masculín
albanés - axetivu
albañil - sustantivu masculín
albañil - sustantivu femenín
albañilar - verbu
albañilería - sustantivu femenín
albanu - axetivu
albar - axetivu
albar - verbu
albarada - sustantivu femenín
albarán - sustantivu masculín
albarca - sustantivu femenín
albarcín - sustantivu masculín
albarciu - sustantivu masculín
albarda - sustantivu femenín
albardada - sustantivu femenín
albardar - verbu
albardáu - axetivu
albardáu - sustantivu masculín
albardera - sustantivu femenín
albarderu - sustantivu masculín
albarderu - axetivu
albardón - axetivu
albardu - parte de locución
albaricoca - sustantivu femenín
albaricocal - sustantivu femenín
albaricoque - sustantivu masculín
albaricoqueru - sustantivu masculín
albarín - axetivu
albarucu - axetivu
albarucu - sustantivu masculín
albeitre - sustantivu masculín
albeitre - sustantivu femenín
albeldense - axetivu
albentestate - alverbiu
albera - sustantivu femenín
alberca - sustantivu femenín
albergar - verbu
albergue - sustantivu masculín
alberguera - sustantivu femenín
albergueru - sustantivu masculín
albericies - sustantivu femenín
alberiella - sustantivu femenín
alberruyar - verbu
albidrar - verbu
albidriar - verbu
albidru - sustantivu masculín
albín - axetivu
albinismu - sustantivu masculín
albión - axetivu
albízores - sustantivu femenín
albondar - verbu
albóndiga - sustantivu femenín
albonzar - verbu
alborada - sustantivu femenín
alborar - verbu
alborecer - verbu
alboriar - verbu
albornia - sustantivu femenín
albornial - sustantivu masculín
alborniera - sustantivu femenín
alborniu - sustantivu masculín
alborotadizu - axetivu
alborotador - axetivu
alborotadura - sustantivu femenín
alborotar - verbu
alborotu - sustantivu masculín
alborrecer - verbu
albortadura - sustantivu femenín
albortamientu - sustantivu masculín
albortar - verbu
albortista - axetivu
albortivu - axetivu
albortón - sustantivu masculín
albortón - axetivu
albruéganu - sustantivu masculín
albu - axetivu
albuertu - sustantivu masculín
albugre - sustantivu masculín
álbum - sustantivu masculín
albume - sustantivu masculín
albúmina - sustantivu femenín
albumináu - axetivu
albuminoide - sustantivu masculín
albuminosu - axetivu
alcacer - sustantivu masculín
alcachofa - sustantivu femenín
alcacia - sustantivu femenín
alcafresna - sustantivu femenín
alcafresnu - sustantivu masculín
alcagüeta - sustantivu femenín
alcagüetar - verbu
alcagüete - sustantivu masculín
alcagüetería - sustantivu femenín
alcaldada - sustantivu femenín
alcalde - sustantivu masculín
alcaldesa - sustantivu femenín
alcaldía - sustantivu femenín
alcalín - axetivu
alcaloide - sustantivu masculín
alcance - sustantivu masculín
alcanfor - sustantivu masculín
alcanforáu - axetivu
alcantarelláu - sustantivu masculín
alcantariella - sustantivu femenín
alcanzadura - sustantivu femenín
alcanzamientu - sustantivu masculín
alcanzar - verbu
alcanzáu - axetivu
alcaraván - sustantivu masculín
alcarazana - sustantivu femenín
alcarcelera - parte de locución
alcarreñu - axetivu
alcayata - sustantivu femenín
alcazre - sustantivu masculín
alce - sustantivu masculín
álcidu - sustantivu masculín
álcidu - axetivu
alcista - axetivu
alciu - interxección
alcíu - sustantivu masculín
alcoba - sustantivu femenín
alcobar - verbu
alcohol - sustantivu masculín
alcoholar - verbu
alcoholemia - sustantivu femenín
alcohólicu - axetivu
alcoholímetru - sustantivu masculín
alcoholismu - sustantivu masculín
alcoholización - sustantivu femenín
alcoholizar - verbu
alcontradizu - axetivu
alcontrar - verbu
alcontráu - axetivu
alcontrón - sustantivu masculín
alcordanza - sustantivu femenín
alcordar - verbu
alcorque - sustantivu masculín
alcoxar - verbu
alcuando - alverbiu
alcuentru - sustantivu masculín
alcuerdu - sustantivu masculín
alcuñar - verbu
alcuñu - sustantivu masculín
alcurrir - verbu
aldaba - sustantivu femenín
aldabada - parte de locución
aldaberu - sustantivu masculín
aldadoriu - sustantivu masculín
aldar - verbu
aldea - sustantivu femenín
aldeanada - sustantivu femenín
aldeanismu - sustantivu masculín
aldeanu - axetivu
aldear - verbu
aldega - sustantivu femenín
aldericar - verbu
alderique - sustantivu masculín
aldéu - sustantivu masculín
aldovinación - sustantivu femenín
aldovinanza - sustantivu femenín
aldovinar - verbu
aldovinón - axetivu
aldraque - sustantivu masculín
aldraxu - sustantivu masculín
aldrique - sustantivu masculín
aldrobada - sustantivu femenín
aldrobes - sustantivu masculín
aldroga - sustantivu femenín
aldromerar - verbu
aldromería - sustantivu femenín
aldromeru - axetivu
aldu - sustantivu masculín
aldubriu - sustantivu masculín
aleación - sustantivu femenín
alear - verbu
aleatoriu - axetivu
alecháu - axetivu
alegación - sustantivu femenín
alegar - verbu
alegatu - sustantivu masculín
alegoría - sustantivu femenín
alegóricu - axetivu
aleicar - verbu
aleluya - sustantivu masculín
aleluya - sustantivu femenín
aleluyar - verbu
alemán - axetivu
alemán - sustantivu masculín
alendar - verbu
alentar - verbu
alerta - sustantivu femenín
alerta - alverbiu
alertar - verbu
alerte - axetivu
aleru - sustantivu masculín
alerxa - sustantivu femenín
alerxeniu - axetivu
alerxenu - sustantivu masculín
alérxicu - axetivu
aleta - sustantivu femenín
aletéu - sustantivu masculín
aletiar - verbu
aleutianu - axetivu
aleutianu - sustantivu masculín
alevar - verbu
alevecáu - axetivu
alexandrín - axetivu
aleyar - verbu
aleyu - sustantivu masculín
alezna - sustantivu femenín
alfa - sustantivu femenín
alfabéticu - axetivu
alfabetización - sustantivu femenín
alfabetizar - verbu
alfabetu - sustantivu masculín
alfafarra - sustantivu femenín
alfalfa - sustantivu femenín
alfalfal - sustantivu masculín
alfanxe - sustantivu masculín
alfaratar - verbu
alfareme - sustantivu masculín
alfarera - sustantivu femenín
alfarería - sustantivu femenín
alfareru - sustantivu masculín
alfargatayáu - axetivu
alfaxeme - sustantivu masculín
alfaya - sustantivu femenín
alfayata - sustantivu femenín
alfayate - sustantivu masculín
alferecía - sustantivu femenín
alfereme - sustantivu masculín
alférez - sustantivu masculín
alferga - sustantivu femenín
alfil - sustantivu masculín
alfilada - sustantivu femenín
alfiler - sustantivu femenín
alfileteru - sustantivu masculín
alfolín - axetivu
alfombra - sustantivu femenín
alfombrar - verbu
alfombrera - sustantivu femenín
alfombreru - sustantivu masculín
alfonsín - axetivu
alforxa - sustantivu
alforxada - sustantivu femenín
alforxar - verbu
alforxáu - sustantivu masculín
alforxera - sustantivu femenín
alforxeru - sustantivu masculín
alforxón - sustantivu masculín
alforxu - axetivu
alfoz - sustantivu masculín
alfunda - sustantivu femenín
alga - sustantivu
algaire - sustantivu masculín
algamable - axetivu
algamaderu - axetivu
algamadizu - axetivu
algamador - axetivu
algamadura - sustantivu femenín
algamamientu - sustantivu masculín
algamar - verbu
algame - sustantivu masculín
algamir - verbu
algarada - sustantivu femenín
algaraván - sustantivu masculín
algarroba - sustantivu femenín
algarvíu - axetivu
algo - sustantivu
algo - alverbiu
algodón - sustantivu masculín
algodonal - sustantivu masculín
algodonar - verbu
algodonera - sustantivu femenín
algodoneru - sustantivu masculín
algodoneru - axetivu
algodonosu - axetivu
algonquín - axetivu
algoritmu - sustantivu
alguacil - sustantivu masculín
alguacil - sustantivu femenín
alguayarada - sustantivu femenín
alguera - sustantivu femenín
alguerina - sustantivu femenín
algüezu - sustantivu masculín
alguién - sustantivu
algún - axetivu
alhaxa - sustantivu femenín
alhelí - sustantivu masculín
alianza - sustantivu femenín
aliar - verbu
aliáu - axetivu
alibamba - sustantivu femenín
alicáncanu - sustantivu masculín
alicantín - axetivu
alicar - verbu
alicates - sustantivu femenín
aliciente - sustantivu masculín
alicor - sustantivu masculín
alicornia - sustantivu femenín
alicorniu - sustantivu masculín
aliellu - axetivu
alienación - sustantivu
alienar - verbu
aliendu - sustantivu masculín
alientu - sustantivu masculín
alifaz - sustantivu masculín
aligote - sustantivu masculín
aligoteru - axetivu
aliguardu - axetivu
aligüenu - axetivu
alimaña - sustantivu femenín
alimañegu - axetivu
alimañeru - axetivu
alimentación - sustantivu femenín
alimentador - axetivu
alimentar - verbu
alimentariu - axetivu
alimenticiu - axetivu
alimentu - sustantivu masculín
alimol - sustantivu masculín
alingor - alverbiu
aliñonar - verbu
alión - sustantivu masculín
alisa - sustantivu femenín
alisal - sustantivu masculín
alisar - verbu
alistanu - axetivu
alistáu - sustantivu masculín
alistir - verbu
alisu - sustantivu masculín
alitar - verbu
alitordu - axetivu
alitrar - verbu
alixu - sustantivu masculín
aliyu - axetivu
allá - alverbiu
allabable - axetivu
allabadizu - axetivu
allabador - axetivu
allabamientu - sustantivu masculín
allabanar - verbu
allabancia - sustantivu femenín
allabanciar - verbu
allabanciegu - axetivu
allabanciosu - axetivu
allabanza - sustantivu femenín
allabar - verbu
allabaxo - alverbiu
allacazáu - axetivu
allacrán - sustantivu masculín
allaculló - alverbiu
alladronar - verbu
allagunar - verbu
allalantre - alverbiu
allalantrón - alverbiu
allalantrones - alverbiu
allambrar - verbu
allambre - sustantivu femenín
allambrera - sustantivu femenín
allampar - verbu
allampazáu - axetivu
allampiar - verbu
allanador - axetivu
allanadura - sustantivu femenín
allanamientu - sustantivu masculín
allanar - verbu
allancamientu - sustantivu masculín
allancar - verbu
allancia - sustantivu femenín
allanciar - verbu
allandesu - axetivu
allangostar - verbu
allanzadiegu - axetivu
allanzadura - sustantivu femenín
allanzamientu - sustantivu masculín
allanzar - verbu
allapacanador - axetivu
allapacanadura - sustantivu femenín
allapacanar - verbu
allardar - verbu
allargadera - sustantivu femenín
allargador - sustantivu masculín
allargador - axetivu
allargamientu - sustantivu masculín
allargar - verbu
allargáu - axetivu
allarguetáu - axetivu
allarida - sustantivu femenín
allaríu - sustantivu masculín
allarriba - alverbiu
allarribón - alverbiu
allarribones - alverbiu
allastrar - verbu
allatar - verbu
allaviar - verbu
allechar - verbu
allechecer - verbu
allegación - sustantivu femenín
allegal - axetivu
allegamientu - sustantivu masculín
allegar - verbu
allegatu - sustantivu masculín
allegáu - axetivu
allegón - parte de locución
allegrar - verbu
allegre - axetivu
allegría - sustantivu femenín
allegrón - sustantivu masculín
alleicionamientu - sustantivu masculín
alleicionar - verbu
allendador - axetivu
allendador - sustantivu masculín
allendadora - sustantivu femenín
allendadoriu - sustantivu masculín
allendadura - sustantivu femenín
allendar - verbu
allendón - sustantivu masculín
allendos - sustantivu masculín
allentar - verbu
alleonáu - axetivu
allerar - verbu
alleronáu - axetivu
allevantar - verbu
allexar - verbu
allexu - sustantivu masculín
allí - alverbiu
alliar - verbu
allibertáu - axetivu
alliciar - verbu
allimonáu - axetivu
allina - alverbiu
alliñamientu - sustantivu masculín
allinar - verbu
alliñar - verbu
allindiador - axetivu
allindiador - sustantivu masculín
allindiadora - sustantivu femenín
allindiadoriu - sustantivu masculín
allindiadura - sustantivu masculín
allindiar - verbu
allindión - sustantivu masculín
allindios - sustantivu masculín
alliniación - sustantivu femenín
alliniador - axetivu
alliniadura - sustantivu femenín
alliniamientu - sustantivu masculín
alliniar - verbu
alliñu - sustantivu masculín
allisador - axetivu
allisadura - sustantivu femenín
allisamientu - sustantivu masculín
allisar - verbu
allisáu - axetivu
allistamientu - sustantivu masculín
allistar - verbu
allistáu - axetivu
allistáu - sustantivu masculín
alliteración - sustantivu femenín
alliviadera - sustantivu femenín
alliviaderu - sustantivu masculín
alliviadoria - sustantivu femenín
alliviamientu - sustantivu masculín
alliviar - verbu
alliviu - sustantivu masculín
allixeramientu - sustantivu masculín
allixerar - verbu
alló - alverbiu
allobáu - axetivu
allobazar - verbu
allocamientu - sustantivu masculín
allocar - verbu
allocáu - axetivu
allogar - verbu
alloguiñar - verbu
allollamientu - sustantivu masculín
allollar - verbu
allombar - verbu
allombáu - axetivu
allombrigar - verbu
allombrizar - verbu
allombrizáu - axetivu
alloñamientu - sustantivu masculín
alloñanza - sustantivu femenín
alloñar - verbu
allongamientu - sustantivu masculín
allongar - verbu
allongues - parte de locución
allonxar - verbu
alloquecer - verbu
alloquecimientu - sustantivu masculín
alloquentar - verbu
alloral - sustantivu masculín
alloral - sustantivu femenín
allordacar - verbu
alloriamientu - sustantivu masculín
alloriante - axetivu
alloriar - verbu
alloriáu - axetivu
allorie - sustantivu masculín
allories - sustantivu femenín
alloriu - sustantivu masculín
alloru - sustantivu masculín
allozar - verbu
alluchar - verbu
allucinación - sustantivu femenín
allucinador - axetivu
allucinar - verbu
alluecar - verbu
alluende - alverbiu
alluendi - alverbiu
alluezu - sustantivu masculín
allugamientu - sustantivu masculín
allugar - verbu
alluir - verbu
allumamientu - sustantivu masculín
allumar - verbu
allumáu - sustantivu masculín
allumbrir - verbu
allunar - verbu
allunáu - axetivu
allunizar - verbu
allupar - verbu
alma - sustantivu femenín
almacén - sustantivu masculín
almacenamientu - sustantivu masculín
almacenar - verbu
almacenax - sustantivu masculín
almacenaxe - sustantivu masculín
almacenista - sustantivu masculín
almacenista - sustantivu femenín
almachu - sustantivu masculín
almanaque - sustantivu masculín
almangre - sustantivu masculín
almanque - sustantivu masculín
almaresía - sustantivu femenín
almena - sustantivu femenín
almendra - sustantivu femenín
almendral - sustantivu masculín
almendriya - sustantivu femenín
almexa - sustantivu femenín
almibarar - verbu
almíbare - sustantivu masculín
almibre - sustantivu masculín
almidón - sustantivu masculín
almidonar - verbu
almiella - sustantivu femenín
alministración - sustantivu femenín
alministraderu - axetivu
alministrador - sustantivu masculín
alministrador - axetivu
alministradora - sustantivu femenín
alministrar - verbu
alministrativa - sustantivu femenín
alministrativu - sustantivu masculín
alministrativu - axetivu
alministru - sustantivu masculín
almirable - axetivu
almiración - sustantivu femenín
almiraderu - axetivu
almiradiegu - axetivu
almirador - axetivu
almiranta - sustantivu femenín
almirante - sustantivu masculín
almirar - verbu
almirativu - axetivu
almisible - axetivu
almisión - sustantivu femenín
almitible - axetivu
almitir - verbu
almolazu - sustantivu masculín
almoradús - sustantivu masculín
almorrana - sustantivu femenín
almorzar - verbu
almorzáu - axetivu
almuerzu - sustantivu masculín
almugada - sustantivu femenín
almuhada - sustantivu femenín
alóctonu - axetivu
alocución - sustantivu femenín
alodar - verbu
alón - interxección
aloria - sustantivu femenín
alotiar - verbu
aloya - sustantivu femenín
aloyeru - axetivu
alpabarda - sustantivu femenín
alpabardiar - verbu
alpaca - sustantivu femenín
alpacadora - sustantivu femenín
alpacar - verbu
alpargata - sustantivu femenín
alpargatada - sustantivu femenín
alpargatáu - sustantivu masculín
alpargatazu - sustantivu masculín
alpargatera - sustantivu femenín
alpargatería - sustantivu femenín
alpargateru - sustantivu masculín
alpenzar - verbu
alpicotar - verbu
alpín - axetivu
alpiñar - verbu
alpinismu - sustantivu masculín
alpinista - sustantivu masculín
alpinista - sustantivu femenín
alpiste - sustantivu masculín
alporcar - verbu
alquericar - verbu
alquilador - axetivu
alquilar - verbu
alquiler - sustantivu masculín
alquilón - sustantivu masculín
alquilona - sustantivu femenín
alquitrán - sustantivu masculín
alquitranar - verbu
alredor - alverbiu
alredores - sustantivu masculín
alsacianu - axetivu
alsacianu - sustantivu masculín
alta - sustantivu femenín
altabanar - verbu
altabar - sustantivu masculín
altafarra - sustantivu femenín
altafarrilla - sustantivu femenín
altanería - sustantivu femenín
altaneru - axetivu
altar - sustantivu masculín
altavoz - sustantivu masculín
alteirón - sustantivu masculín
alterable - axetivu
alteración - sustantivu femenín
alterador - axetivu
alteramientu - sustantivu masculín
alterar - verbu
alteriador - axetivu
alteriadura - sustantivu femenín
alteriamientu - sustantivu masculín
alteriar - verbu
alternable - axetivu
alternador - sustantivu masculín
alternador - axetivu
alternancia - sustantivu femenín
alternante - axetivu
alternar - verbu
alternativa - sustantivu femenín
alternativu - axetivu
alterne - sustantivu masculín
alternu - axetivu
alteru - sustantivu masculín
alteza - sustantivu femenín
altibaxu - sustantivu masculín
altíbulu - sustantivu masculín
altímetru - sustantivu masculín
altimora - sustantivu femenín
altiqueru - sustantivu masculín
altitú - sustantivu femenín
altitudinal - axetivu
altivez - sustantivu femenín
altiveza - sustantivu femenín
altivu - axetivu
alto - alverbiu
alto - interxección
altoaragonés - axetivu
altocúmulu - sustantivu masculín
altomedieval - axetivu
altor - sustantivu masculín
altostratu - sustantivu masculín
altravesar - verbu
altricar - verbu
altrocáu - axetivu
altroxáu - axetivu
altruísmu - sustantivu masculín
altruísta - axetivu
altruista - axetivu
altu - sustantivu masculín
altu - axetivu
altura - sustantivu femenín
alturrelieve - sustantivu masculín
aluchar - verbu
aluche - sustantivu masculín
aluchu - axetivu
aludir - verbu
aludu - sustantivu masculín
alúmina - sustantivu femenín
aluminiu - sustantivu masculín
alumna - sustantivu femenín
alumnáu - sustantivu masculín
alumnu - sustantivu masculín
alusión - sustantivu femenín
alusivu - axetivu
aluvión - sustantivu
alveolar - axetivu
alveolu - sustantivu masculín
alverbial - axetivu
alverbializador - axetivu
alverbializar - verbu
alverbiu - sustantivu masculín
alversar - verbu
alvertencia - sustantivu femenín
alvertimientu - sustantivu masculín
alvertir - verbu
alvertíu - axetivu
alviola - sustantivu femenín
álxebra - sustantivu femenín
alxebraicu - axetivu
alxebrista - sustantivu masculín
alxebrista - sustantivu femenín
álxidu - axetivu
alxófar - sustantivu masculín
alza - sustantivu femenín
alzacuellu - sustantivu masculín
alzada - sustantivu femenín
alzadamente - alverbiu
alzadera - sustantivu femenín
alzaderu - sustantivu masculín
alzaderu - axetivu
alzador - axetivu
alzadoriu - sustantivu masculín
alzadura - sustantivu femenín
alzamientu - sustantivu masculín
alzaparrilla - sustantivu femenín
alzapremiu - sustantivu masculín
alzar - verbu
alzáu - axetivu
alzolar - verbu

782 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.