OSLIN-AST
Lexicón abiertu de la llingua asturiana

Palabres entamaes na lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

ar

as

at

au

av

aw

ax

ay

az

ara - sustantivu femenín
árabe - axetivu
árabe - sustantivu masculín
arabengu - sustantivu masculín
arabescu - axetivu
arabescu - sustantivu masculín
arabía - sustantivu femenín
arábicu - axetivu
arábigu - axetivu
arabismu - sustantivu masculín
arabista - axetivu
arabización - sustantivu femenín
arabizar - verbu
arable - axetivu
aracán - sustantivu masculín
araclán - sustantivu masculín
arácnidu - sustantivu masculín
arácnidu - axetivu
arada - sustantivu femenín
aradar - verbu
araderu - axetivu
arador - sustantivu masculín
arador - axetivu
aradora - sustantivu femenín
aradura - sustantivu femenín
aragonés - axetivu
aragonés - sustantivu masculín
aragonesismu - sustantivu masculín
aragonesista - axetivu
aragonesofalante - axetivu
aragüezu - sustantivu masculín
arahuacu - axetivu
araméu - axetivu
araméu - sustantivu masculín
aramiu - sustantivu masculín
araña - sustantivu femenín
arañar - verbu
arañazu - sustantivu masculín
arancel - sustantivu masculín
arancelariu - axetivu
arandanal - sustantivu masculín
arandanera - sustantivu femenín
arandaneru - axetivu
arandaneru - sustantivu masculín
arandanéu - sustantivu masculín
arándanu - sustantivu masculín
arandela - sustantivu femenín
arandines - parte de locución
aranés - axetivu
aranés - sustantivu masculín
aranesofalante - axetivu
arangüetu - sustantivu masculín
arañón - sustantivu masculín
aranxal - sustantivu masculín
arapica - sustantivu femenín
arar - verbu
aráu - sustantivu masculín
araucanu - axetivu
araucanu - sustantivu masculín
arayu - sustantivu masculín
araz - sustantivu masculín
arba - sustantivu femenín
arbada - sustantivu femenín
arbañal - sustantivu masculín
arbar - verbu
arbáu - axetivu
arbáu - sustantivu masculín
arbechaliegu - axetivu
arbederu - sustantivu masculín
arbelar - verbu
arbellátanu - sustantivu masculín
arbeya - sustantivu femenín
arbeyaca - sustantivu femenín
arbeyada - sustantivu femenín
arbeyal - sustantivu masculín
arbeyana - sustantivu femenín
arbeyar - sustantivu masculín
arbeyar - verbu
arbeyáu - axetivu
arbeyera - sustantivu femenín
arbeyu - sustantivu masculín
arbía - sustantivu femenín
árbitra - sustantivu femenín
arbitrador - axetivu
arbitral - axetivu
arbitramientu - sustantivu masculín
arbitrar - verbu
arbitrariedá - sustantivu femenín
arbitrariu - axetivu
arbitrax - sustantivu masculín
arbitraxe - sustantivu masculín
arbitriu - sustantivu
árbitru - sustantivu masculín
arbíu - sustantivu masculín
arbixar - verbu
árbol - sustantivu masculín
arboladura - sustantivu femenín
arbolanciu - sustantivu masculín
arbolar - verbu
arbolariu - axetivu
arboláu - sustantivu masculín
árbole - sustantivu masculín
arboleda - sustantivu femenín
arbolería - sustantivu femenín
arbolexu - sustantivu masculín
arbolíu - sustantivu masculín
arboreu - axetivu
arborícola - axetivu
arbotante - sustantivu masculín
arbueña - sustantivu femenín
arbustu - sustantivu masculín
arca - sustantivu femenín
arcabucera - sustantivu femenín
arcabucería - sustantivu femenín
arcabuceru - sustantivu masculín
arcabuz - sustantivu masculín
arcada - sustantivu femenín
arcaicu - axetivu
arcaísmu - sustantivu masculín
arcaizante - axetivu
arcaizar - verbu
arcanu - sustantivu masculín
arcanu - axetivu
arcánxel - sustantivu masculín
arcanxelical - axetivu
arcanxélicu - axetivu
arcea - sustantivu femenín
arcedianáu - sustantivu masculín
arcedianu - sustantivu masculín
arcén - sustantivu masculín
archidiócesis - sustantivu
archiducal - axetivu
archiducáu - sustantivu masculín
archiduque - sustantivu masculín
archiduquesa - sustantivu femenín
archipiélagu - sustantivu masculín
archivador - sustantivu masculín
archivador - axetivu
archivar - verbu
archivera - sustantivu femenín
archiveru - sustantivu masculín
archivista - sustantivu masculín
archivista - sustantivu femenín
archivística - sustantivu femenín
archivísticu - axetivu
archivu - sustantivu masculín
arcia - sustantivu masculín
arciada - sustantivu femenín
arciadura - sustantivu femenín
arciar - verbu
arciellosu - axetivu
arciliar - verbu
arcín - sustantivu masculín
arciondu - axetivu
arciosu - axetivu
arcipiescu - sustantivu masculín
arciprestal - axetivu
arciprestalgu - sustantivu masculín
arcipreste - sustantivu masculín
arciu - sustantivu masculín
arcoxar - verbu
arcoxu - sustantivu masculín
arcu - sustantivu masculín
arcuiris - sustantivu masculín
ardedura - sustantivu femenín
ardentía - sustantivu femenín
arder - verbu
ardidura - sustantivu femenín
ardiente - axetivu
ardiluxu - sustantivu masculín
ardimientu - sustantivu masculín
ardina - sustantivu femenín
ardique - sustantivu masculín
ardíu - axetivu
ardiz - sustantivu masculín
ardiz - sustantivu femenín
ardizosu - axetivu
ardor - sustantivu masculín
ardora - sustantivu femenín
ardura - sustantivu femenín
área - sustantivu masculín
areal - axetivu
arella - sustantivu femenín
arellar - verbu
arena - sustantivu femenín
areña - sustantivu femenín
arenal - sustantivu masculín
arenar - sustantivu masculín
arenar - verbu
arenca - sustantivu femenín
arencón - sustantivu masculín
arenera - sustantivu femenín
areneru - sustantivu masculín
areneru - axetivu
arenga - sustantivu femenín
arengar - verbu
arengu - sustantivu masculín
aréngula - sustantivu femenín
areniegu - axetivu
areniegu - sustantivu masculín
areniscu - axetivu
arenizu - axetivu
arenosu - axetivu
arenque - sustantivu masculín
arenu - axetivu
areometría - sustantivu femenín
areométricu - axetivu
areómetru - sustantivu masculín
areópagu - sustantivu masculín
aresta - sustantivu femenín
arestaña - sustantivu femenín
arestín - sustantivu masculín
arestón - sustantivu masculín
arestudu - axetivu
areta - sustantivu femenín
arfiar - verbu
arfueyu - sustantivu masculín
arfugón - sustantivu masculín
argadellador - axetivu
argadelladura - sustantivu femenín
argadellar - verbu
argadiella - sustantivu femenín
argadiellu - sustantivu masculín
argadíu - sustantivu masculín
argadiyu - sustantivu masculín
argamás - sustantivu femenín
argamasa - sustantivu femenín
argamasiar - verbu
argamonicu - axetivu
argaña - sustantivu femenín
argañada - sustantivu femenín
argañal - sustantivu masculín
argañar - verbu
argañáu - axetivu
arganeru - axetivu
argañeru - axetivu
argañeru - sustantivu masculín
argañosu - axetivu
arganticenu - axetivu
argantoriu - axetivu
argañu - sustantivu masculín
argáu - sustantivu masculín
argaxada - sustantivu femenín
argaxar - verbu
argaxu - sustantivu masculín
argayada - sustantivu femenín
argayaderu - axetivu
argayadizu - axetivu
argayadura - sustantivu femenín
argayar - verbu
argayón - sustantivu masculín
argayosu - axetivu
argayu - sustantivu masculín
argaz - sustantivu masculín
argolla - sustantivu femenín
argollar - verbu
argollón - sustantivu masculín
argollu - sustantivu masculín
árgoma - sustantivu femenín
argomal - sustantivu masculín
argomenu - sustantivu masculín
argomeñu - parte de locución
argomiar - verbu
argomiáu - axetivu
argomión - axetivu
argón - sustantivu masculín
argoyán - axetivu
arguar - verbu
argüellu - sustantivu masculín
argueru - sustantivu masculín
Argüeyos - parte de locución
argüeyu - sustantivu masculín
argüir - verbu
arguitaña - sustantivu femenín
arguitu - sustantivu masculín
argumentación - sustantivu femenín
argumentador - axetivu
argumental - axetivu
argumentar - verbu
argumentativu - axetivu
argumentu - sustantivu masculín
argumétanu - sustantivu masculín
arguñeru - axetivu
argute - parte de locución
argutu - axetivu
arguyosu - axetivu
arguyu - sustantivu masculín
aria - sustantivu femenín
ariadura - sustantivu femenín
ariar - verbu
arica - sustantivu femenín
aricadura - sustantivu femenín
aricar - verbu
aricera - sustantivu femenín
aricia - sustantivu femenín
ariciar - verbu
ariciu - sustantivu masculín
áridu - axetivu
ariellu - sustantivu masculín
ariete - sustantivu
arigón - sustantivu masculín
arigonar - verbu
arimaderu - sustantivu masculín
arimadoriu - sustantivu masculín
arimar - verbu
arimáu - axetivu
arimu - sustantivu masculín
ariscar - verbu
ariscáu - axetivu
ariscu - axetivu
arispar - verbu
arispia - sustantivu femenín
arispiu - axetivu
arista - sustantivu femenín
aristocracia - sustantivu femenín
aristócrata - sustantivu femenín
aristócrata - sustantivu masculín
aristócrata - axetivu
aristocráticu - axetivu
aristocratizar - verbu
aristotélicu - axetivu
aristotelismu - sustantivu masculín
aritmética - sustantivu femenín
aritméticu - axetivu
aritméticu - sustantivu masculín
ariu - sustantivu masculín
ariu - axetivu
arizar - verbu
arizu - sustantivu masculín
arma - sustantivu femenín
armable - axetivu
armada - sustantivu femenín
armadera - sustantivu femenín
armadía - sustantivu femenín
armadiella - sustantivu femenín
armadillu - sustantivu masculín
armadixu - sustantivu masculín
armadiya - sustantivu femenín
armador - sustantivu masculín
armador - sustantivu femenín
armadura - sustantivu masculín
armaite - axetivu
armamentísticu - axetivu
armamentu - sustantivu masculín
armante - axetivu
armante - sustantivu masculín
armar - verbu
armariu - sustantivu masculín
armazón - sustantivu masculín
armeñes - parte de locución
armenia - sustantivu femenín
armeniu - sustantivu masculín
armeniu - axetivu
armentíu - sustantivu masculín
armera - sustantivu femenín
armería - sustantivu femenín
armeru - sustantivu masculín
armisticiu - sustantivu masculín
armollu - sustantivu masculín
armón - sustantivu masculín
armonía - sustantivu femenín
armónica - sustantivu femenín
armónicu - sustantivu masculín
armoniosu - axetivu
armonizable - axetivu
armonización - sustantivu femenín
armonizar - verbu
armoricanu - axetivu
arna - sustantivu femenín
arnaturriar - verbu
arniar - verbu
árnica - sustantivu femenín
arniella - sustantivu femenín
arniu - sustantivu masculín
arnu - sustantivu masculín
aroma - sustantivu masculín
arón - axetivu
arón - sustantivu masculín
aroxu - axetivu
aroz - sustantivu masculín
arpa - sustantivu femenín
arpexar - verbu
arpexu - sustantivu masculín
arpillera - sustantivu femenín
arpista - sustantivu
arpitán - axetivu
arpitán - sustantivu masculín
arpitanu - axetivu
arpitanu - sustantivu masculín
arpón - sustantivu masculín
arqueóloga - sustantivu femenín
arqueólogu - sustantivu masculín
arqueoloxía - sustantivu femenín
arqueolóxicu - axetivu
arquera - sustantivu femenín
arqueru - sustantivu masculín
arqueta - sustantivu femenín
arquetípicu - axetivu
arquetipu - sustantivu
arquéu - sustantivu
arquexar - verbu
arquiar - verbu
arquida - sustantivu femenín
arquitecta - sustantivu femenín
arquitectónicu - axetivu
arquitectu - sustantivu masculín
arquitectu - sustantivu femenín
arquitectura - sustantivu femenín
arquiteuta - sustantivu femenín
arquiteutónicu - axetivu
arquiteutu - sustantivu masculín
arquiteutura - sustantivu femenín
arquitrabe - sustantivu masculín
arquíu - sustantivu masculín
arra - sustantivu femenín
arrabalde - sustantivu masculín
arrabalderu - axetivu
arrabañadura - sustantivu femenín
arrabañar - verbu
arraberáu - axetivu
arrabiar - verbu
arrabicar - verbu
arrabliscar - verbu
arrabolerar - verbu
arrabonar - verbu
arrabucar - verbu
arrabuéis - sustantivu masculín
arrabuñar - verbu
arrabuñazu - sustantivu masculín
arrabuñón - axetivu
arrabuñón - sustantivu masculín
arrabuñu - sustantivu masculín
arracada - sustantivu femenín
arraer - verbu
arraigáu - axetivu
arraigonamientu - sustantivu masculín
arraigonar - verbu
arraigu - sustantivu
arraladura - sustantivu femenín
arralamientu - sustantivu masculín
arralar - verbu
arralecer - verbu
arralentar - verbu
arralentu - sustantivu masculín
arraliar - verbu
arralladera - sustantivu femenín
arralladeru - axetivu
arrallador - axetivu
arrallador - sustantivu masculín
arralladura - sustantivu femenín
arrallamientu - sustantivu masculín
arrallante - axetivu
arrallar - verbu
arralláu - axetivu
arrallayu - axetivu
arrallu - sustantivu masculín
arramadura - sustantivu femenín
arramalar - verbu
arramaliar - verbu
arramamientu - sustantivu masculín
arramar - verbu
arramascar - verbu
arramascáu - axetivu
arramáu - axetivu
arrampañar - verbu
arrampiñar - verbu
arramplador - axetivu
arrampladura - sustantivu femenín
arramplamientu - sustantivu masculín
arramplar - verbu
arrampleru - axetivu
arramplón - axetivu
arramplu - sustantivu masculín
arrampuñador - axetivu
arrampuñadura - sustantivu femenín
arrampuñamientu - sustantivu masculín
arrampuñar - verbu
arrañadura - sustantivu femenín
arranamientu - sustantivu masculín
arranar - verbu
arrañar - verbu
arrañáu - axetivu
arrancada - sustantivu femenín
arrancadera - sustantivu femenín
arrancadiella - sustantivu femenín
arrancador - axetivu
arrancadura - sustantivu femenín
arrancamientu - sustantivu masculín
arrancar - verbu
arranchar - verbu
arranciar - verbu
arranfañar - verbu
arranganar - verbu
arranllar - verbu
arranque - sustantivu masculín
arrapacicayar - verbu
arrapar - verbu
arrapazar - verbu
arrapazáu - axetivu
arraposar - verbu
arrapuñar - verbu
arrasador - axetivu
arrasadura - sustantivu femenín
arrasamientu - sustantivu masculín
arrasar - verbu
arrascadina - sustantivu femenín
arrascadizu - sustantivu masculín
arrascador - sustantivu masculín
arrascador - axetivu
arrascadoriu - sustantivu masculín
arrascadura - sustantivu femenín
arrascamientu - sustantivu masculín
arrascar - verbu
arrascón - sustantivu masculín
arrascu - sustantivu masculín
arrascuñadura - sustantivu femenín
arrascuñar - verbu
arrascuñatu - sustantivu masculín
arrascuñazu - sustantivu masculín
arrascuñu - sustantivu masculín
arraserar - verbu
arrasguñar - verbu
arrasguñatu - sustantivu masculín
arrasiar - verbu
arrastellar - verbu
arrastradoriu - sustantivu masculín
arrastradura - sustantivu femenín
arrastramientu - sustantivu masculín
arrastrar - verbu
arrastráu - axetivu
arrastre - sustantivu masculín
arrastrellar - verbu
arrastrexar - verbu
arrastru - sustantivu masculín
arrasu - sustantivu masculín
arratar - verbu
arratáu - axetivu
arratiar - verbu
arratigar - verbu
arratonar - verbu
arratonáu - axetivu
arraxonar - verbu
arrayadura - sustantivu femenín
arrayante - axetivu
arrayar - verbu
arrazar - verbu
arre - interxección
arré - alverbiu
arreador - sustantivu masculín
arreador - axetivu
arreamientu - sustantivu masculín
arrear - verbu
arreáu - axetivu
arreáu - sustantivu masculín
arrebalgar - verbu
arrebalgu - sustantivu masculín
arrebañadura - sustantivu femenín
arrebañar - verbu
arrebatar - verbu
arrebatáu - axetivu
arrebater - verbu
arrebatu - sustantivu masculín
arrebaxar - verbu
arrebellar - verbu
arrebexar - verbu
arrebexu - sustantivu masculín
arreblagada - sustantivu femenín
arreblagadura - sustantivu femenín
arreblagar - verbu
arreblagatu - sustantivu masculín
arreblagáu - sustantivu masculín
arreblagu - sustantivu masculín
arreblaguíu - sustantivu masculín
arrebolladeru - sustantivu masculín
arrebolladoriu - sustantivu masculín
arrebollar - verbu
arrebollicar - verbu
arrebotiar - verbu
arrebucir - verbu
arrebuscar - verbu
arrebusquinos - sustantivu
arrebuyador - axetivu
arrebuyamientu - sustantivu masculín
arrebuyar - verbu
arrecachar - verbu
arrecacháu - axetivu
arrecaldar - verbu
arrecendedor - axetivu
arrecendedura - sustantivu femenín
arrecender - verbu
arrecendor - sustantivu masculín
arrecendosu - axetivu
arrechascar - verbu
arrecháu - axetivu
arrechu - axetivu
arrechu - sustantivu masculín
arreciar - verbu
arrecife - sustantivu
arrecimar - verbu
arrecimáu - axetivu
arrecir - verbu
arrecostar - verbu
arrecostinar - verbu
arrecostiyar - verbu
arrecoyer - verbu
arrecuchar - verbu
arredar - verbu
arrede - alverbiu
arredemente - alverbiu
arredolada - sustantivu femenín
arredolar - verbu
arredoláu - axetivu
arredonadura - sustantivu femenín
arredonar - verbu
arredondar - verbu
arredondiadura - sustantivu femenín
arredondiar - verbu
arredroyáu - sustantivu masculín
arrefilar - verbu
arreflundir - verbu
arrefonfiñar - verbu
arrefumar - verbu
arrefundiar - verbu
arrefundir - verbu
arregalladura - sustantivu femenín
arregallamientu - sustantivu masculín
arregallar - verbu
arregalláu - axetivu
arregañar - verbu
arregazar - verbu
arreglador - axetivu
arregladura - sustantivu femenín
arreglamientu - sustantivu masculín
arreglar - verbu
arreglista - sustantivu masculín/femenín
arreglu - sustantivu masculín
arregucir - verbu
arreguerar - verbu
arreguilar - verbu
arreguiláu - axetivu
arreguñada - sustantivu femenín
arreguñar - verbu
arreguñazu - sustantivu masculín
arreguñón - axetivu
arreguñón - sustantivu masculín
arreguñu - sustantivu masculín
arreimente - alverbiu
arrellancar - verbu
arrellar - verbu
arrellenar - verbu
arrelloriar - verbu
arrellugar - verbu
arrellumada - sustantivu femenín
arrellumante - axetivu
arrellumar - verbu
arremangar - verbu
arremangatu - sustantivu masculín
arremangáu - axetivu
arremangosu - axetivu
arremangu - sustantivu masculín
arremechaderu - sustantivu masculín
arremechar - verbu
arremediar - verbu
arremelgar - verbu
arremellar - verbu
arremellón - axetivu
arremellu - sustantivu masculín
arremendador - axetivu
arremendadura - sustantivu femenín
arremendar - verbu
arrémente - alverbiu
arremetedor - axetivu
arremetedura - sustantivu femenín
arremeter - verbu
arremetida - sustantivu femenín
arremetimientu - sustantivu masculín
arremexar - verbu
arremielgu - sustantivu masculín
arremilgar - verbu
arremillar - verbu
arremolinar - verbu
arremolináu - axetivu
arremollu - axetivu
arremoyar - verbu
arrempuxar - verbu
arrendaderu - sustantivu masculín
arrendaderu - axetivu
arrendador - axetivu
arrendamientu - sustantivu masculín
arrendar - verbu
arrendatariu - axetivu
arrenegar - verbu
arrenegáu - axetivu
arreñonar - verbu
arreñonáu - axetivu
arrenoyáu - axetivu
arrentar - verbu
arrentes - alverbiu
arrenunciar - verbu
arrenunciu - sustantivu masculín
arrepanchigar - verbu
arrepegar - verbu
arrepentimientu - sustantivu masculín
arrepentir - verbu
arrepláu - axetivu
arrepostiar - verbu
arrepoyar - verbu
arreprender - verbu
arrepresu - axetivu
arrepulinar - verbu
arrequedáu - axetivu
arrequexamientu - sustantivu masculín
arrequexar - verbu
arrequiar - verbu
arrescañar - verbu
arrescañu - sustantivu masculín
arrescatar - verbu
arrescildir - verbu
arrescuñador - axetivu
arrescuñamientu - sustantivu masculín
arrescuñar - verbu
arrescuñu - sustantivu masculín
arresguñar - verbu
arresguñatu - sustantivu masculín
arrestar - verbu
arrestelladura - sustantivu femenín
arrestellar - verbu
arrestu - sustantivu masculín
arretalar - verbu
arretayar - verbu
arréu - alverbiu
arréu - sustantivu masculín
arreventada - sustantivu femenín
arreventaderu - axetivu
arreventadura - sustantivu femenín
arreventar - verbu
arreventón - axetivu
arreventón - sustantivu masculín
arrevolar - verbu
arrexar - verbu
arrexuntamientu - sustantivu masculín
arrexuntanza - sustantivu femenín
arrexuntar - verbu
arrexuntura - sustantivu femenín
arreyar - verbu
arreyu - sustantivu masculín
arrezquilar - verbu
arrezquiláu - axetivu
arriandador - axetivu
arriandar - verbu
arriandu - sustantivu masculín
arrianismu - sustantivu masculín
arrianu - axetivu
arriar - verbu
arriba - alverbiu
arriba - interxección
arribada - sustantivu femenín
arribar - verbu
arribax - sustantivu masculín
arribaxe - sustantivu masculín
arribayar - verbu
arribayeru - sustantivu masculín
arribazón - sustantivu masculín
arriberar - verbu
arriberu - axetivu
arribón - alverbiu
arribona - alverbiu
arribones - alverbiu
arribota - alverbiu
arricar - verbu
arriendes - parte de locución
arriendu - sustantivu masculín
arriera - sustantivu femenín
arriería - sustantivu femenín
arrieru - sustantivu masculín
arriesgar - verbu
arriestrar - verbu
arrigar - verbu
arrimar - verbu
arrimaterreru - alverbiu
arrimpiar - verbu
arrincada - sustantivu femenín
arrincaderu - sustantivu masculín
arrincador - axetivu
arrincadoriu - sustantivu masculín
arrincadura - sustantivu femenín
arrincamientu - sustantivu masculín
arrincanabos - sustantivu masculín
arrincar - verbu
arrinchadoriu - sustantivu masculín
arrinchar - verbu
arrinchón - sustantivu masculín
arrinconar - verbu
arrincu - sustantivu masculín
arringlar - verbu
arringlerar - verbu
arriolada - sustantivu femenín
arrioláu - axetivu
arriostrar - verbu
arripiar - verbu
arriquecedor - axetivu
arriquecer - verbu
arriquecimientu - sustantivu masculín
arriques - alverbiu
arrisar - verbu
arrisgadura - sustantivu femenín
arritmia - sustantivu femenín
arrítmicu - axetivu
arriu - sustantivu masculín
arriyar - verbu
arrizar - verbu
arroba - sustantivu femenín
arrobador - axetivu
arrobar - verbu
arrobellar - verbu
arrobiñar - verbu
arrobón - axetivu
arroceru - axetivu
arrodallar - verbu
arrodetáu - axetivu
arrodéu - sustantivu masculín
arrodiada - sustantivu femenín
arrodiadura - sustantivu femenín
arrodiamientu - sustantivu masculín
arrodiar - verbu
arrodiellar - verbu
arrodión - sustantivu masculín
arrodiu - sustantivu masculín
arrodiyadura - sustantivu femenín
arrodiyamientu - sustantivu masculín
arrodiyar - verbu
arrogancia - sustantivu femenín
arrogante - axetivu
arroh.ar - verbu
arrolladera - sustantivu femenín
arrollador - axetivu
arrollar - verbu
arrollerar - verbu
arrollicar - verbu
arrollicón - sustantivu masculín
arrollón - sustantivu masculín
arromanador - axetivu
arromanador - sustantivu masculín
arromanadora - sustantivu femenín
arromanadura - sustantivu femenín
arromanar - verbu
arromanizar - verbu
arromanzar - verbu
arromper - verbu
arroñar - verbu
arronchar - verbu
arroncháu - axetivu
arronchazu - sustantivu masculín
arronche - sustantivu masculín
arronchón - axetivu
arronciar - verbu
arrondáu - axetivu
arronidecu - axetivu
arronquecer - verbu
arronquecimientu - sustantivu masculín
arronzar - verbu
arropador - axetivu
arropadura - sustantivu femenín
arropamientu - sustantivu masculín
arropar - verbu
arropellar - verbu
arropu - sustantivu masculín
arrosar - verbu
arrosáu - axetivu
arrosetáu - axetivu
arrosicar - verbu
arrotáu - axetivu
arrotu - axetivu
arróu - alverbiu
arroxada - sustantivu femenín
arroxador - axetivu
arroxadura - sustantivu femenín
arroxar - verbu
arroxáu - axetivu
arroxón - sustantivu masculín
arroxu - sustantivu masculín
arroyada - sustantivu femenín
arroyar - verbu
arroyáu - axetivu
arroyón - sustantivu masculín
arroyu - sustantivu masculín
arroz - sustantivu masculín
arroz - sustantivu femenín
arrozal - sustantivu masculín
arrozón - sustantivu masculín
arruar - verbu
arruax - sustantivu masculín
arruaxe - sustantivu masculín
arrucar - verbu
arruchar - verbu
arruches - alverbiu
arruda - sustantivu femenín
arrudal - sustantivu masculín
arrudar - verbu
arrudu - sustantivu masculín
arrufamientu - sustantivu masculín
arrufar - verbu
arruga - sustantivu femenín
arrugadura - sustantivu femenín
arrugamientu - sustantivu masculín
arrugar - verbu
arruinador - axetivu
arruinadura - sustantivu femenín
arruinamientu - sustantivu masculín
arruinar - verbu
arruisar - verbu
arrulla - sustantivu femenín
arrullar - verbu
arrullu - sustantivu masculín
arrumar - verbu
arrumáu - axetivu
arrumbar - verbu
arrundiar - verbu
arrupar - verbu
arruxidar - verbu
arsenal - sustantivu masculín
arsenical - axetivu
arsénicu - sustantivu masculín
arsina - sustantivu femenín
artada - sustantivu femenín
artadal - sustantivu masculín
artal - sustantivu masculín
artar - verbu
arte - sustantivu masculín
arte - sustantivu femenín
artedal - sustantivu masculín
artefactu - sustantivu masculín
artefautu - sustantivu masculín
artema - sustantivu femenín
artemisa - sustantivu femenín
arteria - sustantivu femenín
artería - sustantivu femenín
arterial - axetivu
arteriola - sustantivu femenín
arteriopatía - sustantivu femenín
arteriosclerosis - sustantivu femenín
arterioscleróticu - axetivu
arteriosu - axetivu
arteru - axetivu
artesa - sustantivu femenín
artesana - sustantivu femenín
artesanal - axetivu
artesanáu - sustantivu masculín
artesanía - sustantivu femenín
artesanu - sustantivu masculín
artesanu - axetivu
artesianu - parte de locución
artesu - sustantivu masculín
artéu - sustantivu masculín
árticu - axetivu
articulación - sustantivu femenín
articulador - axetivu
articulamientu - sustantivu masculín
articular - verbu
articular - axetivu
articulariu - axetivu
articulatoriu - axetivu
articuláu - sustantivu masculín
articulista - sustantivu masculín
articulista - sustantivu femenín
artículu - sustantivu masculín
artificial - axetivu
artificialidá - sustantivu femenín
artificiera - sustantivu femenín
artificieru - sustantivu masculín
artificiosidá - sustantivu femenín
artificiosu - axetivu
artificiu - sustantivu masculín
artífiz - sustantivu
artillera - sustantivu femenín
artillería - sustantivu femenín
artilleru - sustantivu masculín
artilleru - axetivu
artiluxu - sustantivu masculín
artimora - sustantivu femenín
artín - sustantivu masculín
artináu - axetivu
artiodáctilu - sustantivu masculín
artiodáctilu - axetivu
artista - sustantivu masculín
artista - sustantivu femenín
artísticu - axetivu
artríticu - axetivu
artritis - sustantivu femenín
artrópodu - sustantivu masculín
artrópodu - axetivu
artrosis - sustantivu femenín
artu - sustantivu masculín
artuganciu - sustantivu masculín
artúricu - axetivu
aru - sustantivu masculín
arubanu - axetivu
arudu - sustantivu masculín
aruelu - sustantivu masculín
arumamientu - sustantivu masculín
arumar - verbu
arume - sustantivu masculín
arumosidá - sustantivu femenín
arumosu - axetivu
aruñador - axetivu
aruñamientu - sustantivu masculín
aruñar - verbu
aruñazu - sustantivu masculín
aruñón - sustantivu masculín
arvicolín - sustantivu masculín
arvicolín - axetivu
Arxel - parte de locución
arxelín - axetivu
arxentín - axetivu
arxivu - axetivu
arza - sustantivu masculín
arzobispal - axetivu
arzobispáu - sustantivu masculín
arzobispu - sustantivu masculín
arzolia - sustantivu femenín
arzolín - sustantivu masculín
arzuelu - sustantivu masculín
arzuneru - sustantivu masculín

1023 resultaos

OSLIN-AST

El corpus léxicu OSLIN-AST ye un conxuntu estructuráu de preseos llingüísticos. Ta dirixíu al públicu en xeneral, pero tamién a la comunidá científica, y pue usase como ferramienta útil pa toes aquelles persones que trabayen cola llingua asturiana, o que deseen deprendela o iguar dudes. Tolos conteníos d'esti sitiu actualícense de contino.